โรคเบาหวาน

การคำนวณความต้องการสารอาหาร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
Istock 647865318 %281%29

 10.4.1 การคำนวณหาความต้องการสารอาหารของผู้ป่วย

ความต้องการพลังงานและสารอาหาร เป็นเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งในการรักษาโรคเบาหวาน โดยต้องพยายามทำให้น้ำหนักตัวของผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ควรเป็น (ideal body weight) ซึ่งหมายถึง การควบคุมปริมาณพลังงานที่ผู้ป่วยควรได้รับในแต่ละวัน การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นการช่วยให้ glucose tolerance กลับคืนสูงปกติหรือดีขึ้น และโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น หลอดเลือดแข็งเนื่องจากความอ้วนจะไม่น้อยลง ซึ่งพลังงานที่ผู้ป่วยควรได้รับจะแตกต่างกันตามน้ำหนัก โครงสร้างของร่างกายและการใช้พลังงานของผู้ป่วยแต่ละคน การกำหนดพลังงานสามารถทำได้ดังแสดงวิธีการคำนวณในบทที่ 4 เพื่อคำนวณหาน้ำหนักมาตรฐานที่ควรเป็น (ideal body weight) นอกจากนั้นยังสามารถคำนวณได้โดยวิธีการหาค่าความต้องการพลังงานของผู้ป่วย (assessment of basal energy requirement) โดย

10.4.1.1 คำนวณหาความต้องการพลังงานพื้นฐานต่อวัน (basal energy expenditure ; BEE)

การคำนวณหาความต้องการพลังงานพื้นฐานต่อวันของผู้ป่วย สามารถคำนวณจากสมการของ Harris-Benedict (Harris-Benedict equation) ที่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ ค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2443) โดยนักวิจัย 2 ท่าน คือ J.A. Harris และ F.G. Benedict (Nelms, 2011) ซึ่งอาศัยปัจจัยต่างๆ ของผู้ป่วย ได้แก่ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง และอายุ นอกจากนี้กิจกรรม และความต้องการพลังงานตามความเครียดทางเมแทบอลิกมีส่วนในความต้องการของพลังงานทั้งหมดต่อวัน สูตรที่ใช้ในการคำนวณ คือ

10.4.1.2 คำนวณหาค่าความต้องการพลังงานรวม (total energy expenditure ; TEE)

การคำนวณหาค่าความต้องการพลังงานรวม เป็นการปรับความต้องการพลังงานเพิ่มเติมตามสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วยแต่ละราย (Watanakitkrileart, 2010) ซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า BEE มาหาความต้องการพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน โดยรวมกับผลของพลังงานในการทำกิจกรรม (activity factor) ดังแสดงในตารางที่ 10.1 และลักษณะอาการบาดเจ็บ (injury factor or stress factor) สามารถแบ่งได้ตามตารางที่ 10.2 สูตรที่ใช้ในการทำคำนวณ คือ

10.4.2 การคำนวณหาความต้องการสารอาหารของคนปกติ

ในการบริโภคอาหารนั้น การที่ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไป จะทำให้เกิดการสะสมในรูปไขมันและเกิดโรคอ้วน จึงได้มีการกำหนดความต้องการพลังงานที่ควรได้รับประจำวันขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง และระดับของกิจกรรมการใช้พลังงานของร่างกาย ซึ่งการกำหนดพลังงานตามระดับการใช้พลังงานได้จากการประมาณความต้องการพลังงาน (estimated energy requirement; EER) โดยแบ่งกลุ่มเป็น ระยะพักผ่อน ทำงานเบามาก ทำงานเบา ทำงานหนักปานกลาง และทำงานหนัก ตามสูตรการคำนวณที่แยกตามชาย และหญิงที่มีอายุ 19 ปีขึ้นไป (Schiff, 2011; Wardlaw and Smith, 2011) ดังนี้

 หมายเหตุ : อายุ แสดง ตัวเลขจำนวนปีของอายุแต่ละบุคคล

                  กิจกรรมที่ทำให้แต่ละวันโดยประมาณ แยกตามกิจกรรมตามตารางที่ 10.3

                  น้ำหนัก แสดง ตัวเลขน้ำหนักของแต่ละบุคคลหน่วยเป็นกิโลกรัม

                  ส่วนสูง แสดง ตัวเลขส่วนสูงของแต่ละบุคคลหน่วยเป็นเมตร

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "พื้นฐานโภชนบำบัด" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ จากสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่