การเสพติด

เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) หรือ Crystal Meth

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) หรือ Crystal Meth

เมทแอมเฟตามีนเป็นยากระตุ้นประสาทชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์รุนแรงและทำให้ผู้เสพเกิดอาการติดยาอย่างหนัก ลองมาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดนี้เพื่อจะได้ทราบว่าเหตุใดเราจึงต้องพยายามอยู่ให้ห่างจากพวกมัน

เมทแอมเฟตามีนคืออะไร

เมทแอมเฟตามีน หรือ เมท เป็นยากระตุ้นประสาทที่มีความรุนแรงมากชนิดหนึ่ง ในอดีตถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใช้ทางการแพทย์ และกลุ่มแพทย์ต่างทราบดีว่าการใช้เมทอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนานนั้นส่งผลเสียร้ายแรงต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้นยาชนิดนี้จึงไม่ค่อยถูกใช้เพื่อการรักษาอีกต่อไป

เมทแอมเฟตามีนมีลักษณะเป็นผลึกผงสีขาวหรือใสขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของยา บางครั้งพบว่ายาเมทจะมีลักษณะเป็นก้อนผลึกเล็กๆ คล้ายเศษแก้ว จึงเป็นที่มาของชื่อ Meth Crystal ส่วนลักษณะของการเสพจะเป็นทั้งแบบทานจากเม็ดแคปซูล สูดผงเข้าทางจมูก สูบ หรือฉีดเข้าทางเส้นเลือด

ผลข้างเคียงระยะสั้น

เมทแอมเฟตามีนจะออกฤทธิ์ทำให้ผู้เสพมีอาการกระตือรือร้นและเกิดภาวะเมายา ซึ่งเมทจะกระตุ้นสารเคมีในสมองที่มีชื่อว่า โดพามีน โดยทำงานระหว่างเซลล์ประสาทในสมอง ทำหน้าที่นำส่งข้อมูลภายในสมองเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ควบคุมความรู้สึก และพัฒนากลไกการทำงานต่างๆ ภายในร่างกาย

เมื่อผู้เสพสูบยาหรือฉีดยาเข้าทางเส้นเลือด อาการเมายาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยาจะออกฤทธิ์อยู่เพียงไม่กี่นาที แต่ถ้าเสพโดยการกินยาเม็ดหรือแคปซูลหรือสูดเข้าทางจมูก ฤทธิ์ของยาจะค่อยๆ เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจะคล้ายคลึงกัน และอาการเมาค้างจากยาจะเกิดขึ้นได้นานถึง 14 ชั่วโมง ช่วงเวลาเมายานั้นผู้เสพจะมีอาการหัวใจเต้นเร็วและหายใจเร็วผิดปกติ รวมไปถึงอาการความดันโลหิตและอุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อาการเมายาเมทอาจทำให้ผู้เสพมีพฤติกรรมเสี่ยงและเป็นอันตรายได้ หรืออาจสร้างความเดือนร้อนต่อตนเองและผู้อื่นด้วย

การใช้เมทแอมเฟตามีนในปริมาณที่มากเกินไปนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่า Hyperthermia ที่ร่างกายจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างผิดปกติ ซึ่งโดยปกติร่างกายควรมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 36.0 – 37.5 องศา เนื่องจากระบบการควบคุมอุณหภูมิร่างกายล้มเหลว ทำให้ผู้เสพเกิดอาการชักและอาจเสียชีวิตได้ในที่สุดหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ผลข้างเคียงระยะสั้น ดังนี้

 • รูม่านตาขยาย
 • ปากแห้ง
 • ร่างกายอ่อนล้าไร้เรี่ยวแรงและมีภาวะนอนไม่หลับ
 • มีอารมณ์หงุดหงิดและก้าวร้าว
 • วิตกกังวลและกระวนกระวายใจ
 • เบื่ออาหาร น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว

ผลข้างเคียงระยะยาว

เมื่อเสพยาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว สมองจะเคยชินกับภาวะที่สารโดพามีนเพิ่มระดับสูง ทำให้ผู้เสพเกิดอาการดื้อยาและต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยามากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นผู้ที่เสพเมทแอมเฟตามีนจะเกิดอาการติดยาอย่างรวดเร็ว

การใช้ยาในระยะยาวอาจทำให้สมองเกิดความเสียหายและเกิดปัญหาทางจิตที่รุนแรง รวมทั้งเกิดความรู้สึกหวาดระแวง ประสาทหลอน และภาพลวงตา นอกจากนี้ ผู้เสพยังเกิดความรู้สึกหลอนเหมือนมีแมลงไต่อยู่ใต้ผิวหนัง ทำให้พวกเขาต้องคอยเกาและข่วนผิวหนังทั่วร่างกายจนเป็นรอยอยู่เสมอ

ปัญหาทางจิตที่เกิดจากการเสพยาเมทอาจเกิดขึ้นได้หลายปีหรืออาจจะเกิดอาการตลอดไปทั้งชีวิต แม้พวกเขาจะหยุดเสพยาแล้วก็ตาม ผลกระทบที่เป็นที่ทราบกันดีจากการเสพยาเมทคือ ปัญหาทางช่องปากที่รุนแรง ที่ผู้เสพจะมีลักษณะฟันผุทั่วทั้งปาก และเมื่อเวลาผ่านไป การเสพยาเมทจะทำให้ปริมาณของสารโดพามีนในสมองลดลง ทำให้สมองเกิดปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมกลไกของร่างกาย ส่งผลให้มีอาการคล้ายกับผู้ป่วยโรคพากินสัน นอกจากนี้ การเสพยามาเป็นระยะเวลานานยังทำให้ผู้เสพประสบปัญหาทางสุขภาพ เช่น ปัญหาระบบทางเดินหายใจ อวัยวัยวะต่างๆ ในร่างกายเสียหาย ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มีอาการชัก และอาจเกิดภาวะหัวใจวายฉับพลัน

ผลข้างเคียงระยะยาว ดังนี้

 • เกิดภาวะสับสนและกระวนกระวายใจ
 • มีอาการย้ำคิดย้ำทำ
 • นอนไม่หลับ
 • พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ
 • มีอารมณ์แปรปรวนหรือเกิดพฤติกรรมทางจิตที่ผิดปกติ
 • ความจำเสื่อม
 • เบื่ออาหารและน้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว
 • มีพฤติกรรมที่แปลกไปและเป็นพฤติกรรมที่อาจก่อความรุนแรง

ปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ผู้เสพสามารถตกอยู่ในภาวะใช้ยาเกินขนาดหากเสพยาในปริมาณที่มากเกินไปในครั้งเดียว สัญญาณที่บ่งบอกถึงอาการใช้ยาเกินขนาด คือ อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นผิดปกติ ประสาทหลอน และชัก นอกจากนี้ การเสพยาเมทร่วมกับสารเสพติดชนิดอื่นสามารถทำให้ผู้เสพเสียชีวิตได้

ผู้เสพส่วนใหญ่เมื่อใช้ยาจะมีการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยและจะใช้ยาทุกๆ 2-3 ชั่วโมงต่อวัน แน่นอนที่พฤติกรรมเช่นนี้นั้นเป็นอันตรายมาก

นอกจากนี้ การเสพยาเมทจะส่งผลต่อการทำงานของสารโดพามีน ทำให้ผู้เสพไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนได้และมีอารมณ์ทางเพศสูง ทำให้พวกเขาอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ และการฉีดยาเข้าทางกระแสเลือดทำให้ผู้เสพเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์และไวรัสตับที่เกิดจากการใช้เข็มร่วมกันได้

เมทแอมเฟตามีนถูกผลิตขึ้นอย่างผิดกฎหมาย และสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนประกอบบางตัวเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และแน่นอนที่ผู้เสพจะไม่มีทางทราบได้เลยว่ายาที่เสพเข้าไปนั้นรุนแรงแค่ไหนหรือมีส่วนประกอบของสารเคมีใดบ้าง

เมทแอมเฟตามีนถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ที่มีอันตรายและถูกควบคุมเมื่อจำเป็นต้องใช้ทางการแพทย์ โดยการใช้ยาเมททางการแพทย์จะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดและต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เสมอ การใช้ยาเมทโดยไม่มีใบสั่งแพทยถือว่าผิดกฎหมายเช่นเดียวกับการใช้เป็นยาเสพติดซึ่งมีโทษปรับและจำคุก

แล้วจะมีวิธีเลิกอย่างไร

เนื่องจากเมทแอมเฟตามีนเป็นยาเสพติด ดังนั้นการจะเลิกยาจึงเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก ผู้ที่พยายามจะเลิกยาจะมีอาการซึมเศร้า วิตกกังวล เหนื่อยล้า และมีอาการลงแดงอย่างรุนแรง ผู้เสพที่พยายามเลิกหรืออาจเลิกไปเป็นปีแล้วมีโอกาสกลับมาเสพยาอีกครั้ง

ในปัจจุบันยังไม่มียาชนิดใดที่จะรักษาอาการเสพติดยาเมทได้ การรักษาที่ใช้จึงเป็นการรักษาที่ผู้เสพต้องเข้าร่วมกลุ่มพฤติกรรมบำบัด โดยการรับคำปรึกษา การช่วยเหลือ และกำลังใจจากแพทย์หรือนักบำบัดยา การรักษาที่ได้ผลอีกอย่างหนึ่งคือ การให้รางวัลกับผู้ที่สามารถเลิกยาได้อย่างเด็ดขาด

หากคุณกำลังอยู่ในภาวะเสพติดยาเมท แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือนักบำบัดและเข้าร่วมกลุ่มบำบัด เพราะการช่วยเหลือ การสนับสนุน และกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นการบำบัด

เลี่ยงการเสพหรือทดลอง

การเสพเมทแอมเฟตามีนนั้นทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรงและน่ากลัว คุณอาจเคยเห็นผู้เสพหรือเคยอ่านข้อมูลเกี่ยวกับผลเสียจากการเสพที่ทำลายชีวิตทั้งชีวิตของผู้เสพ ดังนั้น พยายามไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดชนิดนี้และอยู่ให้ไกลมันมากที่สุดเพราะหากคุณติดมันแล้วคุณจะเลิกเสพยากมาก ทางที่ดีคืออย่าได้ลองมันเลย!

ที่มาของข้อมูล http://kidshealth.org/en/teens/meth.html

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่