ข้อเคลื่อนหรือข้อหลุด (Dislocation)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ธ.ค. 17, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 396,689 คน

ความหมาย ผิวของข้อเคลื่อนหลุดจากกันโดยสมบูรณ์ หากผิวของข้อแยกกันเพียงบางส่วนเรียกว่า ข้อเคลื่อนบางส่วน (Subluxation)

สาเหตุ เกิดจากการบาดเจ็บที่ทำให้ข้อเคลื่อน เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้ออักเสบจากความเสื่อมเป็นแต่กำเนิด เช่น ข้อสะโพกหลุดแต่กำเนิด เป็นต้น

พยาธิสรีรภาพ เมื่อมีแรงมากระทำที่ข้อจะทำให้ข้อเคลื่อนซึ่งส่งผลให้เนื้อเยื่อของหลอดเลือด เส้นประสาทได้รับบาดเจ็บ หากข้อที่เคลื่อนไม่ได้รับการจัดให้เข้าที่เดิม เส้นประสาทและหลอดเลือดบริเวณข้อจะถูกกด ทำให้เกิดอัมพาตของเส้นประสาท (Nerve palsy) และเกิดการตายของเนื้อเยื่อตรงบริเวณที่เลี้ยงโดยเส้นประสาทและหลอดเลือดนั้นๆ นอกจากนี้กระดูกอ่อนผิวข้อจะไม่ได้รับอาหารจากน้ำหล่อเลี้ยงข้อเหมือนเดิม กระดูกอ่อนผิวข้อเสื่อมลง และมีภาวะข้ออักเสบ ข้อจะเคลื่อนไหวได้จำกัดและมีอาการปวด

อาการ มีอาการปวดซึ่งจะลดลงทันทีเมื่อได้รับการรักษาโดยการจัดข้อที่เคลื่อนให้เข้าที่ เมื่อข้อเคลื่อนหรือหลุดจะทำให้ข้อนั้นๆ เคลื่อนไหวได้ลดลงหรือไม่ได้เลย ทำให้แขนขาข้างที่ข้อเคลื่อนสั้นกว่าอีกข้างหนึ่ง มีรูปร่างลักษณะผิดปกติ

การวินิจฉัยโรค จากประวัติได้รับบาดเจ็บ เช่น จากการเล่นกีฬาหรือได้รับอุบัติเหตุ เป็นต้น การเคลื่อนไหวของข้อผิดปกติ ข้อบวม กดเจ็บ มีอาการชารอบๆ ข้อ ข้อมีลักษณะผิดรูปไปจากเดิม ข้ออาจเคลื่อนไปทางด้านหน้าหรือหลัง การถ่ายภาพรังสีและส่องกล้องตรวจภายในข้อ (Anthrography) จะช่วยวินิจฉัยได้ถูกต้องมากขึ้น

การรักษา ข้อเคลื่อนใหม่ๆ ให้ใช้ความเย็นประคบเพื่อลดบวมและลดปวด ดึงข้อที่เคลื่อนให้เข้าที่เดิมโดยไม่ต้องผ่าตัด (Close reduction) บางรายอาจต้องดมยาเพื่อดึงข้อให้เข้าที่เดิม หากไม่สำเร็จอาจต้องผ่าตัดเพื่อดึงข้อให้เข้าที่ ต่อมาให้ข้อพักอยู่นิ่งๆ นานประมาณ 3-6 สัปดาห์เพื่อให้เอ็นและเนื้อเยื่อรอบๆ ข้อหายเป็นปกติ ป้องกันมิให้ข้อหลุดอีก ข้อเล็กแพทย์จะใส่เครื่องพยุง เข้าเฝือกหรือดึงถ่วงไว้และนัดดูอาการหากข้อใหญ่ เช่น ข้อสะโพก จะรักษาโดยการดึงถ่วงน้ำหนักที่ผิวหนัง (Skin traction) หลังจากดึงข้อให้เข้าที่แล้ว

การพยาบาล ลดอาการปวดโดยให้ข้อพักอยู่นิ่งๆ ให้ยาบรรเทาปวด เคลื่อนไหวบริเวณข้อช้าๆ ให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆ ส่งเสริมให้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน จัดสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้สะดวกในการหยิบใช้ ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว เช่น ออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขา ต้นแขน ขยับปลายมือปลายเท้าบ่อยๆ หลังจากเอาน้ำหนักที่ถ่วง (Traction) ออก ต้องออกกำลังอย่างถูกวิธีอาจต้องใช้เครื่องช่วยเดินลงน้ำหนักขาข้างที่ข้อหลุดประมาณ 12 สัปดาห์ ไปแล้วหรือตามแผนการรักษา

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่