Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
บกพร่องทางการเรียนรู้

วิธีการจัดการกับการบกพร่องทางการเรียนรู้ในที่ทำงาน

การวางแผนและนโยบายที่เหมาะสมเป็นกุญแจในการทำให้สำเร็จ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,444,542 คน

วิธีการจัดการกับการบกพร่องทางการเรียนรู้ในที่ทำงาน

ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อาจสามารถเติบโตในที่ทำงานได้หากพวกเขารู้จักสิทธิ์ของตนเอง และผู้ว่าจ้างช่วยตอบสนองความต้องการของพวกเขาด้วยการวางแผนนโยบายและการปฏิบัติที่เหมาะสม และเมื่อคิดว่ามีประชากรมากถึง 15% ที่มีความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่ง ที่ทำงานจึงจะได้รับประโยชน์จากการมีความคิดที่หลายหลายและทักษะในการแก้ปัญหาที่พวกเขาเหล่านี้สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างเจ้าของบริษัทขนาดเล็กหรือผู้จัดการบริษัทขนาดใหญ่ คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความบกพร่องให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

ช่วยเหลือพนักงานที่มีความบกพร่อง

ผู้ว่าจ้างสามารถช่วยเหลือพนักงานที่มีความบกพร่องได้และวางแผนพัฒนานโยบายด้านบุคคลที่ระบุว่าที่ทำงานจะปฏิบัติตามกฎของรัฐและประเทศในเรื่องการจ้างงานและโอกาสที่เท่าเทียมและกฎหมายเกี่ยวกับชาวอเมริกันที่มีความบกพร่องได้อย่างไร ผู้ว่าจ้างควรหาความช่วยเหลือจากสำนักงานธุรกิจขนาดเล็ก สภาหอการค้า หรือสำนักงานจัดการเกี่ยวกับบริษัทของรัฐเพื่อช่วยพัฒนานโยบายและจัดการประเด็นเรื่องของความบกพร่องในที่ทำงานให้ได้เหมาะสม ผู้บริหารควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายของบริษัท ในขณะที่พนักงานควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบายและสามารถเข้าถึงนโยบายดังกล่าวได้ เช่น ในห้องพักผ่อน

โฆษณาจาก HonestDocs
ทำรีเทนเนอร์วันนี้ ลดสูงสุด 50% ถึงวันที่ 17 ก.ย. นี้เท่านั้น

จองคิววันนี้ได้เลย คลีนิกดีมีคุณภาพ ไม่ต้องรอหมอนาน เริ่มต้นเพียง 600 บาท เท่านั้น

Internal ad retainer

พนักงงานที่มีความบกพร่องอาจต้องการการปรับการฝึกฝน

พนักงานที่มีความบกพร่องอาจไม่ได้บอกกับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับความบกพร่องของตนเองเสมอไป ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงควรวางแผนการอบรมที่โดยคิดว่าพนักงานที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้จะเข้าร่วมด้วยพวกเขาควรจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทุกคน ตัวอย่างเช่น

 • คู่มือในรูปแบบต่างๆ เช่น เทปหรือการบันทึกเสียงในรูปแบบดิจิตอล
 • คอมพิวเตอร์พร้อมกับโปรแกรมการอ่านออกเสียง
 • กำหนดหัวหน้าที่ดูแลพนักงานที่อาจมีคำถามและ
 • แจกเอกสารที่มีขั้นตอนการปฏิบัติพร้อมรูปประกอบ

พนักงานที่มีความบกพร่องต้องการทางเลือกในการอบรม

ผู้ว่าจ้างควรสามารถช่วยเหลือพนักงานที่มีความบกพร่องได้โดยการใช้คำสั่งในรูปแบบที่ยืดหยุ่นสำหรับประเภทของผู้เรียนที่แตกต่างกัน

 • สำหรับผู้ที่เรียนรู้จากการได้ยินและผู้ที่ไม่สามารถอ่านหรือเขียนหนังสือได้ ควรเตรียมผู้พูดสำหรับการนำเสนอการอบรม
 • สำหรับผู้ที่เรียนรู้จากการสัมผัสและผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านภาษา ควรจัดการอบรมที่มีกิจกรรมที่ให้ลงมือทำมากขึ้นและลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนหากเป็นไปได้
 • ผู้เรียนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่เรียนรู้จากการดูจะได้รับประโยชน์จากการมองเห็นแบบจำลองหรือการสาธิต ผู้ที่ให้การอบมรมควรสามารถตอบคำถามและอธิบายเพิ่มเติมได้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนเข้าใจคำสั่ง

ชุมชนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพอาจช่วยพนักงานที่มีความบกพร่องได้

ผู้ว่าจ้างควรจัดตั้งความคาดหวังว่าการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้ไม่สิ้นสุดและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในการทำงานและความปลอดภัย พวกเขาจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ได้โดยการทำตามขั้นตอน ต่อไปนี้

 • ส่งเสริมให้มีความปลอดภัยโดยทั่วไป โดยการจัดผู้ดูแลสำหรับพนักงานทุกคน
 • หากเป็นไปได้ ส่งเสริมให้ใช้การแก้ปัญหาเป็นทีมและให้รางวัลผู้ที่ทุ่มเท
 • เมื่อมีการสอนทักษะใหม่ๆ ควรจำลองให้ดูและสังเกตพนักงานขณะที่พวกเขาเริ่มทำตามได้เชี่ยวชาญ
 • จัดความช่วยเหลือให้เพิ่มขึ้นเมื่อมีการสอนทักษะและค่อยๆ ลดระดับความช่วยเหลือลงเมื่อพนักงานสามารถปฏิบัติทักษะนั้นได้เชี่ยวชาญ

โดยสรุป

การที่มีการช่วยเหลือพนักงานที่มีความบกพร่องจะทำให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจว่าพวกเขากำลังสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรและปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล
ดูในแอป