โภชนาการ

ฉลากโภชนาการ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
ฉลากโภชนาการ

ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคส่งผลให้มีการบริโภคอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูป  เนื่องจากความสะดวกในการเลือกซื้อและมีให้เลือกหลากหลายประเภท  นอกจากนี้การชักจูงจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งทางวิทยุ  โทรทัศน์  รวมถึงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจ  ยังมีส่วนทำให้เกิดการบริโภคอย่างแพร่หลาย  จนกระทั่งส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ  ที่เกิดจากการบริโภคอาหารในปริมาณที่มากเกินโดยเฉพาะการบริโภคน้ำตาล  น้ำมัน  และเกลือ  รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งในอาหารที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพตามมา  เช่น  ไขมันในเลือดสูง  ภาวะโภชนาการเกินในเด็กและโรคอ้วน  เป็นต้น

เมื่อผู้บริโภคนิยมเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น  การอ่านข้อมูลบนฉลากที่แสดงในบรรจุภัณฑ์  จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ได้รับสารอาหารตรงตามความต้องการ  และเป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  เพื่อนำไปสู่การสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพต่อไป

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "พื้นฐานโภชนบำบัด" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ จากสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่