Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การเสพติด

เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) หรือ Crystal Meth

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,366,794 คน

เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) หรือ Crystal Meth

เมทแอมเฟตามีนเป็นยากระตุ้นประสาทชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์รุนแรงและทำให้ผู้เสพเกิดอาการติดยาอย่างหนัก ลองมาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดนี้เพื่อจะได้ทราบว่าเหตุใดเราจึงต้องพยายามอยู่ให้ห่างจากพวกมัน

เมทแอมเฟตามีนคืออะไร

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน) เริ่มที่ 212 บาท

ตรวจได้ในเลือด ปัสสาวะ และเส้นผมที่ติดราก สอบถามได้วันนี้

Istock 989108042

เมทแอมเฟตามีน หรือ เมท เป็นยากระตุ้นประสาทที่มีความรุนแรงมากชนิดหนึ่ง ในอดีตถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใช้ทางการแพทย์ และกลุ่มแพทย์ต่างทราบดีว่าการใช้เมทอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนานนั้นส่งผลเสียร้ายแรงต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้นยาชนิดนี้จึงไม่ค่อยถูกใช้เพื่อการรักษาอีกต่อไป

เมทแอมเฟตามีนมีลักษณะเป็นผลึกผงสีขาวหรือใสขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของยา บางครั้งพบว่ายาเมทจะมีลักษณะเป็นก้อนผลึกเล็กๆ คล้ายเศษแก้ว จึงเป็นที่มาของชื่อ Meth Crystal ส่วนลักษณะของการเสพจะเป็นทั้งแบบทานจากเม็ดแคปซูล สูดผงเข้าทางจมูก สูบ หรือฉีดเข้าทางเส้นเลือด

ผลข้างเคียงระยะสั้น

เมทแอมเฟตามีนจะออกฤทธิ์ทำให้ผู้เสพมีอาการกระตือรือร้นและเกิดภาวะเมายา ซึ่งเมทจะกระตุ้นสารเคมีในสมองที่มีชื่อว่า โดพามีน โดยทำงานระหว่างเซลล์ประสาทในสมอง ทำหน้าที่นำส่งข้อมูลภายในสมองเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ควบคุมความรู้สึก และพัฒนากลไกการทำงานต่างๆ ภายในร่างกาย

เมื่อผู้เสพสูบยาหรือฉีดยาเข้าทางเส้นเลือด อาการเมายาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยาจะออกฤทธิ์อยู่เพียงไม่กี่นาที แต่ถ้าเสพโดยการกินยาเม็ดหรือแคปซูลหรือสูดเข้าทางจมูก ฤทธิ์ของยาจะค่อยๆ เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจะคล้ายคลึงกัน และอาการเมาค้างจากยาจะเกิดขึ้นได้นานถึง 14 ชั่วโมง ช่วงเวลาเมายานั้นผู้เสพจะมีอาการหัวใจเต้นเร็วและหายใจเร็วผิดปกติ รวมไปถึงอาการความดันโลหิตและอุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อาการเมายาเมทอาจทำให้ผู้เสพมีพฤติกรรมเสี่ยงและเป็นอันตรายได้ หรืออาจสร้างความเดือนร้อนต่อตนเองและผู้อื่นด้วย

การใช้เมทแอมเฟตามีนในปริมาณที่มากเกินไปนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่า Hyperthermia ที่ร่างกายจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างผิดปกติ ซึ่งโดยปกติร่างกายควรมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 36.0 – 37.5 องศา เนื่องจากระบบการควบคุมอุณหภูมิร่างกายล้มเหลว ทำให้ผู้เสพเกิดอาการชักและอาจเสียชีวิตได้ในที่สุดหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน) เริ่มที่ 212 บาท

ตรวจได้ในเลือด ปัสสาวะ และเส้นผมที่ติดราก สอบถามได้วันนี้

Istock 989108042

ผลข้างเคียงระยะสั้น ดังนี้

 • รูม่านตาขยาย
 • ปากแห้ง
 • ร่างกายอ่อนล้าไร้เรี่ยวแรงและมีภาวะนอนไม่หลับ
 • มีอารมณ์หงุดหงิดและก้าวร้าว
 • วิตกกังวลและกระวนกระวายใจ
 • เบื่ออาหาร น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว

ผลข้างเคียงระยะยาว

เมื่อเสพยาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว สมองจะเคยชินกับภาวะที่สารโดพามีนเพิ่มระดับสูง ทำให้ผู้เสพเกิดอาการดื้อยาและต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยามากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นผู้ที่เสพเมทแอมเฟตามีนจะเกิดอาการติดยาอย่างรวดเร็ว

การใช้ยาในระยะยาวอาจทำให้สมองเกิดความเสียหายและเกิดปัญหาทางจิตที่รุนแรง รวมทั้งเกิดความรู้สึกหวาดระแวง ประสาทหลอน และภาพลวงตา นอกจากนี้ ผู้เสพยังเกิดความรู้สึกหลอนเหมือนมีแมลงไต่อยู่ใต้ผิวหนัง ทำให้พวกเขาต้องคอยเกาและข่วนผิวหนังทั่วร่างกายจนเป็นรอยอยู่เสมอ

ปัญหาทางจิตที่เกิดจากการเสพยาเมทอาจเกิดขึ้นได้หลายปีหรืออาจจะเกิดอาการตลอดไปทั้งชีวิต แม้พวกเขาจะหยุดเสพยาแล้วก็ตาม ผลกระทบที่เป็นที่ทราบกันดีจากการเสพยาเมทคือ ปัญหาทางช่องปากที่รุนแรง ที่ผู้เสพจะมีลักษณะฟันผุทั่วทั้งปาก และเมื่อเวลาผ่านไป การเสพยาเมทจะทำให้ปริมาณของสารโดพามีนในสมองลดลง ทำให้สมองเกิดปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมกลไกของร่างกาย ส่งผลให้มีอาการคล้ายกับผู้ป่วยโรคพากินสัน นอกจากนี้ การเสพยามาเป็นระยะเวลานานยังทำให้ผู้เสพประสบปัญหาทางสุขภาพ เช่น ปัญหาระบบทางเดินหายใจ อวัยวัยวะต่างๆ ในร่างกายเสียหาย ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มีอาการชัก และอาจเกิดภาวะหัวใจวายฉับพลัน

ผลข้างเคียงระยะยาว ดังนี้

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ อายุมากกว่า 50 ปี ลด 15%

เริ่มที่ 2,541 บาท คัดกรองโรคที่เจอบ่อย พร้อมจองคิวให้ ไม่ต้องรอนาน เลือกดูและสอบถามเราวันนี้

Istock 643564758
 • เกิดภาวะสับสนและกระวนกระวายใจ
 • มีอาการย้ำคิดย้ำทำ
 • นอนไม่หลับ
 • พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ
 • มีอารมณ์แปรปรวนหรือเกิดพฤติกรรมทางจิตที่ผิดปกติ
 • ความจำเสื่อม
 • เบื่ออาหารและน้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว
 • มีพฤติกรรมที่แปลกไปและเป็นพฤติกรรมที่อาจก่อความรุนแรง

ปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ผู้เสพสามารถตกอยู่ในภาวะใช้ยาเกินขนาดหากเสพยาในปริมาณที่มากเกินไปในครั้งเดียว สัญญาณที่บ่งบอกถึงอาการใช้ยาเกินขนาด คือ อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นผิดปกติ ประสาทหลอน และชัก นอกจากนี้ การเสพยาเมทร่วมกับสารเสพติดชนิดอื่นสามารถทำให้ผู้เสพเสียชีวิตได้

ผู้เสพส่วนใหญ่เมื่อใช้ยาจะมีการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยและจะใช้ยาทุกๆ 2-3 ชั่วโมงต่อวัน แน่นอนที่พฤติกรรมเช่นนี้นั้นเป็นอันตรายมาก

นอกจากนี้ การเสพยาเมทจะส่งผลต่อการทำงานของสารโดพามีน ทำให้ผู้เสพไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนได้และมีอารมณ์ทางเพศสูง ทำให้พวกเขาอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ และการฉีดยาเข้าทางกระแสเลือดทำให้ผู้เสพเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์และไวรัสตับที่เกิดจากการใช้เข็มร่วมกันได้

เมทแอมเฟตามีนถูกผลิตขึ้นอย่างผิดกฎหมาย และสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนประกอบบางตัวเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และแน่นอนที่ผู้เสพจะไม่มีทางทราบได้เลยว่ายาที่เสพเข้าไปนั้นรุนแรงแค่ไหนหรือมีส่วนประกอบของสารเคมีใดบ้าง

เมทแอมเฟตามีนถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ที่มีอันตรายและถูกควบคุมเมื่อจำเป็นต้องใช้ทางการแพทย์ โดยการใช้ยาเมททางการแพทย์จะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดและต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เสมอ การใช้ยาเมทโดยไม่มีใบสั่งแพทยถือว่าผิดกฎหมายเช่นเดียวกับการใช้เป็นยาเสพติดซึ่งมีโทษปรับและจำคุก

แล้วจะมีวิธีเลิกอย่างไร

เนื่องจากเมทแอมเฟตามีนเป็นยาเสพติด ดังนั้นการจะเลิกยาจึงเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก ผู้ที่พยายามจะเลิกยาจะมีอาการซึมเศร้า วิตกกังวล เหนื่อยล้า และมีอาการลงแดงอย่างรุนแรง ผู้เสพที่พยายามเลิกหรืออาจเลิกไปเป็นปีแล้วมีโอกาสกลับมาเสพยาอีกครั้ง

ในปัจจุบันยังไม่มียาชนิดใดที่จะรักษาอาการเสพติดยาเมทได้ การรักษาที่ใช้จึงเป็นการรักษาที่ผู้เสพต้องเข้าร่วมกลุ่มพฤติกรรมบำบัด โดยการรับคำปรึกษา การช่วยเหลือ และกำลังใจจากแพทย์หรือนักบำบัดยา การรักษาที่ได้ผลอีกอย่างหนึ่งคือ การให้รางวัลกับผู้ที่สามารถเลิกยาได้อย่างเด็ดขาด

หากคุณกำลังอยู่ในภาวะเสพติดยาเมท แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือนักบำบัดและเข้าร่วมกลุ่มบำบัด เพราะการช่วยเหลือ การสนับสนุน และกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นการบำบัด

เลี่ยงการเสพหรือทดลอง

การเสพเมทแอมเฟตามีนนั้นทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรงและน่ากลัว คุณอาจเคยเห็นผู้เสพหรือเคยอ่านข้อมูลเกี่ยวกับผลเสียจากการเสพที่ทำลายชีวิตทั้งชีวิตของผู้เสพ ดังนั้น พยายามไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดชนิดนี้และอยู่ให้ไกลมันมากที่สุดเพราะหากคุณติดมันแล้วคุณจะเลิกเสพยากมาก ทางที่ดีคืออย่าได้ลองมันเลย!

ที่มาของข้อมูล http://kidshealth.org/en/teens/meth.html


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป