การออกกำลัง

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 658,205 คน

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

โครงกระดูก  เป็นโครงสร้างที่สำคัญในการกำหนดรูปร่างลักษณะของมนุษย์  รวมทั้งให้ความแข็งแรง  และป้องกันอันตรายแก่อวัยวะสำคัญภายในร่างกาย  เป็นแหล่งสะสมแคลเซียมและเกลือแร่ที่จำเป็นอื่น ๆ และเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างเม็ดเลือด 

กระดูกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและตลอดชีวิต  ทารกแรกเกิดมีกระดูก  350  ชิ้น  กระดูกจะมีลักษณะอ่อนนุ่ม  เมื่อโตขึ้นกระดูกจะแข็งขึ้น  และกระดูกบางชิ้นจะเชื่อมติดกัน  เช่น  กะโหลดศีรษะ  ดังนั้นผู้ใหญ่จึงมีจำนวนกระดูกลดลงเหลือ  206  ชิ้น  กระดูกแขนขาเป็นกระดูกชิ้นยาวทำหน้าที่เหมือนคานงัดให้กับกล้ามเนื้อทำให้เกิดการเคลื่อนไหว  กระดูกบางชิ้นมีหน้าที่ป้องกันอวัยวะภายในร่างกาย  บางชิ้นมีไขกระดูก  ซึ่งมีหน้าที่สร้างเม็ดเลือด 

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

กระดูกเป็นอวัยวะที่มีชีวิตและการเปลี่ยนแปลง  เมื่อเซลล์เก่าตายไป  จะมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนที่ตลอดเวลา  กระดูกและข้อเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ  โดยเฉพาะข้อเข่าและข้อสะโพกอาจเกิดโรคข้อเสื่อมได้ง่าย  เมื่ออายุมากขึ้นกระดูกเริ่มจะสูญเสียแคลเซียมบางส่วนทำให้กระดูกพรุนและอ่อนแอ  หรือเรียกภาวะนี้ว่า  โรคกระดูกพรุน 

โรคของกระดูกที่พบได้ทั่วไป  เช่น  กระดูกหักเนื่องจากการบาดเจ็บ  ไขข้อเสื่อมเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการใช้งานมาก  กระดูกอักเสบ  เนื้องอกในกระดูก  เป็นต้น  อาการของโรคกระดูก  ได้แก่  อาการปวด  บวม  แดง  ร้อน  รอบ ๆ บริเวณนั้น ๆ ปวดหลัง  ปวดคอหรือคอแข็ง  ปวดแขน  ปวดขา  ปวดข้อหรือข้อบวม  และปวดเข่า  การรับประทานอาหารให้ครบทุกมื้อ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีน  แคลเซียม  และวิตามินดี  จะช่วยทำให้กระดูกแข็งแรง

กระดูกแต่ละชิ้นยึดต่อกันด้วยข้อต่อ  ซึ่งมีหลายลักษณะ  ข้อบางอย่างจะยึดกระดูกติดแน่นไม่มีการเคลื่อนไหว  เช่น  ข้อต่อระหว่างกะโหลกศีรษะ  บางข้อเคลื่อนไหวได้เล็กน้อย  เพราะมีกระดูกอ่อนเชื่อมอยู่  เช่น  กระดูกสันหลัง  บางข้อจะมีถุงน้ำหล่อเลี้ยงในข้อ  ทำให้เคลื่อนไหวได้มากและเกือบทุกทิศทาง  เช่น  ข้อสะโพก  ข้อไหล่  มีลักษณะเหมือนลูกบอลกลม ๆ อยู่ในเบ้า  ทำให้เคลื่อนไหวได้เกือบจะทุกทิศทาง  ข้อแบบแอ่ง  เช่น  ข้อที่โคนนิ้วหัวแม่มือ  สามารถเคลื่อนไหวในทิศทางหน้า  หลัง  และข้าง ๆ  ได้  จึงทำให้มือของเราสามารถหยิบจับสิ่งของได้ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก 

หากไม่มีข้อชนิดนี้จะเหมือนมือหุ่นยนต์  ข้อแบบบานพับ  เช่น  ข้อที่โคนนิ้วหัวแม่มือ  สามารถเคลื่อนไหวในทิศทางหน้า  หลัง  และข้าง ๆ ได้  จึงทำให้มือของเราสามารถหยิบจับสิ่งของได้ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก  หากไม่มีข้อชนิดนี้จะเหมือนมือหุ่นยนต์  ข้อแบบบานพับ  เช่น  ข้อนิ้วมือ  นิ้วเท้า  ข้อศอก  เข่า  ข้อชนิดนี้เคลื่อนไหวได้ทางเดียวเหมือนบานพับ  ระหว่างกระดูกทั้ง  2  ชิ้นจะมีเอ็นหนาและแข็งแรง  ยึดกระดูกทั้ง  2  ชิ้นไว้ด้วยกัน  ข้อแบบเลื่อน  เช่น  กระดูกข้อมือ  เคลื่อนไหวได้เช่นเดียวกันกับข้อแบบแอ่งแต่น้อยกว่า  เมื่ออายุมากขึ้นการเคลื่อนไหวของข้อจะถูกจำกัดให้เคลื่อนได้น้อยลงและยากขึ้น

