ความรู้สุขภาพ

โรคกล้ามเนื้อฉีก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 9, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
โรคกล้ามเนื้อฉีก

โรคหรือภาวะกล้ามเนื้อฉีก ได้แก่ การบาดเจ็บและการฉีกของกล้ามเนื้อ และ/หรือเอ็นกล้ามเนื้อ ซึ่งรุนแรงกว่าการเป็นตะคริวมาก เกิดได้กับกล้ามเนื้อทุกมัด แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือ กล้ามเนื้อขา รองลงไปคือ กล้ามเนื้อหลัง (จากการยกของหนักหรือกีฬามวยปล้ำ)

โรคกล้ามเนื้อฉีกพบได้ในทุกวัย และโอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย ทั้งนี้เพราะสาเหตุขึ้นกับการใช้งานกล้ามเนื้อ

สาเหตุ

สาเหตุของกล้ามเนื้อฉีกเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมัดนั้นยืดเหยียดมากเกินไป เช่น ยกของหนักมาก (กล้ามเนื้อหลังฉีก) ล้มรุนแรงจนกล้ามเนื้อฉีก

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของโรคกล้ามเนื้อฉีก ได้แก่

 • การยกของหนัก การลื่นล้ม และการเล่นกีฬา
 • ไม่มีการอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ขาดการฝึกฝนที่ถูกต้องในงานหรือกีฬานั้น ๆ
 • อายุ เพราะเซลล์กล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ กระดูก และเอ็นกระดูกเสื่อมตามวัย เมื่อสูงวัยจึงเกิดการบาดเจ็บ     ได้ง่าย

อาการ

 • เจ็บกล้ามเนื้อมาก เจ็บอยู่ตำแหน่งเดียว (ตำแหน่งที่ฉีก) ร่วมกับอาการบวมในตำแหน่งนั้นมักร่วมกับในอาการช้ำ ห้อเลือด และเจ็บมากขึ้นเมื่อเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดนั้น และเมื่อเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ออาจรู้สึกคล้ายมีเสียงจากการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อ
 • ยังเจ็บมากทั้ง ๆ ที่พักและไม่ใช้กล้ามเนื้อมัดนั้น
 • เคลื่อนไหวส่วนนั้นไม่ได้ เพราะเจ็บมากและกล้ามเนื้อมัดนั้นอ่อนแรง (เพราะฉีกขาด)
 • อาจร่วมกับกล้ามเนื้อมัดนั้นเป็นตะคริว เพื่อป้องกันการฉีกขาดเพิ่มเติม

 การวินิจฉัย

แพทย์วินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อฉีกได้จากประวัติอาการ การทำงาน การเล่นกีฬา และการตรวจร่างกาย อาจตรวจภาพกล้ามเนื้อส่วนนั้นด้วย เอกซเรย์ธรรมดา เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เอ็มอาร์ไอ และอาจมีการตรวจอื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

แนวทางการรักษา

แพทย์รักษาโรคกล้ามเนื้อฉีกโดยการรักษาประคับประคองตามอาการที่สำคัญคือ พักการใช้กล้ามเนื้อมัดนั้น หยุดกิจกรรมที่เป็นสาเหตุ พิจารณาการใส่เครื่องช่วยพยุงต่าง ๆ เช่น ใช้ไม้ค้ำยัน เมื่อเกิดจากกล้ามเนื้อขาใส่เครื่องพยุงหลัง เมื่อเกิดกับกล้ามเนื้อหลัง แนะนำการทำกายภาพบำบัดและให้ยาบรรเทาอาการต่าง ๆ เช่น ยาบรรเทาปวด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงจากโรคกล้ามเนื้อฉีกคือ การต้องหยุดใช้งานกล้ามเนื้อมัดนั้น และเมื่อดูแลไม่ถูกต้อง การฉีกอาจมากขึ้นจนเกิดความพิการ เนื่องจากกล้ามเนื้อมัดนั้นใช้งานไม่ได้

ความรุนแรงของโรค

โรคกล้ามเนื้อฉีกเป็นโรคไม่รุนแรง เมื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้องโดยถ้าฉีกไม่มาก ให้พักการใช้กล้ามเนื้อประมาณ 2-3 สัปดาห์ หากกล้ามเนื้อฉีกมาก แต่ยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัด อาจต้องพักนานประมาณ 3-6 สัปดาห์ และเมื่อกล้ามเนื้อฉีกมากอาจต้องผ่าตัด มักใช้เวลาพักประมาณ 3 เดือน

การดูแลตนเองและการพบแพทย์

 • พักใช้กล้ามเนื้อทันที ไม่พยายามขยับเขยื้อน
 • หาคนช่วย
 • ประคบน้ำแข็ง
 • หาวัสดุดามเพื่อช่วยพยุงกล้ามเนื้อส่วนนั้น พันผ้ายึดเพื่อช่วยลดอาการเลือดออกและเพื่อช่วยพยุงกล้ามเนื้อ
 • เมื่อเกิดกับกล้ามเนื้อแขน ขา ควรหาที่รอง เพื่อยกแขนขาด้ามนั้นให้สูงขึ้น ช่วยลดอาการบวม
 • พบแพทย์เป็นการฉุกเฉิน

การดูแลตนเองและการพบแพทย์ภายหลังได้รับการดูแลจากแพทย์แล้ว

 • ปฏิบัติตามที่แพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัดแนะนำอย่างถูกต้อง เคร่งครัด โดยเฉพาะการพักใช้งานกล้ามเนื้อมัดนั้น
 • กินยาต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 • หากเกิดกับแขน ขา เวลานั่งหรือนอนควรใช้ที่รองยกให้สูงขึ้น เพื่อลดอาการบวมจากแรงโน้นถ่วงของโลก
 • พบแพทย์ตามนัดเสมอ และรีบพบแพทย์ก่อนนัดเมื่ออาการต่างๆ แย่ลงหรือผิดปกติไปจากเดิม
 • รีบพบแพทย์เมื่อ
  • เจ็บมากขึ้น
  • บวกมากขึ้น
  • มีความกังวลในอาการ
 • พบแพทย์เป็นการฉุกเฉินเมื่อ
  • กล้ามเนื้อส่วนนั้นซีด เย็น ชา ไม่มีความรู้สึก

การป้องกัน

 • ไม่ยกของหนัก
 • อบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง
 • รักษาสุขภาพกล้ามเนื้อเสมอ โดย
  • กินอาหารมีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ทุกวัน
  • ระวังไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ โดยดื่มน้ำสะอาดให้ได้อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว (หากไม่มีโรคที่ต้องจำกัดน้ำดื่ม) และดื่มเพิ่มขึ้นเมื่อเหงื่อออกมากขึ้น โดยเฉพาะการกินเกลือแร่เสริมเพื่อป้องกันการขาดเกลือแร่จากการเสียเหงื่อ
  • ไม่ใช้งานกล้ามเนื้อจนเกินเหตุ ควรรู้จักพักคลายกล้ามเนื้อ
 • ออกกำลังและนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อมือ ขา เท้า เสมอทุกวัน

คุณสามารถอ่านข้อมูลดีๆมีประโยชน์แบบนี้ได้เพิ่มเติมที่หนังสือ "โรคของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ" โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ จากสำนักพิมพ์อัมรินทร์สุขภาพ เพื่อสนับสนุนผู้แต่ง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
พอกันทีกับการซิทอัพ ถึงเวลาเล่นโยคะและพีลาทีสเพื่อกล้ามเนื้อหน้าท้อง
พอกันทีกับการซิทอัพ ถึงเวลาเล่นโยคะและพีลาทีสเพื่อกล้ามเนื้อหน้าท้อง

หลากหลายวิธีเพื่อช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหน้าท้อง

7 วิธีเดินเผาผลาญพลังงาน
7 วิธีเดินเผาผลาญพลังงาน

ใช้เทคนิคต่อไปนี้มาช่วยเผาผลาญพลังงานระหว่างการเดินกันเถอะ