โรคข้อรูมาทอยด์

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 16, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

โรคข้อรูมาทอยด์ (บางคนเรียกว่า โรคไขข้อรูมาทอยด์) คือ โรคซึ่งเกิดจากการอักเสบชนิดไม่ติดเชื้อของเนื้อเยื่อไขข้อ (เนื้อเยื่อบุปกคลุมการไขข้อเพื่อลดการเสียดสีของกระดูกข้อ) เกิดได้กับทุกข้อ แต่มักเกิดกับเนื้อเยื่อไขข้อเล็กๆ ซึ่งได้แก่ ข้อนิ้วมือและข้อนิ้วเท้า และมักเกิดพร้อมๆ กันทั้งข้างซ้ายและข้างขวา

โรคข้อรูมาทอยด์เป็นโรคข้อที่พบบ่อย โดยเฉพาะในผู้ใหญ่วัย ...........ปี แต่สามารถพบในเด็กและผู้สูงอายุได้ โดยเกิดในผู้หญิงสูงกว่าผู้ชาย ........เท่า และจัดเป็นโรคเรื้อรัง มีอาการเป็นๆ หายๆ จึงควรได้รับการ ..........อย่างสม่ำเสมอ

โรคข้อรูมาทอยด์เป็นคนละโรคกับโรคไข้รูมาติก หรือโรคหัวใจรูมาติก เพียงแต่มีชื่อพ้องกัน

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของโรคข้อรูมาทอยด์ แต่จากการศึกษาพบว่าอาจเกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้ตนเอง (โรคภูมิต้านตนเอง) กล่าวคือ ภูมิต้านทานของร่างกายต้านเนื้อเยื่อของข้อหรือไขข้อ และอาจรวมถึงเนื้อเยื่ออื่นๆ ของร่างกาย จึงก่อให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อของข้อหรือไขข้อขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดนานวัน นอกจากจะกระตุ้นให้เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบแล้ว ยังเกิดการหนาตัวผิดปกติ จึงก่ออาการปวด บวม แดง ร้อน และแข็ง และอาจเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศได้ เพราะพบว่าโรคเกิดในผู้หญิงสูงกว่าผู้ชาย

ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อรูมาทอยด์ได้แก่

 • การสูบบุหรี่
 • มีพันธุกรรมผิดปกติ เพราะพบโรคได้สูงขึ้นเมื่อมีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้
 • เมื่อร่างกายมีการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด อาจกระตุ้นให้อาการของโรครุนแรงขึ้นได้

อาการ

 • ปวดข้อที่เกิดโรค โดนแล้วเจ็บ มักมีอาการร่วมคือ ข้อบวม อาจมีแดง ร้อน โดยอาการปวดข้อจะเป็นมากในช่วงเช้า
 • ข้อที่เกิดโรคยึดติด เคลื่อนไหวไม่ได้ มักมีอาการมากในตอนเช้า
 • อาจมีไข้ มีได้ทั้งไข้สูงและไข้ต่ำ
 • อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
 • เมื่อเป็นมาก ข้อที่เกิดโรคอาจผิดรูปร่าง รวมทั้งนิ้วมือและนิ้วเท้า
 • เมื่อเป็นมาก อาจมีการอักเสบของเนื้อเยื่ออื่นๆ ร่วมด้วย เช่น
 • ผิวหนัง อาจพบปุ่มก้อนแข็งเล็กๆ ใต้ผิวหนังบางแห่ง จากการอักเสบเรื้อรังของผิวหนัง
 • ดวงตา ก่อให้เกิดโรคตาแห้งรุนแรง
 • ปอด อาจเกิดเนื้อเยื่อพังผืดในปอด ส่งผลให้หายใจเหนื่อยหอบ
 • ไต เกิดการอักเสบของเซลล์ไต เกิดโรคไตเรื้อรังได้
 • หัวใจ เพราะมักเกิดการอักเสบของหลอดเลือดทั่วไป รวมทั้งหลอดเลือดหัวใจ จึงส่งผลให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้
 • ไขกระดูก เป็นสาเหตุให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวเร็วกว่าปกติ จึงเกิดภาวะซีด

การวินิจฉัย

แพทย์วินิจฉัยโรคข้อรูมาทอยด์ได้จากประวัติอาการ ประวัติการสูบบุหรี่ ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว การตรวจร่างกาย การตรวจเลือดดูภูมิต้านทานชนิดที่ผิดปกติ การตรวจภาพข้อที่เกิดโรคด้วยเอกซเรย์ ......หรือเอ็มอาร์ไอ และอาจมีการตรวจอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

แนวทางการรักษา

แนวทางการรักษาโรคข้อรูมาทอยด์ได้แก่ ให้ยากดภูมิต้านทานโรค ให้ยาต้านการอักเสบ อาจมีการผ่าตัดเนื้อเยื่อไขข้อ และการรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น ยาบรรเทาปวด ยาลดไข้ ยาเพิ่มอยากอาหาร นอกจากนั้นคือ การรักษาโรคที่เกิดร่วมด้วย เช่น ...........

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงจากโรงข้อรูมาทอยด์ได้แก่ ความพิการเนื่องจากข้อต่างๆเสียการทำงาน และคุณภาพชีวิตลดลงจากโรคต่างๆที่เกิดร่วมด้วยดังกล่าวมาแล้ว

ความรุนแรงของโรค

โรคข้อรูมาทอยด์เป็นโรคเรื้อรัง เป็นๆหายๆ ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตรวมทั้งปัญหาด้านจิตใจ แต่ตัวโรคเองไม่เป็นสาเหตุให้เสียชีวิต เว้นแต่เมื่อเป็นเรื้อรังจนเกิดโรคร่วมอื่นๆ โดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะส่งผลให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นผู้ป่วยโรคข้อรูมาทอยด์จึงมักมีอายุสั้นกว่าคนทั่วไป และสาเหตุการเสียชีวิตมักเกิดจากโรคหัวใจ

การดูแลตนเองและการพบแพทย์

 • เรียนรู้ที่จะอยู่กับโรค เพราะเป็นโรคเรื้อรังที่ก่อความพิการได้
 • รักษาสุขภาพการและสุขภาพจิตที่ดี
 • กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ทุกวัน เพราะจะเบื่ออาหารง่ายจึงอาจเกิดโรคขาดอาหารได้
 • ปฏิบัติตัว ออกกำลังกาย และทำกายภาพบำบัดพื้นฐานฟื้นฟูข้อต่างๆตามที่แพทย์พยาบาล และนักกายภาพบำบัดแนะนำให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ
 • กินยาต่างๆให้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขาดยา
 • อาจประคบเบาๆด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำอุ่นจัด แล้วสังเกตอาการว่าวิธีใดจะช่วยให้อาการต่างๆดีขึ้น
 • ไม่สูบบุหรี่
 • หลีกลี่ยงการอยู่ในที่แออัด เพื่อลดโอกาสติดเชื้อ และใช้หน้ากากอนามัย
 • พบแพทย์ตามนัดเสมอ และรีบพบแพทย์ก่อนนัดเมื่ออาการต่างๆแย่ลงหรือผิดปกติไปจากเดิม
 • ควรรีบพบแพทย์เสมอ เมื่อ
  • ข้อบวม แดง ร้อน หรือมีไข้สูง
  • เจ็บแน่นหน้าอก (อาจเป็นอาการของโรคหัวใจขาดเลือด)
  • หายใจเหนื่อย หอบ หายใจไม่เต็มที่ (อาจเป็นอาการของทั้งโรคปอดและโรคหัวใจ)

การป้องกัน

เนื่องจากเป็นโรคซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุ การป้องกันเรื่องอยากยกเว้น

 • ไม่สูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงการติดเชื้อต่างๆเพราะอาจเป็นสาเหตุให้อาการต่างๆรุนแรงขึ้น ด้วยการรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน กินอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายตามสมควรกับสุขภาพ
 • ป้องกันหรือชะลอความรุนแรงของโรค เช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในห้อข้อการดูแลตนเองและการพบแพทย์

คุณสามารถอ่านข้อมูลดีๆมีประโยชน์แบบนี้ได้เพิ่มเติมที่หนังสือ "โรคของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ" โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ จากสำนักพิมพ์อัมรินทร์สุขภาพ เพื่อสนับสนุนผู้แต่ง 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่