Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การกินเพื่อสุขภาพ

อาหารโรคอ้วน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 2,150,939 คน

อาหารโรคอ้วน

ปัจจุบันแนวโน้มการบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป  มีการยอมรับวัฒนธรรม การบริโภคอาหารตะวันตกมากขึ้น  การบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบสังคมเมือง มากขึ้น  โดยเน้นความสะดวกสบายและรวดเร็วเป็นหลัก  มีการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น นิยมรับประทานอาหารสำเร็จรูป  อาหารจานด่วนหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งมีระดับ พลังงานสูง  และการขาดการออกกำลังกายที่เพียงพอ  ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดโรคอ้วนได้ง่าย  ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันคนไทยกำลังประสบปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญที่เรียกว่า  โรคอ้วนลงพุง  หรือเมตาโบลิก ซินโดรม  (metabolic  syndrome)  (กองการแพทย์ทางเลือก,  2551)  ภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดผล เสียต่อร่างกายหลายประการ  ทั้งทางด้านบุคลิกภาพและสุขภาพ  ปัจจุบันยังพบว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีความสัมพันธ์กับภาวะโรคอ้วน  ได้แก่  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจ  โรคนิ่วในถุงน้ำดี  โรคปวดข้อเข่า  โรคเกาต์และโรคมะเร็ง  เป็นต้น  (Insel,  2012)  เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่มีปัญหาภาวะโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์  (underweight)  ลดลง  ดังแสดงในรูปที่  6.1  โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา  พบว่า  มีการเสียชีวิตประมาณ  300,000  คนต่อปี  เนื่องจากภาวะโรคอ้วน  นอกจากนี้ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อน้ำหนักตัว เพิ่มขึ้น  (Nelms,  2011)

รูปที่   การเกิดภาวะน้ำหนักเกิน  (BMI  25-29  kg/m)  และภาวะโรคอ้วน  (BMI  ≥  30  kg/m)  ของผู้ใหญ่เพศผู้ชาย  (a)  และผู้ใหญ่เพศผู้หญิง  (b)  ในทวีปยุโรปบางประเทศ ที่มา  :  Nelms,  2011  บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป