ความรู้สุขภาพ

โรคกล้ามเนื้อลีบ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 9, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
โรคกล้ามเนื้อลีบ

โรคหรือภาวะกล้ามเนื้อลีบ ได้แก่ โรคซึ่งมวลกล้ามเนื้อลีบหดหายส่งผลให้กล้ามเนื้อมัดนั้นหมดสภาพ ไม่มีแรง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงก่อให้เกิดความพิการ เช่น เดินไม่ได้เมื่อกล้ามเนื้อขาลีบ

กล้ามเนื้อลีบเป็นโรคที่พบบ่อยโรคหนึ่งในทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ โดยโอกาสเกิดใกล้เคียงทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

สาเหตุ

เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก ได้แก่

 • สาเหตุจากประสาทควบคุมกล้ามเนื้อเสียหาย กล้ามเนื้อจึงหมดสภาพ ทำงานไม่ได้ ส่งผลให้กล้ามเนื้อหดแฟบ ลีบลง เช่น โรคทางสมองหรือไขสันหลังบางโรค อย่างโรคโปลิโอ ซึ่งสาเหตุนี้พบได้น้อย (ปัจจุบันมีวัคซีนที่ป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ) แต่มีความรุนแรง ก่อความพิการสูง และมักรักษาได้ยาก
 • จากสาเหตุอื่น ๆ มักเกิดจากการไม่ได้ใช้งาน หรือใช้งานกล้ามเนื้อน้อยลง การสร้างโปรตีนเพื่อเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อจึงลดลงร่วมกับมีการสลายตัวของโปรตีนเพิ่มมากขึ้นจากการไม่ได้เคลื่อนไหว มวลกล้ามเนื้อจึงถดถอยลง    เกิดโรคกล้ามเนื้อลีบขึ้น เช่น จากการเจ็บป่วยเรื้อรังนอนบนเตียงนาน ๆ การใส่เฝือกนาน ๆ จากกระดูกหัก หรือผลข้างเคียงจากยาบางชนิด เช่น ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ จากการขาดอาหารโดยเฉพาะโปรตีน การสร้างกล้ามเนื้อจึงเสื่อมถอย เช่นในผู้สูงอายุที่ทั้งขาดอาหารและขาดการเคลื่อนไหว

ปัจจัยเสี่ยง

มักเป็นชนิดเดียวกับสาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่

 • โรคเรื้อรังที่ต้องนอนนาน ๆ
 • การใส่เฝือก
 • ขาดการออกกำลังกาย
 • ขาดอาหาร เช่น จากโรคมะเร็งระยะสุดท้าย หรือผู้สูงอายุ
 • ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด เช่น ยาในกลุ่มสเตียรอยด์
 • การติดเชื้อบางชนิดต่อสมองและไขสันหลัง เช่น โรคโปลิโอ
 • โรคเบาหวานระยะรุนแรงที่ก่อการอักเสบของระบบประสาท
 • อุบัติเหตุต่อไขสันหลังและประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อ เช่น จากอุบัติเหตุทางรถยนต์

 อาการ

อาการของโรคกล้ามเนื้อลีบ ได้แก่ กล้ามเนื้อนิ่ม ลีบ ไม่มีแรงอาจปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังได้ คลำดูจะไม่เจอมัดกล้ามเนื้อ ดังนั้นจึงเกิดความพิการจากการใช้กล้ามเนื้อไม่ได้ และอาการจากโรคที่เป็นสาเหตุ

การวินิจฉัย

แพทย์วินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อลีบได้จากอาการต่างๆ ประวัติการเจ็บป่วยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประวัติการกินยาต่างๆ การตรวจร่างกาย และอาจมีการตรวจอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์

แนวทางการรักษา

แนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อลีบ ได้แก่ การรักษาสาเหตุ การทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อตามที่แพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัดแนะนำ และการพยายามออกกำลังกายเพื่อใช้กล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงจากโรคกล้ามเนื้อลีบคือ ความพิการจากการใช้กล้ามเนื้อไม่ได้

ความรุนแรงของโรค

ความรุนแรงของโรคกล้ามเนื้อลีบขึ้นกับสาเหตุ เช่น เมื่อมีสาเหตุจากโรคทางสมองและไขสันหลัง ความรุนแรงจะสูง กล้ามเนื้ออาจไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาดังเดิม แต่ถ้าเกิดจากผลข้างเคียงของยา เมื่อหยุดยาและหันมาออกกำลังกาย กล้ามเนื้อจะกลับคืนเป็นปกติได้

การดูแลตนเองและการพบแพทย์

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด
 • พยายามเคลื่อนไหว ออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่ลีบเท่าที่จะทำได้อย่างเต็มที่
 • เข้าใจสาเหตุของโรคและยอมรับให้ได้ เพื่อสุขภาพจิตที่ดี
 • กินอาหารมีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ทุกวัน
 • รักษาและควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุ
 • เมื่อมีกล้ามเนื้อลีบ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุเสมอ
 • พบแพทย์ตามนัด และรีบพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อมีอาการผิดปกติไปจากเดิม เมื่ออาการต่าง ๆ แย่ลงหรือ         มีความกังวลในอาการ

การป้องกัน

 • ออกกำลังกายและเคลื่อนไหวร่างกายตามความสามารถเสมอ
 • เมื่อต้องนอนนาน ๆ ควรปฏิบัติตามที่แพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัดแนะนำ เพื่อการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ   อย่างสม่ำเสมอ
 • กินอาหารมีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ทุกวัน
 • รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน เพื่อลดโอกาสติดเชื้อต่าง ๆ ในระบบประสาทและสมอง
 • ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคเบาหวาน

คุณสามารถอ่านข้อมูลดีๆมีประโยชน์แบบนี้ได้เพิ่มเติมที่หนังสือ "โรคของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ" โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ จากสำนักพิมพ์อัมรินทร์สุขภาพ เพื่อสนับสนุนผู้แต่ง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป