ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์

เวลาทำการของโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพฯ

เพื่อไม่ให้เสียเที่ยว คุณควรดูเวลาทำการ และวิธีการนัดเข้าพบแพทย์ ก่อนที่จะเดินดุ่มๆ ไปที่ รพ. รัฐ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
เวลาทำการของโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพฯ

เวลาทำการ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในเวลาราชากร

 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น.
 • คลีนิกทั่วไป เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 5.30 น.
 • รับยื่นบัตรนัดตรวจโรคทั่วไปทุกระบบตั้งแต่เวลา 7.00 – 11.00 น.
 • ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก โทรศัพท์ 0-2256-5487

คลีนิกพิเศษนอกเวลาราชการ

 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 8.00 – 12.00 น.
 • คลีนิกพิเศษนอกเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-2565193-4, 02-256-5166, 02-256-5175

อ่านรีวิว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ที่นี่
จองคิว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ที่นี่

เวลาทำการ รพ.ศิริราช

ในเวลาราชการ

 • เปิดบริการทำบัตรตรวจโรคทั่วไปทุกระบบตั้งแต่เวลา 6.30 – 11.00 น.
 • หลังเวลา 12.00 น.บริการสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน รีบด่วนเท่านั้น
 • การเข้าตรวจเวลา 9.00-12.00 น. (13.00-15.00 น. คลินิกเฉพาะโรคที่นัดหมาย)
 • ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก โทรศัพท์ 0-2419-7000

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. เสาร์  8.00-16.00 น. อาทิตย์ 8.00-12.00 น.
 • ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ไม่รับผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า
 • คลีนิกพิเศษนอกเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-419-9801-2 และ 02-419-9147-8 

อ่านรีวิว โรงพยาบาลศิริราช ได้ที่นี่
จองคิว โรงพยาบาลศิริราช ได้ที่นี่

เวลาทำการ รพ.รามาธิบดี

ในเวลาราชการ

 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.00-16.30 น.
 • การเข้าตรวจเวลา 9.00-12.00 น. (13.00-16.00 น. คลีนิกเฉพาะโรคที่นัดหมาย)
 • คลีนิกทั่วไป เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 5.30 น.
 • รับยื่นบัตรนัดตรวจโรคทั่วไปทุกระบบตั้งแต่เวลา 7.00-11.00 น.
 • ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก โทรศัพท์ 02-200-3953, 02-200-3987

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. เสาร์ 7.00-12.00 น.
 • คลีนิกพิเศษนอกเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-2565193-4, 02-256-5166, 02-256-5175

อ่านรีวิว โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ที่นี่
จองคิว โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ที่นี่

เวลาทำการ รพ.พระมงกุฎ

ในเวลาราชการ

 • เปิดบริการบัตรคิวตั้งแต่เวลา 5.30 น.
 • แผนกศัลยกรรม จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น. ปิดรับบัตร 11.00 0 น.
 • จำกัดวันละ 200 คน
 • ห้องตรวจโรคผู้สูงอายุในทุกสาขาโรค จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น เปิดรับบัตร 5.00 น.
 • จำกัดวันละ 80-85 คน
 • ห้องตรวจโรคเวชศาสตร์ครอบครัว จันทร์-ศุกร์ เวลา 7.00-16.00 น
 • จำกัดวันละ 280 คน
 • ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก โทรศัพท์  
 • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน 02-354-7711 ต่อ 93952, 93961

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.30 น. เสาร์ 8.00-16.00 น.
 • ห้องตรวจโรคเวชศาสตร์ครอบครัว เสาร์ 8.30-12.00 น.
 • คลีนิกพิเศษนอกเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-354-4728, 02-763-0338
 • กรณีไม่มีบัตรนัด ติดต่อประชาสัมพันธ์คลินิกพิเศษนอกเวลา

อ่านรีวิว โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

เวลาทำการ รพ.ราชวิถี

ในเวลาราชการ

 • เวลาราชการทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 6.00-16.00  น.
 • ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก โทรศัพท์  02-354-8108-37 ต่อ 2236,2243

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. เสาร์ 8.00-12.00 น.
 • คลีนิกพิเศษนอกเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-3548108, 02-6447000 ต่อ 2116

อ่านรีวิว โรงพยาบาลราชวิถี ได้ที่นี่

เวลาทำการ สถาบันประสาทวิทยา

ในเวลาราชการ

 • เวลาราชการทำการ จันทร์-ศุกร์ 06.30-16.00 น.
 • เปิดรับบัตร ผู้ป่วยเก่า 6.30-11.00 น. ผู้ป่วยใหม่ 06.30-10.30 น.
 • ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก โทรศัพท์  02-306-9899 ต่อ 2175, 2019

คลีนิกพิเศษนอกเวลาราชการ

 • เปิดรับบัตร จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 19.30 น.
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.30 น. เสาร์ 7.00-12.00 น.
 • ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก โทรศัพท์  02-306-9899 ต่อ 2175, 2019

อ่านรีวิว สถาบันประสาทวิทยา ได้ที่นี่

เวลาทำการ วชิรพยาบาล

ในเวลาราชการ

 • เวลาราชการทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.00 น.
 • เปิดรับบัตร ผู้ป่วยเก่า 6.30-11.00 น. ผู้ป่วยใหม่ 06.30-10.30 น.
 • ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก โทรศัพท์  02-244-3121-2

คลีนิกพิเศษนอกเวลาราชการ

 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.00 น. เสาร์ 8.00-12.00 น.
 • ติดต่อนัดจองคิดล่วงหน้าที่  โทรศัพท์  02-244-3999

อ่านรีวิว โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ได้ที่นี่

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่