Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

แมวมีอาการหายใจเสียงดัง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,178,571 คน

การหายใจครอกหรือ stertor คือ การการหายใจเสียงดังที่เกิดขึ้นระหว่างการหายใจเข้า มักจะเป็นเสียงต่ำ มีความคล้ายคลึงกับเสียงกรนที่มักจะเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของเนื้อเยื่อที่หย่อนยาน เสียงนี้มักจะเกิดขึ้นจากอุดตันของทางเดินหายใจในลำคอหรือคอหอย

การหายใจมีเสียงดังที่เรียกว่า Stridor คือการหายใจที่มีลักษณะเสียงมีความถี่สูง เกิดจากความจริงที่ว่ามีอากาศแปรปรวนในทางเดินหายใจ มักจะเกิดจากมีการอุดตันบางส่วนหรือทั้งหมดของรูจมูกหรือกล่องเสียงหรือ เกิดจากการพังทลายของหลอดลมส่วนบน

การหายใจเสียงดังเป็นพิเศษเป็นผลเนื่องจากอากาศที่ผ่านเข้าสู่ทางผ่านแคบ ๆ บรรจบกับการต้านของกระแสลมเนื่องจากมีการอุดตันบางส่วนของบริเวณนี้ ต้นกำเนิดอาจจะเป็นข้างหลังของหลอดลม คอหอย กล่องเสียง หรือ หลอดลม การหายใจแบบผิดปกติแบบนี้สามารถได้ยินโดยไม่ต้องใช้ stethoscope

ระบบทางเดินหายใจตอนบนหรือทางเดินหายใจตอนต้นประกอบไปด้วย จมูก รูจมูก ลำคอ และหลอดลม

การหายใจเสียงดังเป็นเรื่องปกติในแมวสายพันธุ์จมูกสั้น กะโหลกแบน เช่น เปอร์เซียและหิมาลายัน แมวสายพันธุ์จมูกสั้น กะโหลกแบนที่สืบต่อทางพันธุกรรมโดยการเป็นอัมพาตทางกล่องเสียงจะถูกพบได้ตั้งแต่ยังเป็นแมวที่อายุน้อยกว่าหนึ่งปี แต่ถ้าเป็นแมวที่ได้รับมาซึ่งการเป็นอัมพาตทางกล่องเสียงจะเกิดขึ้นกับแมวที่อายุมากขึ้น โดยทั่วไปอาการนี้มักจะเกิดขึ้นในแมวน้อยกว่าในสุนัข ไม่จำกัดอายุที่เห็นได้เด่นชัด

อาการที่พบ

 • การเปลี่ยนแปลงหรือการเสียเสียง ไม่สามารถทำเสียงเหมียวได้
 • การอุดตันบางส่วนของทางเดินหายใจด้านบนทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของเสียงทางเดินหายใจก่อนการเกิดการเปลี่ยนแปลงในการหายใจที่เด่นชัด
 • การหายใจเสียงดังเป็นพิเศษอาจจะยังคงอยู่เป็นเวลานานหลายปี
 • อาจจะได้ยินเสียงหายใจจากระยะไกลโดยไม่ต้องใช้ stethoscope
 • ธรรมชาติของเสียงอาจมีค่าผันแปรจากดังผิดปกติไปจนถึงเสียงสั่นจนได้ยินชัด ไปจนถึงเสียงแหลมสูง ขึ้นอยู่กับระดับความแคบของทางเดินหายใจ
 • อาจจะสังเกตุได้ถึงความพยายามที่จะหายใจมากขึ้นหรือความพยามยามที่จะหายใจพร้อมกับการขยับตัวที่เห็นได้ชัด เช่น การยืดหัวและคอ พร้อมทั้งอ้าปากไปด้วย

สาเหตุ

 • อาการของทางเดินหายใจที่ผิดปกติในสัตว์ที่มีจมูกสั้น กะโหลกแบน (หรือที่เรียกว่า brachycephalic airway syndrome) ถูกจำแนกโดยไม่อาการใดก็อาการหนึ่งในนี้: โพรงจมูกแคบ; เพดานอ่อนในปากยาวเกินไป; การกลับด้านในบางส่วนของกล่องเสียง สาเหตุเหล่านี้ทำให้พื้นที่ที่จะให้อากาศผ่านคอหอยลดน้อยลง รวมไปถึงการพังทลายของกล่องเสียง และของเหลวก่อตัวขึ้นที่กล่องเสียงหรือโรคน้ำคาเนื้ัอ
 • การทำให้แคบลงของจมูกและคอหอยด้านหลัง
 • การเป็นอัมพาตของกล่องเสียง ซึ่งอาจเป็นกรรมพันธุ์หรือการได้รับมา
 • เนื้องอกที่กล่องเสียง อาจจะเป็นภาวะเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงหรือเนื้องอกชนิดร้าย
 • บาดแผลเป็นตุ่มเนื้ออักเสบที่กล่องเสียง
 • มีการลดลงของเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องภายในหลอดลมขณะหายใจ
 • ภาวะหลอดลมตีบ
 • เนื้องอกที่หลอดลม
 • วัตถุแปลกปลอมในหลอดลมหรือส่วนอื่น ๆ ของทางเดินหายใจ
 • การอักเสบเป็นวงกว้างที่เกิดจากหูชั้นกลางหรือท่อที่เชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับช่วงคอส่วนบน
 • สาเหตุที่มาจากระดับฮอร์โมนการเจริญเติบโตมากผิดปกติ นำไปสู่การขยายตัวของกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนในร่างกาย
 • ระบบประสาทและ/หรือความผิดปกติของกล้ามเนื้อ
 • ยาระงับความรู้สึกหรือยากดประสาท ถ้าทางกายวิภาคปรากฏ เช่น เพดานอ่อนยาว ซึ่งทำให้มีการเพิ่มการอ่อนแรงไปสู่เสียงหายใจที่ดังผิดปกติ
 • ความผิดปกติหรือเนื้องอกที่เพดานอ่อน (ส่วนนิ่มที่อยู่ด้านบนเพดานปาก ตรงระหว่างเพดานแข็งและคอหอย)
 • เนื้อเยื่อที่คอหอยเรียงตัวหนาเกินไป
 • เนื้องอกที่ด้านหลังของคอหอย
 • โรคน้ำคาเนื้อหรือการอักเสบของเพดาน คอหอย หรือกล่องเสียง รองจากอาการไอ อาเจียนหรือสำรอก การไหลของอากาศปั่นป่วน การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจด้านบน และอาการเลือดออก
 • การปล่อยของเหลว เช่น น้ำเหลือง น้ำมูก และเลือด ในช่องภายในทางเดินหายใจอาจเกิดขึ้นทันทีทันใดและรุนแรงหลังจากการผ่าตัด; สัตว์ปกติที่มีสติจะไอออกมาหรือกลืนลงไป

ปัจจัยการเสี่ยง

 • อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสูง
 • ไข้
 • อัตราการเผาผลาญสูง ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนไทรอยด์ หรือภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
 • การออกกำลังกาย
 • การวิตกกังวลหรือตื่นเต้น
 • โรคที่เกี่ยวกับการหายใจหรือหัวใจที่เพิ่มการเคลื่อนที่ของอากาศ เข้าและออกปอด
 • การแปรปรวนซึ่งมีสาเหตุจากการเพิ่มกระแสลม อาจนำไปสู่การกลืนหรือทำให้เกิดการขัดขวางทางเดินหายใจให้แย่ลง
 • การกินหรือการดื่ม

การวินิจฉัย

คุณจะต้องให้ประวัติที่เกี่ยวกับสุขภาพของแมวคุณทั้งหมดที่สามารถนำไปสู่การจู่โจมของอาการ สัตวแพทย์จะใช้เครื่องฟังเพื่อฟังเสียงของบริเวณทั้งหมดจากช่องที่ติดต่อจมูก ปาก และหูไปยังหลอดอาหารจนถึงหลอดลมถ้าเสียงยังคงอยู่เมื่อแมวเปิดปาก สาเหตุที่เกิดจากจมูกก็จะถูกตัดออกไป ถ้าเสียงยังอยู่แค่ตอนแมวหายใจออก ก็อาจมีสาเหตุที่เป็นไปได้ว่าทางเดินหายใจถูกทำให้แคบลง ถ้าเสียงผิดปกตินั้นดังที่สุดขณะหายใจเข้า อาการน่าจะมาจากโรคมากกว่าเสียงในช่องอก ถ้าคุณสังเกตุถึงเสียงที่เปลี่ยนของแมว คอหอยเป็นที่ที่น่าจะผิดปกติที่สุด

สัตวแพทย์จะใช้การฟังด้วยเครื่องฟังอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เหนือจมูก คอหอย กล่องเสียง และหลอดลม เพื่อจะระบุจุดที่มีความหนาแน่นของเสียงที่ผิดปกติมากที่สุด และจะระบุระยะของการหายใจว่าตอนไหนเด่นชัดที่สุด จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะระบุให้แน่ชัดถึงที่ที่เสียงผิดปกติเกิดขึ้น เพื่อจะค้นหาสาเหตุที่ทำให้อาการรุนแรงขึ้น

เทคนิคการดูภาพภายในเช่น การถ่ายภาพรังสี และการตรวจดูอวัยวะภายในร่างกายโดยใช้รังสี เป็นสิ่งสำคัญในการประเมินการหมุนเวียนของโลหิต เพื่อที่จะกำจัดสาเหตุอื่นออกไป หรือสาเหตุเพิ่มเติมของระบบการหายใจขัด อาการต่าง ๆ ที่พบอาจมีเพิ่มเติมเพื่อเจาะจงไปถึงการกีดขวางทางเดินหายใจชั้นบนแต่เดิมที จากสาเหตุให้การไม่แสดงของอาการเปลี่ยนเป็นแสดงถึงอาการ การเอ็กซเรย์หัวและคออาจจะช่วยระบุเนื้อเยื่ออ่อนของทางเดินหายใจที่ผิดปกติ การใช้ CT สแกนอาจจะช่วยเสริมรายละเอียดข้อมูลทางกายวิภาคเพิ่มเติมอีกด้วย

ในบางกรณี กรรมพันธุ์ทางร่างกายของแมวสามารถทำให้เราวินิจฉัยอาการได้ชัดเจนขึ้น เช่น แมวที่มีกะโหลกแบน ในกรณีนี้ สัตวแพทย์จะกำหนดบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากรูปร่างของแมวของคุณและตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นจากที่ไหนก่อน

การรักษา

ทำให้แมวของคุณใจเย็น ผ่อนคลาย และสงบ ความกระวนกระวาย การออกแรง และความเจ็บปวดสามารถนำไปสู่การเคลื่อนไหวของอากาศที่อาจจะเพิ่มขึ้น ทั้งเข้าและออกจากปอด ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้การไหลเวียนของอากาศแย่ลง การอุดตันอย่างร้ายแรงเป็นเวลานาน ๆ จะทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดและเนื้อเยื่อต่ำลง การลดการเคลื่อนไหวของอากาศเข้าและออกจากปอด  จะทำให้การไหลเวียนของอากาศดีขึ้น

ออกซิเจนสำรองไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะประคับประคองชีวิตได้ในกรณีของผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการล้มเหลวของทางเดินหายใจเป็นบางส่วน

นอกจากการเฝ้าดูผลของยากดประสาทที่แพทย์สั่งให้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นที่รู้กันว่า ยากดประสาททำให้กล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนบนผ่อนคลายและทำให้การอุดตันของการไหลเวียนอากาศแย่ลง เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาฉุกเฉินเมื่อมีการการอุดตันโดยสิ้นเชิงเกิดขึ้น

การที่มีการอุดตันหรือสิ่งกีดขวางทางเดินหายใจอย่างที่สุดจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจ (นั่นหมายความว่า ทางเดินของท่อช่วยหายใจจะผ่านปากและเข้าสู่หลอดลม เพื่อปล่อยให้อากาศได้เข้าไปถึงปอด) ถ้าสิ่งกีดขวางขัดขวางการใส่ท่อช่วยหายใจ  การเจาะคอฉุกเฉิน (การผ่าตัดเปิดหลอดลมหรือการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อให้ออกซิเจน) จะยังคงเป็นสถานการณ์ที่ยังเหลืออยู่เพื่อจะช่วยประคองชีวิตไว้ได้ อย่างไรก็ตาม การใส่ท่อช่วยหายใจสามารถที่จะให้ออกซิเจนเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ในขณะที่กำลังหาวิธีการช่วยเหลืออื่นที่แน่นอนกว่า ถ้ามีการตรวจพบชิ้นเนื้ออยู่ในระบบทางเดินหายใจ อาจจะต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วย

การป้องกัน

หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ต้องใช้พลังงานมาก อุณหภูมิล้อมรอบสูง และการทำให้ตื่นเต้นอย่างสุด ๆ สัตวแพทย์จะแนะนำคุณถึงระดับการออกกำลังกายในระดับที่เหมาะสมต่อแมวของคุณ

การบริหารและการใช้ชีวิต

อัตราการหายใจและการใช้แรงของแมวของคุณจะต้องถูกจับตาดูอย่างใกล้ชิด การอุดหรือการกีดขวางอย่างสิ้นเชิงอาจเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยฟื้นจากอาการแล้วกลับไปบ้าน หรือถ้าการคอยเฝ้าสังเกตเป็นไปไม่ได้ แม้ว่าจะได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้ว แต่ก็ยังคงมีระดับของการกีดขวางหลงเหลืออยู่อีก 7-10 วันเนื่องจากอาการบวมภายหลังการผ่าตัด ระยะนี้จะต้องดูแลแมวของคุณให้ดีจากโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการหายใจลำบาก

หลังการผ่าตัด แมวของคุณอาจรู้สึกระบมและต้องการการพักผ่อนในสถานที่เงียบ ๆ ห่างไกลจากสัตว์เลี้่ยงอื่น ๆ และเด็กที่ชอบเล่น คุณอาจจะพิจารณาให้แมวของคุณพักผ่อนในกรงสักพัก จนกระทั่งแมวของคุณสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัย โดยปราศจากการใช้แรงเยอะ ๆ สัตวแพทย์จะยังคงจ่ายยาแก้ปวดให้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ จนกระทั่งแมวของคุณหายสนิทดี ซึ่งรวมถึงการจ่ายยาปฏิชีวนะอย่างอ่อน ๆ เพื่อป้องกันโอกาสที่แบคทีเรียจะจู่โจมแมวของคุณในระยะเวลานี้ ยาจะต้องให้ให้ถูกขนาดและถูกเวลาตามคำสั่ง พึงระวังไว้ว่าการให้ยาแก้ปวดเกินขนาดเป็นหนึ่งในสาเหตุที่สัตว์เลี้ยงเสียชีวิตที่เราสามารถที่จะป้องกันได้

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามสัตวแพทย์ที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม


ดูในแอป