เซ็กส์อย่างถูกวิธี

Missed pills : COCs 21 ที่มี EE ไม่เกิน 0.020 mg

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 10 นาที
Missed pills : COCs 21 ที่มี EE ไม่เกิน 0.020 mg

ยาคุมกำเนิดฮอร์โมนรวม แบบแผง 21 เม็ด ที่มี Ethinylestradiol ไม่เกิน 0.020 มิลลิกรัม

                     สำหรับยาคุมกำเนิดยี่ห้อ เมลลิแอน (Meliane), เมอซิลอน (Mercilon), แอนนี่ ลินน์ 21 (Annylyn 21), โลล่า (Lola), ไซโคลเม็กซ์-20 (Cyclomex-20), ไลน่า (Lina), มินนี (Minny), ลินดี้เนท 20 (Lindynette 20) และ ออนเจล 20 แบบ 21 เม็ด (Onjel 20 (21's))

                ใน 1 แผงของยาคุม จะมีเฉพาะเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด

                เนื่องจากไม่มีเม็ดยาหลอก ดังนั้น เมื่อรับประทานยาหมดแผง จึงต้องเว้น 7 วัน ก่อนเริ่มรับประทานแผงใหม่

 

                สำหรับยาคุมกำเนิดที่มีปริมาณ Ethinylestradiol ไม่เกิน 0.020 มิลลิกรัม (หรือ ไม่เกิน 20 ไมโครกรัม) ในกรณีที่ลืมรับประทานยา หรือเริ่มแผงใหม่ช้า มีแนวทางแก้ไขดังนี้...

 

 

  1. ลืมรับประทานยา (หรือเริ่มแผงใหม่ช้า) 1 วัน
  • ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรับประทานเม็ดต่อไปตามปกติ (หากนึกได้ตอนที่ต้องรับประทานยาคุมในเวลาเดิมที่เคยใช้ ให้รับประทานพร้อมกันทีเดียว 2 เม็ด แต่อาจทำให้คลื่นไส้)
  • มีเพศสัมพันธ์ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ (เช่น ถุงยาง, ยาคุมฉุกเฉิน) ร่วมด้วย

ตัวอย่าง

                สมมติว่าลืมรับประทานยาคุมในวันจันทร์ ตามภาพนี้

 

                หากนึกขึ้นได้ในวันอังคารตอนเช้า หรือก่อนเวลารับประทานยาตามเวลาปกติของวันอังคาร ให้รับประทานยาเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้

 

                แล้วคืนวันอังคาร (หรือเวลาเดิมที่รับประทานยาในแต่ละวัน) ก็รับประทานยาตามปกติ

 

                แต่หากนึกได้ตอนกลางคืนวันอังคาร ก็ต้องรับประทานยาเม็ดที่ลืมกับยาเม็ดของวันอังคารพร้อมกันไปเลย

 

 

  1. ลืมรับประทานยา (หรือเริ่มแผงใหม่ช้า) ติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป
  • ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรับประทานเม็ดต่อไปตามปกติ (หากนึกได้ตอนที่ต้องรับประทานยาคุมในเวลาเดิมที่เคยใช้ ให้รับประทานพร้อมกันทีเดียว 2 เม็ด แต่อาจทำให้คลื่นไส้)
  • งดมีเพศสัมพันธ์ หรือใช้ถุงยางร่วมด้วย จนกว่าจะใช้ยาต่อเนื่องกันครบ 7 วัน
  • ถ้าลืมรับประทานยาในสัปดาห์แรก (7 เม็ดแรกของแผง) หรือเริ่มแผงใหม่ช้า ติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป แล้วมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใส่ถุงยางในช่วงนี้ไปแล้ว ให้รับประทานยาคุมฉุกเฉินด้วย
  • ถ้าลืมรับประทานยาในสัปดาห์ที่สาม (7 เม็ดสุดท้ายของแผง) ติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป เมื่อรับประทานยาหมดแผงนี้ ให้เริ่มแผงใหม่ในวันต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องเว้นว่าง 7 วัน

