การกินเพื่อสุขภาพ

อาหารโรคอ้วน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
อาหารโรคอ้วน

ปัจจุบันแนวโน้มการบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป  มีการยอมรับวัฒนธรรม การบริโภคอาหารตะวันตกมากขึ้น  การบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบสังคมเมือง มากขึ้น  โดยเน้นความสะดวกสบายและรวดเร็วเป็นหลัก  มีการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น นิยมรับประทานอาหารสำเร็จรูป  อาหารจานด่วนหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งมีระดับ พลังงานสูง  และการขาดการออกกำลังกายที่เพียงพอ  ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดโรคอ้วนได้ง่าย  ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันคนไทยกำลังประสบปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญที่เรียกว่า  โรคอ้วนลงพุง  หรือเมตาโบลิก ซินโดรม  (metabolic  syndrome)  (กองการแพทย์ทางเลือก,  2551)  ภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดผล เสียต่อร่างกายหลายประการ  ทั้งทางด้านบุคลิกภาพและสุขภาพ  ปัจจุบันยังพบว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีความสัมพันธ์กับภาวะโรคอ้วน  ได้แก่  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจ  โรคนิ่วในถุงน้ำดี  โรคปวดข้อเข่า  โรคเกาต์และโรคมะเร็ง  เป็นต้น  (Insel,  2012)  เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่มีปัญหาภาวะโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์  (underweight)  ลดลง  ดังแสดงในรูปที่  6.1  โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา  พบว่า  มีการเสียชีวิตประมาณ  300,000  คนต่อปี  เนื่องจากภาวะโรคอ้วน  นอกจากนี้ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อน้ำหนักตัว เพิ่มขึ้น  (Nelms,  2011)

รูปที่   การเกิดภาวะน้ำหนักเกิน  (BMI  25-29  kg/m)  และภาวะโรคอ้วน  (BMI  ≥  30  kg/m)  ของผู้ใหญ่เพศผู้ชาย  (a)  และผู้ใหญ่เพศผู้หญิง  (b)  ในทวีปยุโรปบางประเทศ ที่มา  :  Nelms,  2011  


ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป