Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ยา

Minoxidil (ไมนอกซิดิล) - ยาต้านความดันโลหิตสูง โดยทำให้หลอดเลือดขยายตัว และมีการใช้ในการรักษาโรคผมร่วงจากฮอร์โมนแอนโดรเจนในเพศชาย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
Minoxidil (ไมนอกซิดิล) - ยาต้านความดันโลหิตสูง โดยทำให้หลอดเลือดขยายตัว และมีการใช้ในการรักษาโรคผมร่วงจากฮอร์โมนแอนโดรเจนในเพศชาย

ไมนอกซิดิลเป็นยาต้านความดันโลหิตสูง โดยทำให้หลอดเลือดขยายตัว และมีการใช้ในการรักษาโรคผมร่วงจากฮอร์โมนแอนโดรเจนในเพศชาย (androgenix alopecia) ไมนอกซิดิลเมื่อใช้เป็นยาทาผิวหนัง มีประสิทธิภาพในการช่วยส่งเสริมการเจริญของเส้นผม โดยสามารถใช้ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง ร้อยละ 40 ของเพศชาย สังเกตได้ถึงการเจริญของผมหลังจากใช้ยาได้สามถึงหกเดือน โดยปกติผู้ป่วยที่ใช้ยาไมนอกซิดิลมีการต้านทานต่อยาดี ไมนอกซิดิลถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายปีค.ศ. 1950 โดยบริษัท Upjohn (หนึ่งในบริษัท Pfizer ในปัจจุบัน) โดยมีข้อบ่งใช้ให้เป็นยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร แต่ในการทดลองกับสุนัขพบว่าไมนอกซิดิลไม่ได้มีฤทธิ์ในการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร แต่มีฤทธิ์รุนแรงในการขยายหลอดเลือด จนมีการพัฒนายาอีกหลายตัวรวมถึงไมนอกซิดิลมาจนถึงปีค.ศ. 1963 และให้ชื่อยานี้ว่า ไมนอกซิดิล ไมนอกซิดิลมีการรับรองข้อบ่งใช้โดยองค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา ในรูปแบบของยาเม็ดรับประทาน เพื่อใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปีค.ศ. 1979 และมีการรับรองข้อบ่งใช้สำหรับรักษาศีรษะล้านในเพศชาย ในเดือนสิงหาคม ปีค.ศ. 1988

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Minoxidil ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

Midil

- ยาเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรัม

Polipharm

Minodil

- ยาทาผิวหนัง ความเข้มข้น 2%

- ยาทาผิวหนัง ความเข้มข้น 3%

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

- ยาทาผิวหนัง ความเข้มข้น 5%

Charoon Bhesaj

Minoxidil GPO

- ยาทาผิวหนัง ความเข้มข้น 2%

- ยาทาผิวหนัง ความเข้มข้น 5%

GPO

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

MI-X

- ยาทาผิวหนัง ความเข้มข้น 3%

T.S. Polyproducts

Modil

- ยาเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรัม

General Drugs House

Noxidil

- ยาเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรัม

- ยาเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรัม

T.O. Pharma

Nuhair

- ยาทาผิวหนัง ความเข้มข้น 2%

- ยาทาผิวหนัง ความเข้มข้น 3%

- ยาทาผิวหนัง ความเข้มข้น 5%

Polipharm

Regrowth

- ยาทาผิวหนัง ความเข้มข้น 2%

- ยาสเปรย์พ่นผิวหนัง ความเข้มข้น 2%

Medicine Products

Reten

- ยาทาผิวหนัง ความเข้มข้น 2%

- ยาทาผิวหนัง ความเข้มข้น 3%

- ยาทาผิวหนัง ความเข้มข้น 5%

T.O. Chemicals

 

โรค และอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานี้บรรเทา

ข้อบ่งใช้สำหรับความดันโลหิตสูงรุนแรงที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยามาตรฐาน

ขนาดการใช้ยาในเด็ก อายุน้อยกว่า 12 ปี ใช้ร่วมกับยากลุ่มบีต้า บล็อกเกอร์ (beta blocker) หรือเมธิล โดปา (methyl dopa) และยาขับปัสสาวะ

ข้อบ่งใช้สำหรับศีรษะล้าน สำหรับเพศชาย

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Minoxidil

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ ไมนอกซิดิล เป็นยากลุ่มที่ใช้สำหรับผิวหนังเพื่อเพิ่มการงอกของเส้นผม และเป็นยาที่ใช้สำหรับโรคความดันโลหิตสูง ไมนอกซิดิลออกฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตโดยลดทั้งระดับความดันซิสโทลิก (systolic) และไดแอสโทลิก (diastolic) โดยการลดแรงต้านของหลอดเลือดส่วนปลายโดยทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัว ในกรณีใช้เป็นยาสำหรับทาลงบนผิวหนัง ไมนอกซิดิลกระตุ้นการเจริญของเส้นผมโดยทำให้เกิดกระบวนการขยายตัวของหลอดเลือด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณผิวหนัง และออกฤทธิ์กระตุ้นต่อมรากผมที่อยู่ในระยะพัก

ข้อบ่งใช้ของยา Minoxidil

ข้อบ่งใช้สำหรับความดันโลหิตสูงรุนแรงที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยามาตรฐาน ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ใช้ร่วมกับยากลุ่มบีต้า บล็อกเกอร์ (beta blocker) หรือเมธิล โดปา (methyl dopa) และยาขับปัสสาวะ ขนาดเริ่มต้น 5 มิลลิกรัมต่อวัน ค่อยเพิ่มขนาดยาอย่างน้อยทุก 3 วัน เป็น 40 มิลลิกรัม หรือ 50 มิลลิกรัม ให้ครั้งเดียวต่อวัน หรือแบ่งรับประทานวันละสองครั้ง ขึ้นอยู่กับการตอบสนอง ขนาดยาสูงสุด 100 มิลลิกรัมต่อวัน ในการใช้ยาเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตอย่างรวดเร็ว อาจให้ขนาดยาเพิ่มขึ้นครั้งละ 5 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง ต้องติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ขนาดการใช้ยาในเด็ก อายุน้อยกว่า 12 ปี ใช้ร่วมกับยากลุ่มบีต้า บล็อกเกอร์ (beta blocker) หรือเมธิล โดปา (methyl dopa) และยาขับปัสสาวะ ขนาดเริ่มต้น 200 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน แบ่งรับประทานหนึ่งถึงสองครั้งค่อยเพิ่มขนาดยาอย่างน้อยทุก 3 วัน อีก 100 ถึง 200 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับการตอบสนอง ขนาดยาสูงสุด 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือ 50 มิลลิกรัมต่อวัน ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ ขนาดเริ่มต้น 2.5 มิลลิกรัมต่อวัน ค่อยเพิ่มขนาดยา ข้อบ่งใช้สำหรับศีรษะล้าน สำหรับเพศชาย ยาในรูปแบบยาทาผิวหนัง ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ความเข้มข้นของยา 2% หรือ 5% ทาลงบนหนังศีรษะ ครั้งละ 1 มิลลิลิตร วันละสองครั้ง ยาในรูปแบบยาโฟม ความเข้มข้น 5% ทาครึ่งฝาลงบนหนังศีรษะ วันละสองครั้ง สำหรับเพศหญิง ยาในรูปแบบยาทาผิวหนัง ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ความเข้มข้นของยา 2% ทาลงบนหนังศีรษะ ครั้งละ 1 มิลลิลิตร วันละสองครั้ง ยาในรูปแบบยาโฟม ความเข้มข้น 5% ทาครึ่งฝาลงบนหนังศีรษะ วันละสองครั้ง

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Minoxidil

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Minoxidil

- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกต่อมหมวกไตชนิด pheochromocytoma - ห้ามใช้ยานี้ในรูปแบบยาทาผิวหนังกับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง - ห้ามใช้ยานี้ในรูปแบบยาทาผิวหนังกับผู้ป่วยที่มีผิวหนังผิดปกติ เช่น สะเก็ดเงิน ผิวหนังไหม้จากแดด ผิวหนังที่เพิ่งโกนขน - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีความดันปอดสูง - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บเค้นหน้าอก - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคไต - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยเด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และผู้ป่วยสูงอายุ

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Minoxidil

ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ ได้แก่ หัวใจเต้นเร็ว มีการคั่งของของเหลว คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลง ภาวะ hyperchotisis น้ำในช่องเยื้อหุ้มหัวใจเกิน (pericardial effusion) ภาวะบีบรัดหัวใจ (cardiac tamponade) เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ อาการเจ็บเค้นหน้าอกกำเริบ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ เต้านมโตในเพศชาย คัดหน้าอก ประจำเดือนมามากผิดปกติ ผื่นแพ้ อาการแพ้แบบ Steven johnson syndrome อาการอันไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อย ได้แก่ เกร็ดเลือดต่ำ และเม็ดเลือดขาวต่ำ ยาในรูปแบบยาทาผิวหนัง อาจก่อให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ผื่นภูมิแพ้สัมผัส ผื่นคัน ผิวหนังแดง ขนหรือเส้นผมเปลี่ยนสีหรือมีเนื้อสัมผัสเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการใช้ยา Minoxidil ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category C คือ ควรระมัดระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยา

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Minoxidil

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลในการสั่งใช้ยา

แพทย์และเภสัชกรสามารถให้ข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัย ผู้ป่วยควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์หรือเภสัชกรเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้ยา

  • แจ้งข้อมูลการใช้ยารักษาโรคประจำตัว ยาที่เพิ่งรับประทานก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน (รวมถึงวิตามิน และสมุนไพร) ในกรณีมียาประจำตัวจำนวนมาก ให้พกยาเพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรช่วยตรวจสอบก่อนสั่งจ่ายยาใหม่ ไม่ให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่จะได้รับใหม่และยาที่เดิมที่ผู้ป่วยใช้อยู่
  • แจ้งประวัติการแพ้ยา หรืออาการแพ้ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือแพ้อาหารชนิดใดอยู่ (เนื่องจากยาบางชนิดมีส่วนประกอบของไข่ขาว นม ยีสต์) อาการที่เกิดขึ้น เช่น อาการบวม เกิดผื่น หายใจลำบาก หรือให้นำบัตรแพ้ยา พกติดตัวและแสดงบัตรนี้แก่แพทย์และเภสัชกรก่อนเข้าใช้บริการสุขภาพทุกครั้ง
  • แจ้งข้อมูลในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เนื่องจากยาบางชนิดส่งผลอันตรายต่อเด็กในครรภ์ หรือสามารถขับออกทางน้ำนมได้
  • แจ้งข้อมูลที่จะส่งผลต่อการรับประทานยา เช่น มีปัญหาการกลืนลำบาก มีปัญหาด้านการมองเห็นหรืออ่านฉลากยา วิธีการรับประทานยา เพื่อแพทย์หรือเภสัชกรจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป