การดูแลผู้อื่น

การพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการเจ็บหน้าอก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
การพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการเจ็บหน้าอก
  1. จัดให้ผู้ป่วยนอนพักอย่างเต็มที่ (Absolute bed rest) เพื่อลดการใช้ออกซิเจน
  2. บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมทั้งติดตามการทำงานของหัวใจอย่างต่อเนื่องทางจอภาพ EKG momitor เพื่อตรวจสอบการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติอาจเกิดขึ้นได้ และประเมินความรุนแรงของโรคและตำแหน่งที่เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด
  3. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เพื่อปิดหลอดเลือดดำไว้ให้ยาขยายหลอดเลือด เช่น Nitroglyoerin,  Nitroprusside ยาระงับปวด เช่น Morphine, Pethidine ยาต้านการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ เช่น Adenosine
  4. แนะนำให้ผู้ป่วยบอกพยาบาลทันทีที่มีอาการเจ็บหน้าอก หยุดทำกิจกรรมทุกอย่าง แล้วนั่งพักหรือนอนในสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบ เพื่อลดความต้องการออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ
  5. ให้ออกซิเจน 2-4 ลิตรต่อนาทีทางสายยางผ่านทางจมูก (Oxygen cannula) หรือทางหน้ากาก (Oxygen mask) การให้ออกซิเจนขนาดต่ำๆ จะเพียงพอที่จะทำให้ออกซิเจนอิ่มตัวที่ระดับ 96-100%
  6. ให้ยา Nitroglycerin อมใต้ลิ้น เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนแก่กล้ามเนื้อหัวใจ หากอมซ้ำทุก 5 นาที 3 ครั้ง แล้วอาการเจ็บหน้าอกยังไม่ทุเลาให้รายงานให้แพทย์ทราบทันที แพทย์มักให้ Morphine หรือ Pethidine ทันที หลังให้ยาแล้วจะต้องติดตามอาการเจ็บหน้าอกอย่างต่อเนื่อง ระวังผลข้างเคียงของยา คือ ความดันเลือดต่ำและอาการหายใจช้าลงมาก
  7. สังเกตและบันทึกสัญญาณชีพจรทุก 15 นาที เมื่ออาการเจ็บหน้าอกทุเลาลง ให้บันทึกทุก 2-4 ชั่วโมง หากความดันเลือดผิดปกติและหัวใจเต้นเร็วขึ้น อาจเกิดการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ รายงานให้แพทย์ทราบเพื่อให้การช่วยเหลือได้ ทันท่วงที
  8. ประเมินอาการเจ็บหน้าอกของผู้ป่วยว่ามีความรุนแรง ความถี่ หรือช่วงระยะเวลานานเพียงใด และมีปฏิกิริยาต่อการรักษาน้อยลงหรือไม่ เพื่อประเมินว่าอาการเจ็บหน้าอกของผู้ป่วยเปลี่ยนจาก Stable angina เป็น Unstable angina หรือไม่

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่