Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
สุขภาพ

เนื้องอก Mast cell ในแมว

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,845,526 คน

เนื้องอก Mast cell ในแมว

เนื้องอกของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในแมว

เราสามารถประเมินความรุนแรงของเนื้องอก Mast cell ได้จากตำแหน่งของเนื้องอก การอักเสบ และความสามารถในการแบ่งตัว สำหรับ grade 1 เซลล์มีการแพร่กระจายในระดับต่ำและสามารถแยกเซลล์ได้ง่าย grade 2 เซลล์สามารถแยกตัวได้ปานกลางและมีการแพร่กระจายเล็กน้อย grade3 เซลล์จะไม่สามารถแยกเซลล์ได้และมีการแพร่กระจายรุนแรง การแยกเซลล์นั้นคือการดูรูปร่างเซลล์ว่ามีรูปร่างเหมือนเซลล์ปกติมากแค่ไหน ยิ่งสามารถแยกได้ก็จะยิ่งเหมือนเซลล์ปกติ ในกรณีของเนื้องอก mast cell ยิ่งเราสามารถแยกเซลล์ได้การพยากรณ์ของโรคก็ยิ่งดี

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจมะเร็งวันนี้ เราจองคิวตรวจให้ทันที ไม่ต้องรอ

คัดกรองมะเร็งทุกชนิด เลือกได้จากกว่า 30 โปรแกรม เริ่มต้นเพียง 1,999 บาท

Istock 500358904

แมววิเชียรมาศถือเป็นสายพันธุ์ที่มีความโน้มนำต่อการเกิดมะเร็งชนิดนี้มากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ รวมถึงไวต่อการเป็นมะเร็งชนิด histiocytic cutaneous (skin) mast cell ด้วย โดยอายุที่มักพบเนื้องอก Mast cell จะอยู่ที่ประมาณ 10 ปี ส่วน histiocytic cutaneous (skin) mast cell มักพบตอน 2.4 ปี แต่ก็มีรายงานว่าพบได้ในแมวที่อายุน้อยกว่า 1ปี และมากกว่า 18 ปีได้เช่นกัน

อาการ

อาการที่พบนั้นจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งและระดับความรุนแรงของเนื้องอก

 • เนื้องอกบนผิวหนังหรือใต้ผิวหนังจะพบได้เป็นวันถึงเป็นเดือน
 • เนื้องอกจะมีหลากขนาด
 • จะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วภายหลังจากเดือนแรกที่ไม่เจริญ
 • มักพบว่ามีอาการบวมแดงและมีการสะสมของเหลวในรายที่มีเนื้องอกใต้ผิวหนังในระดับที่รุนแรงมีความแตกต่างค่อนข้างมาก อาจมีคล้ายกับเนื้องอกชนิดอื่นของผิวหนัง หรืออาจจะมีความคล้ายกับการโดนแมลงกัด หูด หรือ การแพ้
 • อาจพบว่าเริ่มจากก้อนเดี่ยวที่ผิวหนังหรือใต้ผิวหนังแล้วค่อยทำการเพิ่มจำนวนทั่วร่างกาย
 • 50% ของเนื้องอก Mast cell จะอยู่บริเวณใต้ท้องและบริเวณขาหนีบ อีก 40%จะพบอยู่ตามส่วนปลายของร่างกาย ได้แก่ อุ้งเท้า ส่วน10%สุดท้ายจะพบที่บริเวณหัวและคอ
 • ต่อมน้ำเหลืองจะมีการขยายขนาดรอบๆตัวเนื้องอก หรืออาจขยายขนาดจากการที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไป
 • ก้อนเนื้ออาจมีความคันหรืออักเสบเนื่องมากจากมีปริมาณของสาร histamine ในเนื้องอก
 • ตับโตและม้ามโตเป็นลักษณะของการแพร่กระจายของ Mast cell
 • มีการอาเจียน ไม่อยากอาหาร และ/หรือ ท้องเสีย ขึ้นอยู่กับระดับของโรค

 อาการที่แสดงออกก็ยังขึ้นกับระดับของโรคอีกด้วย

 • stage 1 เป็นก้อนเนื้องอกเดี่ยวๆไม่มีการแพร่กระจาย
 • Stage 2 เป็นก้อนเนื้องอกเดี่ยวๆที่มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองรอบๆ
 • Stage 3 มีก้อนเนื้อหลายก้อนหรือมีก้อนขนาดใหญ่ที่ลามเข้าไปถึงชั้นใต้ผิวหนัง
 • Stage 4 พบก้อนเนื้องอกที่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆหรือมีการแพร่เซลล์มะเร็งเข้าสู่กระแสเลือด

สาเหตุ

ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิด

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจมะเร็งวันนี้ เราจองคิวตรวจให้ทันที ไม่ต้องรอ

คัดกรองมะเร็งทุกชนิด เลือกได้จากกว่า 30 โปรแกรม เริ่มต้นเพียง 1,999 บาท

Istock 500358904

การวินิจฉัย

คุณเจ้าของควรที่จะทำการเล่าประวัติสุขภาพของแมวแก่สัตวแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วย ประวัติการแสดงของอาการ ซึ่งจากการเล่าของคุณจะช่วยสัตวแพทย์ในการบอกว่าอวัยวะใดมีผลกระทบบ้าง   

วิธีการวินิจฉัยหลักคือการตรวจเซลล์จากก้อนเนื้อซึ่งจะถูกเก็บด้วยวิธีที่เรียกว่า fine needle aspirate โดยจะตรวจเพื่อหาจำนวนเซลล์ผิดปกติในกระแสเลือด การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อจะช่วยบอกระดับความรุนแรงและชนิดของเซลล์ได้ โดยสัตวแพทย์จะทำการเก็บชิ้นเนื้อจากต่อมน้ำเหลือง ไขกระดูก ม้าม หรือตับ การเอ็กซ์เรย์ช่องอกและช่องท้องจะช่วยบอกถึงตำแหน่งที่แน่นอนและระดับความรุนแรงของก้อนเนื้องอกได้

การรักษา

Mast cell จะทำการหลั่งสาร histamine เข้าสู่กระแสเลือด ดังนั้นการให้ยาต้านสาร histamine จะช่วยบรรเทาอาการได้ หรือภายหลังจากการผ่าตัดก็สามารถพบได้ ถ้าหาก histamine มีการหลั่งในปริมาณมากเกินไปก็จะส่งผลเสียต่ออวัยวะ  

การผ่าตัดถือเป็นการรักษาที่นิยมทำกันในปัจจุบันเพื่อนำก้อนเนื้อออกตามอวัยวะต่างๆออก บางครั้งการผ่าตัดมักจะนิยมรักษาร่วมกับเคมีบำบัดถ้าหากพบว่ามีเซลล์มะเร็งกระจายอยู่ในกระแสเลือด

การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อทั้งก้อนมักจะทำในก้อนเนื้อที่มีขนาดเล็ก ส่วนก้อนเนื้อขนาดใหญ่จะนิยมเก็บบางส่วนเพื่อประเมินระดับความรุนแรงและพยากรณ์โรคเพื่อวางแผนการรักษา สัตวแพทย์จะทำการพิจารณารักษาด้วยยาต้าน histamine ก่อนที่จะทำการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ รวมถึงอาจจะเก็บต่อมน้ำเหลืองและอวัยวะภายในอื่นๆที่น่าสงสัย สำหรับก้อนเนื้อระดับ2ปานกลาง ระดับ2รุนแรง และระดับ3จะต้องทำการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกโดยรอบ 3 เซนติเมตร แต่สำหรับก้อนเนื้อระดับ1และระดับ2ไม่รุนแรงจะทำการผ่าตัดโดยรอบก้อนเนื้อ 2 เซนติเมตร และจะต้องทำการผ่าตัดเอาต่อมน้ำเหลืองออกในกรณีที่เนื้อระดับ2รุนแรงและระดับ3

การจัดการและความเป็นอยู่

สัตวแพทย์จะทำการเก็บเซลล์จากก้อนเนื้อและประเมินต่อมน้ำเหลืองเพื่อดูการแพร่กระจายของเนื้องอกระดับ 2 และระดับ 3 สัตวแพทย์จะทำการเก็บเลือดเป็นประจำถ้าหากแมวของคุณได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภูมิคุ้มกันสามารถถูกทำลายได้ด้วยยาต้านมะเร็ง ดังนั้นจำเป็นมากในการป้องกันแมวจากการป่วยและการติดเชื้อในช่วงของการรักษารวมถึงให้อาหารเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามสัตวแพทย์

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป