การดูแลผู้อื่น

การพยาบาลเพื่อช่วยให้มีการปรับตัวและยอมรับการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัด (เช่น ผ่าตัดเต้านม)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
การพยาบาลเพื่อช่วยให้มีการปรับตัวและยอมรับการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัด (เช่น ผ่าตัดเต้านม)

  1. ประเมินความรู้สึกเศร้าเสียใจของผู้ป่วยเกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการผ่าตัด รวมทั้งปัจจัยที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น อายุ ประสบการณ์การสูญเสียที่ผ่านมา ภูมิหลังด้านความเชื่อ วัฒนธรรม ภาวะสุขภาพและการให้ความสำคัญกับอวัยวะที่จะทำผ่าตัด เป็นต้น
  2. พูดคุยกับผู้ป่วยถึงความรู้สึกเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นและช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับความรู้สึกที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการปรับตัวต่อการสูญเสีย เช่น อารมณ์โกรธ ซึมเศร้า เป็นต้น
  3. สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยให้เกิดความไว้วางใจ เพื่อให้ผู้ป่วยระบายความรู้สึกต่างๆ อย่างอิสระ และแสดงความเอื้ออาทร ความห่วงใย และเข้าใจผู้ป่วย ซึ่งมีความสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าพยาบาลเป็นที่พึ่งและมีความอบอุ่นที่ได้พูดคุยด้วย ร่วมกับการตอบคำถามของผู้ป่วยตรงตามความเป็นจริง การให้ข้อมูลตามที่ผู้ป่วยต้องการจะช่วยให้ผู้ป่วยปรับใจยอมรับสภาพที่จะต้องเผชิญหลังผ่าตัดได้ง่ายขึ้น
  4. ยินดีรับฟังการระบายความโกรธ และความเสียใจของผู้ป่วยเกี่ยวกับความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับผู้ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความสูญเสียซึ่งไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด
  5. ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยมีความหวังสอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น แม้ว่าการผ่าตัดจะทำให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียเต้านมไป แต่สามารถทําศัลยกรรมตกแต่งชดเชยเต้านมที่สูญเสียไปได้ หรือใช้เต้านมปลอมเสริมเต้านมข้างที่ได้รับการผ่าตัด ซึ่งจะช่วยให้ภาพลักษณ์ของผู้ป่วยเหมือนเดิมได้
  6. ร่วมมือกับสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะคู่สมรสของผู้ป่วยในการให้กำลังใจสนับสนุนให้ผู้ป่วยระบายความรู้สึก และให้ความมั่นใจว่าการผ่าตัดจะไม่ทำให้สัมพันธภาพระหว่างกันที่มีอยู่เดิมเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด และควรดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
  7. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้พบปะกับผู้ป่วยอื่นที่มีการปรับตัวได้ดีแล้ว เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และการปรับตัวร่วมกัน จะช่วยผู้ป่วยรู้สึกว่ามีเพื่อนร่วมทุกข์ไม่ใช่เพียงผู้ป่วยคนเดียวที่ประสบปัญหา ซึ่งจะเป็นพลังใจให้ผู้ป่วยสู้และเผชิญกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในด้านการปรับตัวของผู้ป่วย
  8. ให้ความช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวในการปรับตัวต่อการสูญเสียและการเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

  ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ถามหมอ

  เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


  ลบไฟล์
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  * ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  ส่งข้อมูล

  วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

  @question.title

  ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

  ค่าบริการ 100 เหรียญ

  คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

  ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

  ค่าบริการ 200 เหรียญ

  คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

  คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

  ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

  จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

  ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่