ความรู้สุขภาพ

โรคกล้ามเนื้อฉีก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 9, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
Istock 664606400 %281%29

โรคหรือภาวะกล้ามเนื้อฉีก ได้แก่ การบาดเจ็บและการฉีกของกล้ามเนื้อ และ/หรือเอ็นกล้ามเนื้อ ซึ่งรุนแรงกว่าการเป็นตะคริวมาก เกิดได้กับกล้ามเนื้อทุกมัด แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือ กล้ามเนื้อขา รองลงไปคือ กล้ามเนื้อหลัง (จากการยกของหนักหรือกีฬามวยปล้ำ)

โรคกล้ามเนื้อฉีกพบได้ในทุกวัย และโอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย ทั้งนี้เพราะสาเหตุขึ้นกับการใช้งานกล้ามเนื้อ

สาเหตุ

สาเหตุของกล้ามเนื้อฉีกเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมัดนั้นยืดเหยียดมากเกินไป เช่น ยกของหนักมาก (กล้ามเนื้อหลังฉีก) ล้มรุนแรงจนกล้ามเนื้อฉีก

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของโรคกล้ามเนื้อฉีก ได้แก่

 • การยกของหนัก การลื่นล้ม และการเล่นกีฬา
 • ไม่มีการอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ขาดการฝึกฝนที่ถูกต้องในงานหรือกีฬานั้น ๆ
 • อายุ เพราะเซลล์กล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ กระดูก และเอ็นกระดูกเสื่อมตามวัย เมื่อสูงวัยจึงเกิดการบาดเจ็บ     ได้ง่าย

อาการ

 • เจ็บกล้ามเนื้อมาก เจ็บอยู่ตำแหน่งเดียว (ตำแหน่งที่ฉีก) ร่วมกับอาการบวมในตำแหน่งนั้นมักร่วมกับในอาการช้ำ ห้อเลือด และเจ็บมากขึ้นเมื่อเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดนั้น และเมื่อเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ออาจรู้สึกคล้ายมีเสียงจากการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อ
 • ยังเจ็บมากทั้ง ๆ ที่พักและไม่ใช้กล้ามเนื้อมัดนั้น
 • เคลื่อนไหวส่วนนั้นไม่ได้ เพราะเจ็บมากและกล้ามเนื้อมัดนั้นอ่อนแรง (เพราะฉีกขาด)
 • อาจร่วมกับกล้ามเนื้อมัดนั้นเป็นตะคริว เพื่อป้องกันการฉีกขาดเพิ่มเติม

 การวินิจฉัย

แพทย์วินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อฉีกได้จากประวัติอาการ การทำงาน การเล่นกีฬา และการตรวจร่างกาย อาจตรวจภาพกล้ามเนื้อส่วนนั้นด้วย เอกซเรย์ธรรมดา เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เอ็มอาร์ไอ และอาจมีการตรวจอื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

แนวทางการรักษา

แพทย์รักษาโรคกล้ามเนื้อฉีกโดยการรักษาประคับประคองตามอาการที่สำคัญคือ พักการใช้กล้ามเนื้อมัดนั้น หยุดกิจกรรมที่เป็นสาเหตุ พิจารณาการใส่เครื่องช่วยพยุงต่าง ๆ เช่น ใช้ไม้ค้ำยัน เมื่อเกิดจากกล้ามเนื้อขาใส่เครื่องพยุงหลัง เมื่อเกิดกับกล้ามเนื้อหลัง แนะนำการทำกายภาพบำบัดและให้ยาบรรเทาอาการต่าง ๆ เช่น ยาบรรเทาปวด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงจากโรคกล้ามเนื้อฉีกคือ การต้องหยุดใช้งานกล้ามเนื้อมัดนั้น และเมื่อดูแลไม่ถูกต้อง การฉีกอาจมากขึ้นจนเกิดความพิการ เนื่องจากกล้ามเนื้อมัดนั้นใช้งานไม่ได้

ความรุนแรงของโรค

โรคกล้ามเนื้อฉีกเป็นโรคไม่รุนแรง เมื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้องโดยถ้าฉีกไม่มาก ให้พักการใช้กล้ามเนื้อประมาณ 2-3 สัปดาห์ หากกล้ามเนื้อฉีกมาก แต่ยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัด อาจต้องพักนานประมาณ 3-6 สัปดาห์ และเมื่อกล้ามเนื้อฉีกมากอาจต้องผ่าตัด มักใช้เวลาพักประมาณ 3 เดือน

การดูแลตนเองและการพบแพทย์

 • พักใช้กล้ามเนื้อทันที ไม่พยายามขยับเขยื้อน
 • หาคนช่วย
 • ประคบน้ำแข็ง
 • หาวัสดุดามเพื่อช่วยพยุงกล้ามเนื้อส่วนนั้น พันผ้ายึดเพื่อช่วยลดอาการเลือดออกและเพื่อช่วยพยุงกล้ามเนื้อ
 • เมื่อเกิดกับกล้ามเนื้อแขน ขา ควรหาที่รอง เพื่อยกแขนขาด้ามนั้นให้สูงขึ้น ช่วยลดอาการบวม
 • พบแพทย์เป็นการฉุกเฉิน

การดูแลตนเองและการพบแพทย์ภายหลังได้รับการดูแลจากแพทย์แล้ว

 • ปฏิบัติตามที่แพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัดแนะนำอย่างถูกต้อง เคร่งครัด โดยเฉพาะการพักใช้งานกล้ามเนื้อมัดนั้น
 • กินยาต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 • หากเกิดกับแขน ขา เวลานั่งหรือนอนควรใช้ที่รองยกให้สูงขึ้น เพื่อลดอาการบวมจากแรงโน้นถ่วงของโลก
 • พบแพทย์ตามนัดเสมอ และรีบพบแพทย์ก่อนนัดเมื่ออาการต่างๆ แย่ลงหรือผิดปกติไปจากเดิม
 • รีบพบแพทย์เมื่อ
  • เจ็บมากขึ้น
  • บวกมากขึ้น
  • มีความกังวลในอาการ
 • พบแพทย์เป็นการฉุกเฉินเมื่อ
  • กล้ามเนื้อส่วนนั้นซีด เย็น ชา ไม่มีความรู้สึก

การป้องกัน

 • ไม่ยกของหนัก
 • อบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง
 • รักษาสุขภาพกล้ามเนื้อเสมอ โดย
  • กินอาหารมีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ทุกวัน
  • ระวังไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ โดยดื่มน้ำสะอาดให้ได้อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว (หากไม่มีโรคที่ต้องจำกัดน้ำดื่ม) และดื่มเพิ่มขึ้นเมื่อเหงื่อออกมากขึ้น โดยเฉพาะการกินเกลือแร่เสริมเพื่อป้องกันการขาดเกลือแร่จากการเสียเหงื่อ
  • ไม่ใช้งานกล้ามเนื้อจนเกินเหตุ ควรรู้จักพักคลายกล้ามเนื้อ
 • ออกกำลังและนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อมือ ขา เท้า เสมอทุกวัน

คุณสามารถอ่านข้อมูลดีๆมีประโยชน์แบบนี้ได้เพิ่มเติมที่หนังสือ "โรคของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ" โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ จากสำนักพิมพ์อัมรินทร์สุขภาพ เพื่อสนับสนุนผู้แต่ง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
พอกันทีกับการซิทอัพ ถึงเวลาเล่นโยคะและพีลาทีสเพื่อกล้ามเนื้อหน้าท้อง
พอกันทีกับการซิทอัพ ถึงเวลาเล่นโยคะและพีลาทีสเพื่อกล้ามเนื้อหน้าท้อง

หลากหลายวิธีเพื่อช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหน้าท้อง

7 วิธีเดินเผาผลาญพลังงาน
7 วิธีเดินเผาผลาญพลังงาน

ใช้เทคนิคต่อไปนี้มาช่วยเผาผลาญพลังงานระหว่างการเดินกันเถอะ