ไวรัสเอ็บสไตบาร์ คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 24, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

เมื่อมีอายุ 35 ปี เกือบทุกคนจะเคยมีการติดเชื้อ Epstein-Barr Virus ที่เป็นสาเหตุในการเกิดโรค Mononucleosis

Epstein-Barr Virus เป็นเชื้อไวรัสในกลุ่ม herpes ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสในคน ที่พบได้บ่อยมากที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลก โดยประชากรเกือบทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Epstein-Barr Virus เมื่อมีอายุ 35 ปี แสดงว่าเคยมีการติดเชื้อมาก่อนในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ไม่ว่าจะทำให้เกิดอาการหรือไม่มีอาการก็ตาม

Epstein-Barr Virus กับโรค Mononucleosis

Epstein-Barr Virus เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของโรค Infectious mononucleosis ซึ่งเป็นโรคที่รู้จักกันในชื่อ Mono โรคจากการจูบ หรือโรคไข้ที่มีต่อมต่างๆ โต

อาการของโรคนี้ประกอบด้วย อ่อนเพลีย ปวดหัว มีไข้ เจ็บคอ และต่อมน้ำเหลืองโต

โดยพบว่าเชื้อ Epstein-Barr Virus เป็นสาเหตุของการเกิดโรค Mono ประมาณ 30-50% แต่การติดเชื้อ Epstein-Barr Virus จำนวนมากไม่ได้ทำให้มีอาการ หรืออาการแสดงนั้นใกล้เคียงกับอาการแสดงอื่นของการติดเชื้อ

วัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นมีความเสี่ยงในการติดเชื้อมากที่สุด โดยพบว่ามีอย่างน้อย 25% ที่จะเป็นโรค mono

Epstein-Barr Virus ทำให้เกิดอะไร?

Epstein-Barr Virus เป็นเชื้อที่ติดต่อกันได้ผ่านทางสารคัดหลั่งของร่างกายโดยเฉพาะน้ำลาย และมูกต่าง ๆนอกจากนั้นยังสามารถมีการแพร่เชื้อทางเลือด และน้ำอสุจิระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ การให้เลือด หรือการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะได้

คุณอาจได้รับเชื้อ Epstein-Barr Virus จากการรับประทานเครื่องดื่มจากแก้วเดียวกัน ใช้อุปกรณ์กินข้าวเดียวกัน หรือใช้แปรงสีฟันร่วมกับผู้ที่มีการติดเชื้อ และก็ยังไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โดยเชื่อว่าเชื้อไวรัสสามารถอาศัยอยู่บนสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อได้นานเท่าที่สิ่งของนั้นยังคงมีความชื้น

คนที่มีการติดเชื้อ Epstein-Barr Virus ครั้งแรกสามารถแพร่เชื้อได้หลายสัปดาห์ หลังจากนั้นโดยอาจไม่รู้ตัวว่าตนเองมีการติดเชื้อ

อาการของการติดเชื้อ Epstein-Barr Virus

อาการของการติดเชื้อ Epstein-Barr Virus มักจะหายไปในเวลา 2-4 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามอาจจะยังคงรู้สึกอ่อนแรงได้หลังจากนั้นหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

อาการของการติดเชื้อ Epstein-Barr Virus ประกอบด้วย

 • อ่อนเพลีย
 • มีไข้
 • คออักเสบ
 • ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต
 • ม้ามโต
 • ปวดท้องจากตับโต
 • มีผื่นขึ้น

และเมื่อมีการติดเชื้อเกิดขึ้นแล้ว เชื้อจะสามารถอยู่ในร่างกายโดยไม่แสดงอาการได้ แต่หากเชื้อไวรัสถูกกระตุ้นให้แสดงอาการอีกครั้ง อาจทำให้สามารถแพร่กระจายโรคต่อไปได้อีก ไม่ว่าการติดเชื้อครั้งแรกจะเกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่ก็ตาม

การวินิจฉัยการติดเชื้อ Epstein-Barr Virus

การวินิจฉัยการติดเชื้อ Epstein-Barr Virus เป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากอาการของการติดเชื้อนี้เหมือนกับอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ

อย่างไรก็ตามการตรวจเลือดสามารถระบุได้ว่ามีการติดเชื้อ Epstein-Barr Virus หรือไม่ เช่นการตรวจ Monospot จะสามารถตรวจว่ามีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Epstein-Barr Virus หรือไม่

การรักษาการติดเชื้อ Epstein-Barr Virus

ปัจจุบันไม่มีการรักษาการติดเชื้อ Epstein-Barr Virus แต่สามารถช่วยลดอาการได้โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ต่อไปนี้

 • ดื่มน้ำมาก ๆ
 • พักผ่อนเยอะ ๆ
 • ซื้อยาแก้ปวดลดไข้มารับประทาน
 • อมยาอมแก้เจ็บคอ

ตัวอย่างยาแก้ปวดลดไข้ที่สามารถซื้อได้ตามร้านขายยา เช่น

 • Tylenol (acetaminophen)
 • Aspirin ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 19 ปี
 • Advil (ibuprofen)
 • Aleve (naproxen)

ผู้ที่อายุน้อยกว่า 19 ปีไม่ควรใช้ยา aspirin ระหว่างการติดเชื้อไวรัสเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด Reye syndrome

และถึงแม้ว่าจะไม่มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ EBV แต่สามารถป้องกันการติดเชื้อโดยการหลีกเลี่ยงการจูบ การแบ่งปันเครื่องดื่ม อาหาร ของใช้ส่วนตัว (เช่นแปรงสีฟัน) กับผู้ที่มีการติดเชื้อ

ภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อ Epstein- Barr Virus

การติดเชื้อ EBV นั้นนอกจากทำให้เกิดโรค Mono แล้วยังสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยและภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวประกอบด้วย

 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งรวมถึงการบวมของเนื้อเยื่อรอบสมองและไขสันหลัง
 • สมองบวม
 • เส้นประสาทตาบวม
 • ไขสันหลังบวม
 • กล้ามเนื้อใบหน้าเป็นอัมพาต
 • อัมพาตด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย
 • Guillain-Barre syndrome
 • มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ไม่สอดคล้องกันทันที
 • ปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลบ
 • ปัญหาทางจิต
 • ส่งผลต่อเลือดและไขกระดูก โดยจะมีการสร้างเม็ดเลือดขาวออกมามากกว่าปกติ
 • ทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ทำให้เกิดการติดเชื่ออื่น ๆ ได้

Epstein-Barr Virus กับมะเร็ง

โรคมะเร็งที่มีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ EBV ประกอบด้วย

 • Burkitt lymphoma (มะเร็งในระบบน้ำเหลือง)
 • Nasopharyngeal carcinoma (มะเร็งคอหอยส่วนบน)
 • Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin lymphoma (มะเร็งต่อมน้ำเหลือง)
 • Post-transplant lymphoproliferative disorder (การมีเม็ดเลือดขาวปริมาณมากหลังจากการเปลี่ยนอวัยวะ)
 • มะเร็งเนื้อเยื่อและมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด T-cell

เชื้อ Epstein-Barr Virus กับภาวะอื่น ๆ

การติดเชื้อ EBV ยังสามารถทำให้เกิดภาวะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ปอดอักเสบ
 • แผลเป็นบริเวณปอด
 • ตับอ่อนบวม
 • กล้ามเนื้อหัวใจบวม
 • มีปื้นขาวบนลิ้น
 • ต่อมทอนซิลมีหนอง
 • มีการติดเชื้อในโพรงจมูก
 • การอักเสบของตับ
 • ต่อมน้ำเหลืองบวม
 • ติดเชื้อแบคทีเรียที่กระดูก mastoid ด้านหลังหู
 • การขัดขวางทางเดินของอากาศในจมูกและคอ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

สงสัยคะทำไมคนไข้ส่วนใหญ่จะติดเชื้อในกระแสเลือดคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ปัญหาสิวในวัย30+
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
การใส่เหล้ก จำเป้นไหมไม่ที่ไม่ผ่าออก
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่