การดูแลผู้อื่น

การพยาบาลเพื่อให้เนื้อเยื่อของร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
การพยาบาลเพื่อให้เนื้อเยื่อของร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ
  1. ดูดเสมหะให้ในกรณีที่มีเสมหะมากอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง และเมื่อได้ยินเสียงเสมหะในปอดหรือลำคอ ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการไอขับเสมหะออก เพื่อให้ทางเดินหายใจโล่ง
  2. กรณีผู้ป่วยมีปัญหาในการเคลื่อนไหว ควรดูแลเปลี่ยนท่าให้ทุก 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดขยายตัวได้ดี
  3. จัดให้นอนท่าศีรษะสูงหากไม่มีข้อจำกัด เพื่อช่วยให้กะบังลมหย่อนตัวหรือลดลง ปอดขยายตัวได้มากขึ้น สอนการหายใจโดยห่อริมฝีปากขณะหายใจออกทางปาก (Purse lips exercise) และกระตุ้นให้ผู้ป่วยไออย่างถูกวิธี ส่วนในรายที่มีภาวะหายใจลำบากหรือมีอาการหอบเหนื่อยมาก ดูแลให้ได้รับออกซิเจนทางแคนูลาหรือหน้ากากตามแผนการรักษา บางรายอาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อลดอาการหายใจลำบาก
  4. ให้ผู้ป่วยได้รับน้ำอย่างน้อยวันละ 2,500-3,000 มิลลิลิตร เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียไปจากอาการหอบและช่วยให้เสมหะอ่อนตัว
  5. ในรายที่มีการติดเชื้อ ให้ได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา
  6. ให้ผู้ป่วยได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอและช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเพื่อให้ร่างกายใช้ออกซิเจนน้อยลง
  7. ในรายที่รับประทานอาหารได้ทางปาก ให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย
  8. ประเมินและบันทึกน้ำที่ได้รับและขับออกอย่างน้อยทุก 8 ชั่วโมง ประเมินสภาวะการทำงานของหัวใจ ในรายที่ปรากฏอาการเนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ และควรประเมินทุก 1 ชั่วโมง
  9. ประเมินสัญญาณชีพและสภาพการหายใจทุก 4 ชั่วโมง สังเกตอัตราการหายใจ สีผิว การเคลื่อนไหวของทรวงอกและหน้าท้อง ลักษณะการหายใจ หากมีอาการหอบเหนื่อยมาก ควรประเมินสัญญาณชีพทุก 1 ชั่วโมง หากพบความผิดปกติรายงานให้แพทย์ทราบเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที
  10. ติดตามผลการตรวจก๊าซในเลือดแดง การตรวจนับเม็ดเลือด และผลการตรวจเสมหะ
  11. หากสภาพของผู้ป่วยยังไม่ดีขึ้น แพทย์จะพิจารณาใส่ท่อหลอดลมคอทางปากหรือทางจมูกทันที ในรายที่มีอาการทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้นอย่างรุนแรง อาจต้องเจาะคอและใส่ท่อหลอดลมคอ (Tracheostomy tube) เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวก
  12. หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้ผู้ป่วยนอนราบ แล้วเริ่มการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation) โดยบีบถุงลม (Ambu bag) ที่ต่อด้วยออกซิเจน 1 ครั้ง ต่อการนวดหัวใจ 5 ครั้ง
  13. ให้ยา Epinephrine ตามแผนการรักษา เพื่อลดอาการหลอดลมหดเกร็ง และป้องกันภาวะหลอดเลือดแฟบ ระวังฤทธิ์ข้างเคียงของยา เช่น อาการใจสั่น ปวดศีรษะ เป็นต้น
  14. หากผู้ป่วยมีอาการหลอดลมหดตัวอย่างรุนแรง ให้ยา Aminophylline ตามแผนการรักษา ระวังฤทธิ์ข้างเคียงของยา ได้แก่ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ คลื่นไส้ อาเจียน กระสับกระส่าย และอาการชัก หรือให้ผู้ป่วยสูดพ่นยาขยายหลอดลม ชนิด Beta-adrenergic agonist ตามแผนการรักษา
  15. ให้ยาต้านฮีสตามีนตามแผนการรักษาเพื่อลดการขยายตัวของหลอดเลือดและการหดเกร็งของหลอดลม ซึ่งเกิดจากฮีสตามีน โดยให้ยาอย่างน้อย 36-48 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเป็นซ้ำ
  16. ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที
  17. จดบันทึกสัญญาชีพและความดันเลือดเป็นระยะ
  18. สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทอย่างน้อยทุก 2-4 ชั่วโมง และสังเกตภาวะขาดออกซิเจน เช่น กระสับกระส่าย ซึมลง ชีพจนเต้นเร็ว หายใจเร็ว หัวใจเต้นผิดปกติ เขียวตามปลายมือปลายเท้า การใช้กล้ามเนื้อช่วยในการหายใจ
  19. ช่วยให้ผู้ป่วยลดความวิตกกังวล และมีความมั่นใจในการดูแลของแพทย์และพยาบาล
  20. จัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบสงบ อากาศถ่ายเทสะดวก จัดเวลาเยี่ยมของญาติอย่างเหมาะสม หากผู้ป่วยนอนไม่หลับควรรายงานให้แพทย์ทราบ เพื่อให้ยานอนหลับ

   ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ถามหมอ

  เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


  ลบไฟล์
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  * ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  ส่งข้อมูล

  วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

  @question.title

  ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

  ค่าบริการ 100 เหรียญ

  คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

  ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

  ค่าบริการ 200 เหรียญ

  คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

  คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

  ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

  จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

  ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่