Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
บั้นปลายชีวิต

หลักการดูแลผู้ป่วย

8 ข้อ จำง่ายๆ "C-A-R-E-G-I-V-E-R"
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,733,283 คน

หลักการดูแลผู้ป่วย

>ผู้ดูแลอาจจะเหนื่อยเกินไปได้

แม้ผู้ดูแลผู้ป่วยจะมีความตั้งใจดี ในการที่จะดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุด แต่ผู้ดูแลอาจรู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนแรงในบางเวลาได้เช่นกัน การสลับให้ผู้ดูแลหลักได้พักผ่อนบ้างจึงเป็นเรื่องสำคัญ การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นงานหนักทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้ดูแลผู้ป่วยจึงต้องการกำลังใจ และในบางครั้งอาจจะอยากบ่นระบายความอึดอัดใจให้กับผู้อื่นได้ฟังบ้าง หากผู้ดูแลทำงานหนักเกินไปในการดูแลผู้ป่วย อาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นกับผู้ดูแลจนกลายเป็นผู้ป่วยอีกคนได้เนื่องจากความเครียด ความเหนื่อย และความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการดูแลผู้ป่วย สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวจึงอาจมีส่วนร่วมใ การช่วยดูแลผู้ดูแลโดยการซักถามพูดคุยถึงความรู้สึก รับฟังสิ่งที่ผู้ดูแลต้องการสื่อให้ทราบ บางครอบครัวใช้วิธีหาผู้ดูแลอีกคนหนึ่งมา สลับสับเปลี่ยนกับผู้ดูแลหลัก ซึ่งนอกจากทำให้ผู้ดูแลได้พักแล้ว สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวจะได้มีโอกาสดีในการมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยด้วยเช่นกัน

"C-A-R-E-G-I-V-E-R"

เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ คุณหมอขอแนะนำหลัก C-A-R-E-G-I-V-E-R ให้จำง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

Care: สอบถามรายละเอียดเรื่องการดูแลผู้ป่วยว่าเป็นอย่างไรบ้าง ผู้ดูแลต้องทำอะไรมากน้อยเพียงใด ประเมินขีดความสามารถของผู้ดูแล

Affection: ประเมินสภาพทางอารมณ์ รู้สึกสับสน โกรธ น้อยใจ เศร้าโศก หมดหวัง รู้สึกผิดละอายใจ หรือเหนื่อยแค่ไหน

Rest: ได้พักบ้างหรือไม่ ถ้าไม่ได้พักควรจัดตารางให้ผู้ดูแลผู้ป่วยได้ พักผ่อนคลายความเครียดและได้ทำสิ่งที่ตนเองชอบบ้าง

Empathy: แสดงความเห็นอกเห็นใจผู้ดูแลผู้ป่วยเมื่อมีโอกาส

Goal of care: ถามเป้าหมายการดูแลว่าเป็นอย่างไร อยากให้เป็นอย่างไร และตั้งเป้าหมายการรักษาผู้ป่วยที่เป็นจริงร่วมกันกับผู้ดูแลผู้ป่วยโดยบอกประโยชน์และโทษของการรักษาวิธีต่างๆ

Information: ให้ความรู้เรื่องโรค การพยากรณ์โรค ขีดจำกัดในการรักษาโรค และแนวทางการดูแลรักษาโรค ให้เทคนิคการดูแลที่ทำให้ การดูแลง่ายขึ้น  

Ventilate: รับฟังผู้ดูแลผู้ป่วยและแนะนำให้ผู้ดูแลหาผู้ที่สามารถพูดระบายความรู้สึกได้ อาจเป็นแพทย์ พยาบาล เพื่อน หรือ กลุ่ม ผู้ดูแลด้วยกันเอง

Empowerment: ชื่นชมให้กำลังใจในสิ่งที่ผู้ดูแลผู้ป่วยทำได้ดี

Resources: หาผู้ช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่จำเป็น เช่น ผู้มาช่วยสับ เปลี่ยนดูแลผู้ป่วย โดยอาจจะเป็นคนอื่นๆ ในครอบครัวหรือชุมชน จ้างผู้ดูแลเพิ่มเติม หรือการพาผู้ป่วยไปอยู่สถานพยาบาลเป็นช่วง สั้นๆ (respite care) เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถพักได้ 

 

ที่มา: ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก หมอเป้ พญ.ดาริน จตุรภัทรพร
ผู้แต่งหนังสือ  สุข รัก เข้าใจ ในช่วงสุดท้ายของชีวิต | Facebook Page: รักก่อนกำเนิด เกิดก่อนกำหนด | @Lynlanara

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป