ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อเฉียบพลัน (Acute pyogenic arthritis; Acute infection arthritis)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ธ.ค. 17, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที

ความหมาย เป็นภาวะอักเสบของข้อ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้ออย่างเฉียบพลัน

สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา หรือพยาธิ เชื้อ Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus aurcus,

Streptococcus, Syphilis, Tuberculosis, Leprosy, Fungi, Rubella, Parvovirus, Hepatitis B เข้าสู่ข้อโดย 

ทางบาดแผลหรือกระแสเลือด

อาการ มีไข้ หนาวสั่น ข้อบวม แดง ร้อน และปวดมาก มักเป็นกับข้อเข่า ข้อศอก ข้อมือ และข้อเท้า

การวินิจฉัยโรค มีประวัติปวดตามข้อต่างๆ ข้อได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลบริเวณข้อหรือมีโรคติดเชื้อของส่วน

ต่างๆ ของร่างกาย เช่น เป็นฝี หนองใน คออักเสบ ปอดอักเสบ ไตอักเสบ เยื่อบุมดลูกอักเสบ เป็นต้น ตรวจพบไข้และข้อบวมแดง เจาะเอาน้ำเจาะข้อไปตรวจ โดยการย้อมแกรม การเพาะเชื้อ การนับเม็ดเลือดขาว และการดูน้ำตาลในน้ำเจาะข้อ จะพบเม็ดเลือดขาวมากกว่า 50,000cell/mm3และมีนิวโทรฟิลสูง มีน้ำตาลต่ำ และย้อมพบเชื้อที่เป็นสาเหตุ เจาะเลือดตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC; Complete blood count) พบว่ามีเม็ดเลือดขาวสูง มีนิวโทรฟิลสูง การตรวจรังสีวิทยา จะพบกระดูกรอบๆ ข้อบางลงหลังการติดเชื้อ 1 สัปดาห์ และจะพบลักษณะของช่องว่างระหว่างข้อแคบลง (Narrow joint space) หลังจากติดเชื้อ 2 สัปดาห์

การรักษา เจาะเอาหนองจากข้อไปย้อมและเพาะหาเชื้อเพื่อให้ยาปฏิชีวนะตามชนิดของเชื้อที่พบ อาจต้องเจาะระบายเอาหนองออกบ่อยๆ

การพยาบาล ดูแลให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา ให้ผู้ป่วยนอนพัก ยกข้อที่อักเสบให้สูงไว้ อาจต้องเข้าเฝือกไม่ให้ข้อเคลื่อนไหว เมื่ออาการอักเสบเริ่มทุเลาควรแนะนำให้ผู้ป่วยบริหารข้อเพื่อป้องกันข้อแข็งหรือพิการ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่