อาการโรคของข้อจะมีอาการปวด  บวม  ข้อแข็ง  เคลื่อนไหวลำบาก  ไขข้ออักเสบเนื่องจากการใช้งาน  มักจะเป็นที่กระดูกต้นคอข้อมือ  ข้อสะโพก  และข้อเข่า  รูมาตอยด์  เป็นโรคที่เกิดกับเนื้อเยื่ออ่อนรอบ ๆ ข้อ  มีผลทำให้ข้อแข็งและรูปร่างผิดไป  ปวดคอหรือคอแข็ง  ปวดข้อหรือข้อบวม  และปวดเข่า

กล้ามเนื้อ  กล้ามเนื้อในร่างกายมี  3  ชนิด  ได้แก่  กล้ามเนื้อหัวใจ  กล้ามเนื้อเรียบ  และกล้ามเนื้อลาย

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

1.  กล้ามเนื้อหัวใจ  มีที่หัวใจแห่งเดียว
2.  กล้ามเนื้อเรียบ  เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่นอกเหนือการบังคับ  ทำงานโดยอิสระ  ควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายใน  เช่น  การเคลื่อนไหวของลำไส้ในการขับกากอาหาร  เป็นต้น
3.  กล้ามเนื้อลาย  เนื้อกล้ามเนื้อที่ยึดติดกับกระดูกและเคลื่อนไหวตามที่เราต้องการเป็นกล้ามเนื้อที่มีมากที่สุดในร่างกาย  ประกอบด้วยเส้นใยยาวมัดรวมกันอยู่ด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันโดยมีเส้นเลือดฝอยล้อมรอบซึ่งเป็นตัวนำออกซิเจนมาเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานได้  เป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานตามคำสั่งของสมอง  ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย

การออกกำลังกายบ่อย ๆ  หรือการทำงานมากนะช่วยให้เส้นใยเหล่านี้ขยายขึ้น  กล้ามเนื้อจะเจริญเติบโตมากขึ้น  การออกกำลังกายอย่างหนักจะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมากขึ้น  และกล้ามเนื้อขยายขนาดเพิ่มขึ้น  ทำให้สามารถทำงานได้มากขึ้น  ยิ่งทำงานมากกล้ามเนื้อยิ่งแข็งแรง  แต่ถ้ากล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานหรือมีอายุมากขึ้นจะทำให้เส้นใยหดตัวหรือฝ่อลง  กล้ามเนื้อจะค่อย ๆ เล็กลงและลีบไปในที่สุด

กล้ามเนื้อแต่ละมัดมีเส้นประสาทมาเลี้ยง  จะเคลื่อนไหวได้เมื่อมีสัญญาณประสาทไปกระตุ้นทำให้กล้ามเนื้อหดตัว  ดังนั้นเมื่อมีปัญหาของระบบประสาทจะทำให้มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อ  เช่น  กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อม  (Multiple sclerosis)  เป็นต้น

การทำงานของกล้ามเนื้อ  กล้ามเนื้อเปรียบได้กับเครื่องยนต์ของร่างกาย  มีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานของร่างกาย  กล้ามเนื้อแต่ละมัดจะมีเอ็นยึดกับกระดูกชิ้นต่าง ๆ ขณะที่กล้ามเนื้อหดตัวจะดึงกระดูกที่ยึดติดอยู่นั้น  ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้  ในการเคลื่อนไหวแต่ละส่วนของร่างกายกล้ามเนื้อจะทำงานร่วมกันเป็นคู่ ๆ ในแนวตรงกันข้าม  คือ  กล้ามเนื้อด้านหนึ่งหดตัวอีกด้านหนึ่งจะคลายตัวช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวได้  กล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานตามคำสั่งของสมอง  ทำงานโดยอิสระทั้งกล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อเรียบจะทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อการหายใจและการย่อยอาหาร  การไหลเวียนของเลือดและการเต้นของหัวใจ

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
พอกันทีกับการซิทอัพ ถึงเวลาเล่นโยคะและพีลาทีสเพื่อกล้ามเนื้อหน้าท้อง
พอกันทีกับการซิทอัพ ถึงเวลาเล่นโยคะและพีลาทีสเพื่อกล้ามเนื้อหน้าท้อง

หลากหลายวิธีเพื่อช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหน้าท้อง

7 วิธีเดินเผาผลาญพลังงาน
7 วิธีเดินเผาผลาญพลังงาน

ใช้เทคนิคต่อไปนี้มาช่วยเผาผลาญพลังงานระหว่างการเดินกันเถอะ