               

                คราวนี้มาดูตัวอย่างดีกว่าค่ะ เห็นภาพประกอบน่าจะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น (หวังว่าจะไม่งงหนักไปกว่าเดิม ฮ่า...) รอบนี้จะยกตัวอย่างเป็น 4 กรณีนะคะ คือ การเริ่มแผงใหม่ช้า และการลืมรับประทานยาแยกตามช่วงเวลาที่ลืม ว่าเป็นสัปดาห์ที่ 1, 2 หรือ 3 ของแผง ดังนี้ค่ะ...

ตัวอย่างที่ 1 กรณีเริ่มแผงใหม่ช้า ตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป

ตัวอย่างที่ 2 กรณีลืมรับประทานยาในช่วงสัปดาห์แรก ติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป

ตัวอย่างที่ 3 กรณีลืมรับประทานยาในช่วงสัปดาห์ที่สอง ติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป

ตัวอย่างที่ 4 กรณีลืมรับประทานยาในช่วงสัปดาห์ที่สาม ติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป

 

ตัวอย่างที่ 1 กรณีเริ่มแผงใหม่ช้า ตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป

                สมมติว่าต้องเริ่มรับประทานยาคุมในวันจันทร์ ซึ่งจะแกะเม็ดยาประจำวันจันทร์ตำแหน่งที่ 1, 2 หรือ 3 ก็ได้ ในที่นี้ ภาพตัวอย่างจะใช้ตำแหน่งที่ 1 นะคะ

 

                ปรากฏว่าลืมรับประทานไป 2 วัน มานึกขึ้นได้ก็เป็นวันพุธซะแล้ว

 

                วิธีการแก้ไขคือ ในวันพุธ จะต้องรับประทานยาคุม 2 เม็ดค่ะ หากนึกได้ตอนเช้า ให้รับประทานเม็ดแรกที่ลืม(คือเม็ดวันจันทร์)ก่อน 1 เม็ด แล้วค่อยรับประทานตอนกลางคืน(เม็ดวันพุธ)อีก 1 เม็ด เพื่อลดอาการคลื่นไส้อาเจียนที่อาจเกิดขึ้น

                แต่ถ้านึกได้ช้า ไม่สามารถรับประทานแยกเวลาได้ ก็ไม่เป็นไรค่ะ... รับประทานทีเดียว 2 เม็ดไปเลย

                แล้ววันต่อ ๆ ไปก็รับประทานต่อตามลูกศรวันละ 1 เม็ดเช่นเดิมค่ะ

 

                ยาเม็ดวันอังคารที่เหลืออยู่ ก็ทิ้งไปได้เลยค่ะ จะได้ไม่แกะมาใช้ผิดเม็ดเวลารับประทานยาในวันต่อ ๆ ไป

                แต่หากมั่นใจว่าจะไม่สับสน สามารถเหลือไว้ตามเดิมเผื่อใช้ยามจำเป็น เช่น ทำเม็ดยาอื่นหล่นหายตอนแกะออกจากแผง หรืออาเจียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังรับประทานยาคุมเม็ดอื่น ๆ ก็ได้ค่ะ

 

                เนื่องจากมีการเริ่มแผงใหม่ช้า ผลในการคุมกำเนิดจากแผงเดิมหมดลงแล้ว หากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยาง จะต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินด้วยนะคะ

                ผลในการคุมกำเนิดจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีการใช้ยาคุมต่อเนื่องกัน 7 วัน ดังนั้น ต่อจากนี้จะต้องใช้ถุงยางร่วมด้วยหากมีเพศสัมพันธ์ ไปจนกว่าจะรับประทานยาติดต่อกันครบ 7 วันค่ะ

 

 

ตัวอย่างที่ 2 กรณีลืมรับประทานยาในช่วงสัปดาห์แรก ติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป

                สมมติว่าเริ่มรับประทานยาในวันจันทร์นะคะ แล้วต่อมาในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ กลับลืมรับประทานยา

 

                ในวันเสาร์จะต้องรับประทานยา 2 เม็ด คือเม็ดวันพฤหัสและเม็ดวันเสาร์ โดยที่หากนึกได้ตอนเช้า ให้รับประทานเม็ดแรกที่ลืม(คือเม็ดวันพฤหัส)ก่อน 1 เม็ด แล้วค่อยรับประทานตอนกลางคืน(เม็ดวันเสาร์)อีก 1 เม็ด

                ถ้านึกได้ช้า ไม่สามารถรับประทานแยกเวลาได้ ก็รับประทานทีเดียว 2 เม็ดไปเลยค่ะ แต่อาจคลื่นไส้หน่อย

                แล้ววันต่อ ๆ ไปก็รับประทานต่อตามลูกศรวันละ 1 เม็ดเช่นเดิมค่ะ

 

                ยาเม็ดวันศุกร์ที่เหลืออยู่ ก็ทิ้งไปได้เลยค่ะ จะได้ไม่แกะมาใช้ผิดเม็ดเวลารับประทานยาในวันต่อ ๆ ไป

                แต่หากมั่นใจว่าจะไม่สับสน สามารถเหลือไว้ตามเดิมเผื่อใช้ยามจำเป็น เช่น ทำเม็ดยาอื่นหล่นหายตอนแกะออกจากแผง หรืออาเจียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังรับประทานยาคุมเม็ดอื่น ๆ ก็ได้ค่ะ

 

                หากในสัปดาห์แรกที่ใช้ยาคุมแผงนี้ ได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยาง จะต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยนะคะ

                และจะต้องใช้ถุงยางร่วมด้วยหากมีเพศสัมพันธ์ จนกว่าจะรับประทานยาติดต่อกันครบ 7 วันค่ะ

 

 

ตัวอย่างที่ 3 กรณีลืมรับประทานยาในช่วงสัปดาห์ที่สอง ติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป

                สมมติว่าเริ่มรับประทานยาในวันจันทร์นะคะ สัปดาห์แรกรับประทานต่อเนื่องตามปกติ แต่กลับลืมรับประทานในสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป สมมติ(อีกครั้ง)ว่าลืมวันพฤหัสและศุกร์ที่สองของแผง ตามภาพ...

 

                ในวันเสาร์จะต้องรับประทานยา 2 เม็ด คือเม็ดวันพฤหัสและเม็ดวันเสาร์ โดยที่หากนึกได้ตอนเช้า ให้รับประทานเม็ดแรกที่ลืม(คือเม็ดวันพฤหัส)ก่อน 1 เม็ด แล้วค่อยรับประทานตอนกลางคืน(เม็ดวันเสาร์)อีก 1 เม็ด

                ถ้านึกได้ช้า ไม่สามารถรับประทานแยกเวลาได้ ก็รับประทานทีเดียว 2 เม็ดไปเลยค่ะ แต่อาจคลื่นไส้หน่อย

                แล้ววันต่อ ๆ ไปก็รับประทานต่อตามลูกศรวันละ 1 เม็ดเช่นเดิมค่ะ

 

                ยาเม็ดวันศุกร์ที่เหลืออยู่ ก็ทิ้งไปได้เลยค่ะ จะได้ไม่แกะมาใช้ผิดเม็ดเวลารับประทานยาในวันต่อ ๆ ไป

                แต่หากมั่นใจว่าจะไม่สับสน สามารถเหลือไว้ตามเดิมเผื่อใช้ยามจำเป็น เช่น ทำเม็ดยาอื่นหล่นหายตอนแกะออกจากแผง หรืออาเจียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังรับประทานยาคุมเม็ดอื่น ๆ ก็ได้ค่ะ

 

                เนื่องจากได้รับประทานยาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 7 วันแล้วในสัปดาห์แรก ดังนั้นแม้ในสัปดาห์ที่สองนี้จะได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยาง ก็ไม่ต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ

                แต่ต่อจากนี้ จะต้องใส่ถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไปจนกว่าจะรับประทานยาติดต่อกันครบ 7 วันนะคะ

 

 

ตัวอย่างที่ 4 กรณีลืมรับประทานยาในช่วงสัปดาห์ที่สาม ติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป

                สมมติว่าเริ่มรับประทานยาในวันจันทร์นะคะ สัปดาห์ที่ 1-2 รับประทานต่อเนื่องตามปกติ แต่กลับลืมรับประทานในสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป สมมติ(อีกครั้ง)ว่าลืมวันพุธและวันพฤหัสบดีที่สามของแผง ตามภาพ...

 

                ในวันศุกร์จะต้องรับประทานยา 2 เม็ด คือเม็ดวันพุธและเม็ดวันศุกร์ โดยที่หากนึกได้ตอนเช้า ให้รับประทานเม็ดแรกที่ลืม(คือเม็ดวันพุธ)ก่อน 1 เม็ด แล้วค่อยรับประทานตอนกลางคืน(เม็ดวันศุกร์)อีก 1 เม็ด

                ถ้านึกได้ช้า ไม่สามารถรับประทานแยกเวลาได้ ก็รับประทานทีเดียว 2 เม็ดไปเลยค่ะ แต่อาจคลื่นไส้หน่อย

                แล้ววันต่อ ๆ ไปก็รับประทานต่อตามลูกศรวันละ 1 เม็ดเช่นเดิมค่ะ

 

                ยาเม็ดวันพฤหัสบดีที่เหลืออยู่ ก็ทิ้งไปได้เลยค่ะ จะได้ไม่แกะมาใช้ผิดเม็ดเวลารับประทานยาในวันต่อ ๆ ไป

                เนื่องจากได้รับประทานยาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 7 วันแล้วในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นแม้ในสัปดาห์ที่สามนี้จะได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยาง ก็ไม่ต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ

                แต่ต่อจากนี้ จะต้องใส่ถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไปจนกว่าจะรับประทานยาติดต่อกันครบ 7 วันนะคะ

                และเมื่อรับประทานยาคุมในแผงนี้หมด ไม่ต้องเว้นว่าง 7 วัน แต่ให้เริ่มแผงใหม่ในวันต่อไปเลยค่ะ ซึ่งทำให้เดือนนี้อาจไม่มีเลือดประจำเดือน (เพราะไม่ได้เว้นระยะปลอดฮอร์โมน 7 วันตามปกติ) หรืออาจมีประจำเดือนมาแล้วเมื่อลืมรับประทานยาต่อเนื่องกันหลายวัน ก็ไม่ต้องตกใจนะคะ เดือนต่อ ๆ ไปเมื่อรับประทานยาคุมกำเนิดได้ถูกต้องและสม่ำเสมอ รอบประจำเดือนก็จะกลับมาปกติเองค่ะ

 

 

แหม... ยาคุมแบบนี้ไม่เหมาะกับคนขี้ลืมเลยนะคะ

ใช่แล้วค่ะ ถ้าลืมอยู่เรื่อย ๆ ก็คงต้องปรึกษาแพทย์เพื่อเปลี่ยนเป็นวิธีคุมกำเนิดที่ไม่ต้องใช้ยาบ่อย ๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด, ยาฝังคุมกำเนิด และการใส่ห่วงอนามัยแทนน่าจะดีกว่านะคะ

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. World Health Organization. Selected practice recommendations for contraceptive use. Geneva: World Health Organization, 2016.

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
สาเหตุที่พบบ่อย 8 ข้อของการมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
สาเหตุที่พบบ่อย 8 ข้อของการมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์

สาเหตุของการมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์คืออะไร?