Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
เซ็กส์อย่างถูกวิธี

แพทย์สาขาใด ที่สามารถรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,373,691 คน

แพทย์สาขาใด ที่สามารถรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

แพทย์ทุกคน สามารถรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ได้ ดังนั้นผู้ป่วยควรไปหาแพทย์ ซึ่งตนเคยไปหาอยู่เป็นประจำหากผู้ป่วยคิดว่า โรคของตนต้องการการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ควรไปหาแพทย์ที่สถานบริการต่าง ๆ ของกองกามโรค กระทรวงสาธารณสุข (เช่น โรงพยาบาลบางรัก ศูนย์กามโรคเขตต่าง ๆ ในต่างจังหวัด) แพทย์ที่สามารถรักษาโรคนี้ได้ดี ได้แก่ แพทย์โรคผิวหนังและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (venerodermatologist)

a11.gif อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ และสูตินารีแพทย์ (เฉพาะผู้ป่วยหญิง)

a11.gif ส่วนแพทย์ในสถานพยาบาลที่ขึ้นป้ายโฆษณารับรักษากามโรค VD หรือ STD ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสมอไป ความจริงแล้วสถานพยาบาลเหล่านี้ทำผิดกฎของแพทยสภา ผู้ป่วยควรลดความไว้วางใจลงอย่างน้อยส่วนหนึ่ง เพราะแพทย์เมื่อเจ้าของสถานพยาบาลเหล่านี้จงใจละเลยกฎระเบียบของสังคมข้อหนึ่งได้ ก็ไม่มีหลักประกันว่าแพทย์นั้นจะไม่ละเลยกฎระเบียบของสังคมข้ออื่น ๆ เช่น การอ้างตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญการรักษาความลับของผู้ป่วย การคิดค่ารักษาในอัตราที่สมเหตุสมผล หรือแม้แต่การรักษาพยาบาลตามหลักวิชา

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป