Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
Doctor men
รีวิวโดย
ทีมแพทย์ HONESTDOCS
การรักษา

เมารถเมาเรือ บรรเทาได้ด้วยยาแก้คลื่นไส้อาเจียน

รู้จักและเข้าใจวิธีใช้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนอย่างถูกต้อง พร้อมนแนะนำข้อควรระวังเพื่อให้ใช้ยาอย่างปลอดภัย
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2019 รีวิวเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,040,723 คน

เมารถเมาเรือ บรรเทาได้ด้วยยาแก้คลื่นไส้อาเจียน

หลายคนมักมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเมื่อนั่งรถผ่านถนนคดเคี้ยว หรือเวลานั่งเรือที่โคลงเคลง อาการเหล่านี้สามารถบรรเทาได้ด้วยยาแก้คลื่นไส้อาเจียน โดยจะมีการแบ่งยาดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มยาแก้แพ้ (Antihistamine)
 2. กลุ่มโพรไคเนติกส์ (Prokinetics) เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร

รายละเอียดยาในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้

 1. ตารางข้อมูลกลุ่มยาแก้แพ้ (Antihistamine)

  ตัวยาสำคัญ

  แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
  หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

  เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

  Istock 541831614

  ไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine)

  ไดเมนไฮดริเนต

  (Dimenhydrinate)

  ซินนาริซีน

  (Cinnarizine)

  รูปแบบยาที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย

  แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
  หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

  เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

  Istock 541831614

  ยาเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรัม

  ยาเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรัม

  ยาเม็ด ขนาด 25 มิลลิกรัม

  ตัวอย่างยี่ห้อที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย

  Benadryl®

  Navamed®, Motivan ®, Divomit®, Dimenine®, Dramine®

  แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
  หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

  เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

  Istock 541831614

  Stugeron®, Cinnar®, Ceremin®, Cerebroad®

  กลไกการออกฤทธิ์

  ไดเฟนไฮดรามีน เป็นยาในกลุ่มยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์ต้านโคลิเนอร์จิก (anti-cholinergic) เพื่อยับยั้งการทำงานของ acetylcholine ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในสมอง และมีฤทธิ์ทำให้ง่วง ตัวยาจะจับกับตัวรับ H-1แบบแข่งขันที่บริเวณระบบทางเดินอาหาร หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ

  ไดเมนไฮดริเนต เป็นยาในกลุ่มยาแก้แพ้ จับกับตัวรับ H1 แบบแข่งขันที่บริเวณระบบทางเดินอาหาร หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ มีฤทธิ์ยับยั้งตัวรับสารเคมี ลดการกระตุ้นของสมองส่วนควบคุมการทรงตัว

  ซินนาริซีน เป็นยาในกลุ่มยาแก้แพ้และยาต้านการทำงานของแคลเซียม มีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบที่มีสาเหตุจากสารที่ออกฤทธิ์ต่อหลอดเลือด เช่น ฮิสตามีน โดยยับยั้งการกระตุ้นของกล้ามเนื้อผ่านการยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของแคลเซียมไอออน

  ข้อบ่งใช้ที่เกี่ยวข้อง

  รักษา และป้องกันอาการเมารถ เมาเรือ

  รักษา และป้องกันอาการคลื่นไส้ ที่มีสาเหตุจากการเมารถ เมาเรือ

  รักษาอาการเมารถ เมาเรือ

  รับประทานตอนไหน

  - สามารถรับประทานได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหาร

  - ไม่ควรรับประทานยาร่วมกับแอลกอฮอล์ เนื่องจากจะทำให้ฤทธิ์การกดประสาทรุนแรงขึ้น

  ขนาดการใช้

  - ขนาดการใช้ในผู้ใหญ่ ยาในรูปแบบยาเม็ดรับประทาน ขนาด 25-50 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง ขนาดการใช้ยาสูงสุด 300 มิลลิกรัมต่อวัน

  - ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุ 2-6 ปี ยาในรูปแบบยาเม็ดรับประทาน ขนาด 6.25 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง

  - ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุ 6-12 ปี ยาในรูปแบบยาเม็ดรับประทาน ขนาด 12.5-25 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง

  *ในกรณีรับประทานยาเพื่อป้องกันอาการ ให้รับประทานก่อนการเดินทาง 30 นาที

  - ขนาดการใช้ในผู้ใหญ่ ยาในรูปแบบยาเม็ดรับประทาน ขนาด 50-100 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง ขนาดการใช้ยาสูงสุด 400 มิลลิกรัมต่อวัน

  - ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุ 2-5 ปี ยาในรูปแบบยาเม็ดรับประทาน ขนาด 12.5-25 มิลลิกรัม ทุก 6-8 ชั่วโมง ขนาดการใช้ยาสูงสุด 75 มิลลิกรัมต่อวัน

  - ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุ 6-12 ปี ยาในรูปแบบยาเม็ดรับประทาน ขนาด 25-50 มิลลิกรัม ทุก 6-8 ชั่วโมง ขนาดการใช้ยาสูงสุด 150 มิลลิกรัมต่อวัน

  - ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุมากกว่า 12 ปี ใช้ขนาดยาเดียวกันกับในผู้ใหญ่

  - ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ยาในรูปแบบยาเม็ดรับประทาน ขนาด 30 มิลลิกรัม 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หลังจากนั้นรับประทาน 15 มิลลิกรัมทุก 8 ชั่วโมงในระหว่างเดินทางหรือเมื่อมีอาการ

  - ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุ 5-12 ปี ยาในรูปแบบยาเม็ดรับประทาน ขนาด 15 มิลลิกรัม 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หลังจากนั้นรับประทาน 7.5 มิลลิกรัมทุก 8 ชั่วโมงในระหว่างเดินทางหรือเมื่อมีอาการ

  ข้อควรระวัง

  - ยาถูกจัดอยู่ในกลุ่ม category B ตามดัชนีความปลอดภัยการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ (Pregnancy Safety Index) ยาค่อนข้างมีความปลอดภัยกับทารกในครรภ์

  - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคหืด โรคต้อหินมุมปิด ต่อมลูกหมากโต มีแผลในกระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะส่วนคออุดกั้น

  - ห้ามใช้ยาในทารกและเด็กแรกเกิด

  - ห้ามใช้ยาในสตรีให้นมบุตร

  - ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคต้อหิน ผู้ที่มีอาการปัสสาวะคั่ง ผู้ป่วยโรคลมชัก ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด การทำงานของไทรอยด์บกพร่อง โรคตับและไตระดับปานกลางถึงรุนแรง

  - ควรระวังการใช้ยาในผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์

  - ยานี้อาจทำให้เกิดอาการมองเห็นภาพไม่ชัด มึนงง ง่วงนอน ส่งผลระบบประสาทสั่งการ จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรหลังรับประทานยานี้

  - ยาถูกจัดอยู่ในกลุ่ม category B ตามดัชนีความปลอดภัยการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ (Pregnancy Safety Index) ยาค่อนข้างมีความปลอดภัยกับทารกในครรภ์

  - ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคลมชัก ต้อหินมุมปิด ต่อมลูกหมากโต มีแผลในกระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะส่วนคออุดกั้น ถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคตับบกพร่อง

  - ควรระวังการใช้ยานี้ในเด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

  - ยานี้อาจทำให้เกิดอาการมองเห็นภาพไม่ชัด มึนงง ง่วงนอน ส่งผลระบบประสาทสั่งการ จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรหลังรับประทานยานี้

  - ยาถูกจัดอยู่ในกลุ่ม category C ตามดัชนีความปลอดภัยการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ (Pregnancy Safety Index) ควรระมัดระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีให้นมบุตร

  - ควรระวังการใช้ยาขนาดสูงในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตต่ำ

  - ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ผู้ป่วยโรคตับ ไตบกพร่อง

  - ควรระวังการใช้ยาในเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

  - ยานี้อาจทำให้เกิดอาการมองเห็นภาพไม่ชัด มึนงง ง่วงนอน ส่งผลระบบประสาทสั่งการ จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรหลังรับประทานยานี้

 2. ตารางข้อมูลกลุ่มโพรไคเนติกส์ (Prokinetics)

  ตัวยาสำคัญ

  ดอมเพอริโดน (Domperidone)

  รูปแบบยาที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย

  - ยาเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรัม

  - ยาน้ำแขวนตะกอน ความแรง 1 มิลลิกรัม ต่อมิลลิลิตร

  ตัวอย่างยี่ห้อที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย

  Motilium®, Vesperidone®, Vomitil®, Domperdone®, Motidom®, Rabugen-M®

  กลไกการออกฤทธิ์

  ดอมเพอริโดน ออกฤทธิ์ยับยั้งตัวรับโดปามีน (Dopamine) เพิ่มการเคลื่อนไหวและการบีบตัวของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้ ทำให้ระยะเวลาที่อาหารตกค้างอยู่ในกระเพาะและลำไส้สั้นลง

  ข้อบ่งใช้ที่เกี่ยวข้อง

  รักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน

  รับประทานตอนไหน

  - ควรรับประทานยาก่อนอาหาร 15-30 นาที เนื่องจากอาหารทำให้การดูดซึมยาช้าลง

  ขนาดการใช้

  - ขนาดการใช้ในผู้ใหญ่ ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาด 10 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ขนาดการใช้ยาสูงสุด 30 มิลลิกรัมต่อวัน

  - ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี หรือมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 35 กิโลกรัม ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาด 250 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม วันละ 3 ครั้ง ขนาดการใช้ยาสูงสุด 750 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม

  - ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุมากกว่า 12 ปี หรือมีน้ำหนักตัวมากกว่าหรือเท่ากับ 35 กิโลกรัม ใช้ขนาดยาเดียวกันกับในผู้ใหญ่

  ข้อควรระวัง

  - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมใต้สมอง หัวใจเต้นผิดจังหวะ สมดุลอิเล็กทรอไลท์ผิดปกติ โรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ตับบกพร่องระดับปานกลางถึงรุนแรง

  - ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยตับ ไตบกพร่อง

  - ควรระวังการใช้ยาในเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร


ที่มาของข้อมูล

National Institute for Health and Care Excellence, Treatment Summary (https://bnf.nice.org.uk/treatment-summary/nausea-and-labyrinth-disorders.html), 21 June 2019.

American Family Physician, Treatment of Motion Sickness (https://www.aafp.org/afp/2012/0715/p192.html), 21 June 2019.

US Pharmacist, An Outpatient Approach to Nausea and Vomiting (https://www.uspharmacist.com/article/an-outpatient-approach-to-nausea-and-vomiting), 21 June 2019.


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป