การดูแลผู้อื่น

การพยาบาลเพื่อช่วยให้มีการปรับตัวและยอมรับการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัด (เช่น ผ่าตัดเต้านม)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
Istock 667825028 %281%29

  1. ประเมินความรู้สึกเศร้าเสียใจของผู้ป่วยเกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการผ่าตัด รวมทั้งปัจจัยที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น อายุ ประสบการณ์การสูญเสียที่ผ่านมา ภูมิหลังด้านความเชื่อ วัฒนธรรม ภาวะสุขภาพและการให้ความสำคัญกับอวัยวะที่จะทำผ่าตัด เป็นต้น
  2. พูดคุยกับผู้ป่วยถึงความรู้สึกเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นและช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับความรู้สึกที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการปรับตัวต่อการสูญเสีย เช่น อารมณ์โกรธ ซึมเศร้า เป็นต้น
  3. สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยให้เกิดความไว้วางใจ เพื่อให้ผู้ป่วยระบายความรู้สึกต่างๆ อย่างอิสระ และแสดงความเอื้ออาทร ความห่วงใย และเข้าใจผู้ป่วย ซึ่งมีความสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าพยาบาลเป็นที่พึ่งและมีความอบอุ่นที่ได้พูดคุยด้วย ร่วมกับการตอบคำถามของผู้ป่วยตรงตามความเป็นจริง การให้ข้อมูลตามที่ผู้ป่วยต้องการจะช่วยให้ผู้ป่วยปรับใจยอมรับสภาพที่จะต้องเผชิญหลังผ่าตัดได้ง่ายขึ้น
  4. ยินดีรับฟังการระบายความโกรธ และความเสียใจของผู้ป่วยเกี่ยวกับความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับผู้ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความสูญเสียซึ่งไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด
  5. ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยมีความหวังสอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น แม้ว่าการผ่าตัดจะทำให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียเต้านมไป แต่สามารถทําศัลยกรรมตกแต่งชดเชยเต้านมที่สูญเสียไปได้ หรือใช้เต้านมปลอมเสริมเต้านมข้างที่ได้รับการผ่าตัด ซึ่งจะช่วยให้ภาพลักษณ์ของผู้ป่วยเหมือนเดิมได้
  6. ร่วมมือกับสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะคู่สมรสของผู้ป่วยในการให้กำลังใจสนับสนุนให้ผู้ป่วยระบายความรู้สึก และให้ความมั่นใจว่าการผ่าตัดจะไม่ทำให้สัมพันธภาพระหว่างกันที่มีอยู่เดิมเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด และควรดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
  7. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้พบปะกับผู้ป่วยอื่นที่มีการปรับตัวได้ดีแล้ว เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และการปรับตัวร่วมกัน จะช่วยผู้ป่วยรู้สึกว่ามีเพื่อนร่วมทุกข์ไม่ใช่เพียงผู้ป่วยคนเดียวที่ประสบปัญหา ซึ่งจะเป็นพลังใจให้ผู้ป่วยสู้และเผชิญกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในด้านการปรับตัวของผู้ป่วย
  8. ให้ความช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวในการปรับตัวต่อการสูญเสียและการเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

  ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ถามหมอ

  เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


  ลบไฟล์
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  * ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  ส่งข้อมูล

  วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

  @question.title

  ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

  ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

  การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

  คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

  ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

  จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

  ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่