ความรู้สุขภาพ

อาการเมารถ เมาเรือ (motion sickness)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
อาการเมารถ เมาเรือ (motion sickness)

อาการเมารถ เมาเรือนั้น ทางการแพทย์ให้คำนิยามว่า เป็นภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว (motion sickness) เป็นการตอบสนองปกติของร่างกายต่อสถานการณ์ที่ไม่ปกติ อาการนี้ไม่ใช่อาการป่วยที่แท้จริง แต่เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการทำงานของร่างกาย

ปัจจัยการเกิดอาการเมารถ เมาเรือ

สาเหตุหลักของการเกิดอาการภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว คือเกิดการกระตุ้นที่มากเกินไปของ vestibular apparatus จากการเคลื่อนไหว

สัญญาณของอาการเมารถ เมาเรือ

สัญญาณของภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหวมีความแตกต่างในผู้ป่วยแต่ละคน แต่ในผู้ป่วยแต่ละคนมักจะมีอาการของภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหวคงที่ อาการที่พบได้บ่อยที่สุดคือ อาการคลื่นไส้ อาการอื่นๆที่พบ ได้แก่ อาการซีด มีเหงื่อออก มีน้ำลายออกมากผิดปกติ มีการหายใจที่ผิดปกติ มีอาการปวดหัวส่วนหน้า ง่วงนอนและรู้สึกไม่สบาย อาการอาเจียนอาจพบได้บ้างและอาจเป็นอันตรายได้หากพบว่ามีการอาเจียนจนเกิดภาวะขาดน้ำและความดันโลหิตต่ำ เมื่อผู้ป่วยอยู่ในสภาวะการเคลื่อนไหวที่นานพอ ผู้ป่วยมักจะปรับตัวเข้ากับสภาวะปกติได้เอง

การรักษาอาการเมารถ เมาเรือด้วยวิธีการไม่ใช้ยา

ในผู้ป่วยที่คาดการณ์ว่าจะมีภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหวควรจะลดการเผชิญกับการเคลื่อนไหวในการเดินทาง หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ผู้ป่วยควรอยู่ในลักษณะนอนหงายหรือนั่งเอนหลังประมาณ 45 องศา โดยให้หัวอยู่กับที่ ผู้ป่วยไม่ควรอ่านหนังสือในขณะเดินทาง ควรมองเหนือเส้นขอบฟ้าไป 45 องศา ควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มากเกินไปก่อนการเดินทาง หากเป็นการเดินทางระยะสั้นควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มและอาหารแต่หากเป็นการเดินทางระยะยาวให้ดื่มน้ำและทานอาหารเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

การรักษาอาการเมารถ เมาเรือด้วยวิธีการใช้ยา

การใช้ยาในกลุ่ม antihistamine มีข้อบ่งใช้คือ ใช้ในการป้องกันและรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียนและวิงเวียนจากภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว ขนาดใช้ยา ในยา cyclizine ผู้ใหญ่ให้บริโภค 50 mg. เป็นระยะเวลา 30 นาทีก่อนออกเดินทางและซ้ำทุกๆ 4 – 6 ชั่วโมงแต่ไม่ควรเกิน 200 mg. ต่อวัน ในเด็กให้บริโภค 25 mg. 3 ครั้งต่อวัน ในยา dimenhydrinate ผู้ใหญ่ให้บริโภค 50 – 100 mg. ทุกๆ 4 – 6 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 400 mg. ต่อวัน หากใช้ในเด็กอายุ 6 – 12 ปีให้ใช้ 25 – 50 mg. ทุกๆ 6 – 8 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 150 mg. ต่อวัน หากใช้ในเด็กอายุ 2 – 6 ปี ให้บริโภค 12.5 – 25 mg. ทุกๆ 6 – 8 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 75 mg. ต่อวัน ในยา diphenhydramine ผู้ใหญ่ให้บริโภค 25 – 50 mg. 3 – 4 ครั้งต่อวัน โดยใช้ก่อนออกเดินทาง 30 นาทีและซ้ำก่อนมื้ออารและก่อนนอนตลอดระยะเวลาการเดินทาง ในยา meclizine ผู้ใหญ่ให้บริโภค 25 – 50 mg โดยใช้ยา 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางและซ้ำทุกๆ 24 ชั่วโมงตลอดระยะเวลาเดินทาง ข้อควรระวังยังไม่มีหลักฐานด้านความปลอดภัยในการใช้ยาชนิดนี้กับสตรีมีครรภ์และสตรีที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร อาการที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ยา คืออาการที่ปรากฎในกลุ่มระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ อาการง่วงนอน ตาพร่า อาการที่ปรากฎในกลุ่มระบบ GI ได้แก่ อาการปากแห้ง อาการที่ปรากฎในกลุ่มระบบ GU ได้แก่ อาการปัสสาวะบ่อย และอาการที่ปรากฎในกลุ่มระบบไหลเวียนเลือด ได้แก่ ความดันตก เป็นต้น

การรักษาอาการเมารถ เมาเรือด้วยวิธีการใช้สมุนไพร

นอกจากการรักษาด้วยยาและวิธีการปรับพฤติกรรมต่างๆแล้ว จากการศึกษาพบว่ามีสมุนไพรหลายชนิด ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการป่วยจากการเคลื่อนไหวได้ดังต่อไปนี้

ขิง พบว่าถูกใช้มามากกว่า 2000 ปีในการทำให้เกิดความสงบและสดชื่น ในการศึกษาจำนวนมากพบว่า ขิงมีฤทธิ์ในการช่วยบรรเทาอาการป่วยจากการเคลื่อนไหวได้ดีและอาจดีกว่าการรักษาด้วยการใช้สารเคมี เช่น dimenhydrinate ซึ่งเป็นยาที่มักพบในร้านขายยาทั่วไป

นอกจากขิงแล้วยังพบอีกว่ายังมีสมุนไพรอีกมากมายที่สามารถช่วยบรรเทาอาการป่วยจากการเคลื่อนไหวได้อีก เช่น คาร์โมไมล์ เปปเปอร์มินต์ รากชะเอม โป๊ยกั๊ก ฯลฯ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ผู้ที่ประสบภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหวได้เลือกใช้ตามความชอบและความเหมาะสมนอกเหนือไปจากการปรับพฤติกรรมและการใช้ยาสามัญทั่วไป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่