บั้นปลายชีวิต

หลักการดูแลผู้ป่วย

8 ข้อ จำง่ายๆ "C-A-R-E-G-I-V-E-R"
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
หลักการดูแลผู้ป่วย

>ผู้ดูแลอาจจะเหนื่อยเกินไปได้

แม้ผู้ดูแลผู้ป่วยจะมีความตั้งใจดี ในการที่จะดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุด แต่ผู้ดูแลอาจรู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนแรงในบางเวลาได้เช่นกัน การสลับให้ผู้ดูแลหลักได้พักผ่อนบ้างจึงเป็นเรื่องสำคัญ การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นงานหนักทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้ดูแลผู้ป่วยจึงต้องการกำลังใจ และในบางครั้งอาจจะอยากบ่นระบายความอึดอัดใจให้กับผู้อื่นได้ฟังบ้าง หากผู้ดูแลทำงานหนักเกินไปในการดูแลผู้ป่วย อาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นกับผู้ดูแลจนกลายเป็นผู้ป่วยอีกคนได้เนื่องจากความเครียด ความเหนื่อย และความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการดูแลผู้ป่วย สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวจึงอาจมีส่วนร่วมใ การช่วยดูแลผู้ดูแลโดยการซักถามพูดคุยถึงความรู้สึก รับฟังสิ่งที่ผู้ดูแลต้องการสื่อให้ทราบ บางครอบครัวใช้วิธีหาผู้ดูแลอีกคนหนึ่งมา สลับสับเปลี่ยนกับผู้ดูแลหลัก ซึ่งนอกจากทำให้ผู้ดูแลได้พักแล้ว สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวจะได้มีโอกาสดีในการมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยด้วยเช่นกัน

"C-A-R-E-G-I-V-E-R"

เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ คุณหมอขอแนะนำหลัก C-A-R-E-G-I-V-E-R ให้จำง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

Care: สอบถามรายละเอียดเรื่องการดูแลผู้ป่วยว่าเป็นอย่างไรบ้าง ผู้ดูแลต้องทำอะไรมากน้อยเพียงใด ประเมินขีดความสามารถของผู้ดูแล

Affection: ประเมินสภาพทางอารมณ์ รู้สึกสับสน โกรธ น้อยใจ เศร้าโศก หมดหวัง รู้สึกผิดละอายใจ หรือเหนื่อยแค่ไหน

Rest: ได้พักบ้างหรือไม่ ถ้าไม่ได้พักควรจัดตารางให้ผู้ดูแลผู้ป่วยได้ พักผ่อนคลายความเครียดและได้ทำสิ่งที่ตนเองชอบบ้าง

Empathy: แสดงความเห็นอกเห็นใจผู้ดูแลผู้ป่วยเมื่อมีโอกาส

Goal of care: ถามเป้าหมายการดูแลว่าเป็นอย่างไร อยากให้เป็นอย่างไร และตั้งเป้าหมายการรักษาผู้ป่วยที่เป็นจริงร่วมกันกับผู้ดูแลผู้ป่วยโดยบอกประโยชน์และโทษของการรักษาวิธีต่างๆ

Information: ให้ความรู้เรื่องโรค การพยากรณ์โรค ขีดจำกัดในการรักษาโรค และแนวทางการดูแลรักษาโรค ให้เทคนิคการดูแลที่ทำให้ การดูแลง่ายขึ้น  

Ventilate: รับฟังผู้ดูแลผู้ป่วยและแนะนำให้ผู้ดูแลหาผู้ที่สามารถพูดระบายความรู้สึกได้ อาจเป็นแพทย์ พยาบาล เพื่อน หรือ กลุ่ม ผู้ดูแลด้วยกันเอง

Empowerment: ชื่นชมให้กำลังใจในสิ่งที่ผู้ดูแลผู้ป่วยทำได้ดี

Resources: หาผู้ช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่จำเป็น เช่น ผู้มาช่วยสับ เปลี่ยนดูแลผู้ป่วย โดยอาจจะเป็นคนอื่นๆ ในครอบครัวหรือชุมชน จ้างผู้ดูแลเพิ่มเติม หรือการพาผู้ป่วยไปอยู่สถานพยาบาลเป็นช่วง สั้นๆ (respite care) เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถพักได้ 

 

ที่มา: ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก หมอเป้ พญ.ดาริน จตุรภัทรพร
ผู้แต่งหนังสือ  สุข รัก เข้าใจ ในช่วงสุดท้ายของชีวิต | Facebook Page: รักก่อนกำเนิด เกิดก่อนกำหนด | @Lynlanara

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่