Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การคุมกำเนิด

ผู้ที่เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก ควรคุมกำเนิดด้วยวิธีใด

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,690,210 คน

ผู้ที่เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก ควรคุมกำเนิดด้วยวิธีใด

หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการเลือกวิธีคุมกำเนิด (Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use) ฉบับปรับปรุงปี ค.ศ.2017 ที่เผยแพร่โดยกองควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) แนะนำเกี่ยวกับการเลือกวิธีคุมกำเนิดสำหรับผู้ที่เคยมีประวัติการตั้งครรภ์นอกมดลูก ดังนี้ค่ะ

 

ประเภท

ห่วงอนามัย

ชนิดหุ้ม

ทองแดง

(Cu-IUD)

ห่วงอนามัย

ชนิดเคลือบ

ฮอร์โมน

(LNG-IUD)

ยาฝัง

คุมกำเนิด

(Implant)

ยาฉีด

คุมกำเนิด

ชนิด 3 เดือน

(DMPA)

ยาเม็ด

สูตรฮอร์โมน

โปรเจสติน

(POP)

ยาคุมฮอร์โมน

รวมทุกชนิด

(CHC)

เคยมีประวัติตั้งครรภ์นอกมดลูก

(Past ectopic pregnancy)

1

1

1

1

2

1

หมายเหตุ : ความหมายของการแบ่งประเภทการใช้


ประเภท

นิยาม

ข้อสรุป

U.S. MEC 1

ไม่มีข้อจำกัด (สามารถใช้วิธีนี้ได้)

ใช้ได้ ไม่มีข้อจำกัด

U.S. MEC 2

มีความเสี่ยงในทางทฤษฎี หรือผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีความเสี่ยง แต่โดยทั่วไป ถือว่าประโยชน์ที่จะได้รับมีเหนือกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ใช้ได้ แต่ควรมีการ

ตรวจติดตามผล

U.S. MEC 3

มีความเสี่ยงในทางทฤษฎี หรือผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีความเสี่ยง และไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้

ควรหลีกเลี่ยงการใช้

เว้นแต่ไม่มีทางเลือกอื่น

U.S. MEC 4

มีความเสี่ยงต่อสุขภาพซึ่งยอมรับไม่ได้ (ใช้วิธีนี้ไม่ได้)

ห้ามใช้โดยเด็ดขาด

จะเห็นได้ว่า ไม่มีข้อจำกัดในการใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดในผู้ที่เคยมีประวัติการตั้งครรภ์นอกมดลูกนะคะ โดยเกือบทุกวิธี (ยกเว้นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนโปรเจสตินเดี่ยว) จะมี U.S.MEC = 1 นั่นคือสามารถใช้ได้ ไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ค่ะ

ส่วนยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนโปรเจสตินเดี่ยว มี U.S.MEC = 2 เนื่องจากพบอัตราการตั้งครรภ์นอกมดลูกสูงกว่าการคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวยังถือว่าน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้คุมกำเนิดใด ๆ นะคะ

ส่วน UK Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use (UKMEC) ฉบับปี ค.ศ.2016 ซึ่งเป็นแนวทางการเลือกวิธีคุมกำเนิดทางฝั่งอังกฤษ แนะนำว่าทุก ๆ วิธีคุมกำเนิดที่กล่าวมา รวมถึงการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนโปรเจสตินเดี่ยว มีระดับ UKMEC = 1 นั่นคือ ไม่มีข้อจำกัดการใช้ในผู้ที่มีประวัติตั้งครรภ์นอกมดลูก โดยถือว่าการคุมกำเนิดช่วยลดความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ ทั้งในและนอกมดลูก เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีการคุมกำเนิดนั่นเองค่ะ

ดังนั้น สำหรับผู้ที่เคยตั้งครรภ์นอกมดลูกมาก่อน หากไม่สะดวกที่จะใช้วิธีใส่ห่วงอนามัย, การฝังยาคุมกำเนิด, การฉีดยาคุมกำเนิด, การใช้แผ่นแปะคุมกำเนิด หรือการรับประทานยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ก็สามารถคุมกำเนิดด้วยการรับประทานยาคุมชนิดฮอร์โมนโปรเจสตินเดี่ยวได้ค่ะ


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป