บกพร่องทางการเรียนรู้

วิธีการจัดการกับการบกพร่องทางการเรียนรู้ในที่ทำงาน

การวางแผนและนโยบายที่เหมาะสมเป็นกุญแจในการทำให้สำเร็จ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
วิธีการจัดการกับการบกพร่องทางการเรียนรู้ในที่ทำงาน

ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อาจสามารถเติบโตในที่ทำงานได้หากพวกเขารู้จักสิทธิ์ของตนเอง และผู้ว่าจ้างช่วยตอบสนองความต้องการของพวกเขาด้วยการวางแผนนโยบายและการปฏิบัติที่เหมาะสม และเมื่อคิดว่ามีประชากรมากถึง 15% ที่มีความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่ง ที่ทำงานจึงจะได้รับประโยชน์จากการมีความคิดที่หลายหลายและทักษะในการแก้ปัญหาที่พวกเขาเหล่านี้สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างเจ้าของบริษัทขนาดเล็กหรือผู้จัดการบริษัทขนาดใหญ่ คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความบกพร่องให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

ช่วยเหลือพนักงานที่มีความบกพร่อง

ผู้ว่าจ้างสามารถช่วยเหลือพนักงานที่มีความบกพร่องได้และวางแผนพัฒนานโยบายด้านบุคคลที่ระบุว่าที่ทำงานจะปฏิบัติตามกฎของรัฐและประเทศในเรื่องการจ้างงานและโอกาสที่เท่าเทียมและกฎหมายเกี่ยวกับชาวอเมริกันที่มีความบกพร่องได้อย่างไร ผู้ว่าจ้างควรหาความช่วยเหลือจากสำนักงานธุรกิจขนาดเล็ก สภาหอการค้า หรือสำนักงานจัดการเกี่ยวกับบริษัทของรัฐเพื่อช่วยพัฒนานโยบายและจัดการประเด็นเรื่องของความบกพร่องในที่ทำงานให้ได้เหมาะสม ผู้บริหารควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายของบริษัท ในขณะที่พนักงานควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบายและสามารถเข้าถึงนโยบายดังกล่าวได้ เช่น ในห้องพักผ่อน

พนักงงานที่มีความบกพร่องอาจต้องการการปรับการฝึกฝน

พนักงานที่มีความบกพร่องอาจไม่ได้บอกกับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับความบกพร่องของตนเองเสมอไป ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงควรวางแผนการอบรมที่โดยคิดว่าพนักงานที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้จะเข้าร่วมด้วยพวกเขาควรจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทุกคน ตัวอย่างเช่น

 • คู่มือในรูปแบบต่างๆ เช่น เทปหรือการบันทึกเสียงในรูปแบบดิจิตอล
 • คอมพิวเตอร์พร้อมกับโปรแกรมการอ่านออกเสียง
 • กำหนดหัวหน้าที่ดูแลพนักงานที่อาจมีคำถามและ
 • แจกเอกสารที่มีขั้นตอนการปฏิบัติพร้อมรูปประกอบ

พนักงานที่มีความบกพร่องต้องการทางเลือกในการอบรม

ผู้ว่าจ้างควรสามารถช่วยเหลือพนักงานที่มีความบกพร่องได้โดยการใช้คำสั่งในรูปแบบที่ยืดหยุ่นสำหรับประเภทของผู้เรียนที่แตกต่างกัน

 • สำหรับผู้ที่เรียนรู้จากการได้ยินและผู้ที่ไม่สามารถอ่านหรือเขียนหนังสือได้ ควรเตรียมผู้พูดสำหรับการนำเสนอการอบรม
 • สำหรับผู้ที่เรียนรู้จากการสัมผัสและผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านภาษา ควรจัดการอบรมที่มีกิจกรรมที่ให้ลงมือทำมากขึ้นและลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนหากเป็นไปได้
 • ผู้เรียนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่เรียนรู้จากการดูจะได้รับประโยชน์จากการมองเห็นแบบจำลองหรือการสาธิต ผู้ที่ให้การอบมรมควรสามารถตอบคำถามและอธิบายเพิ่มเติมได้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนเข้าใจคำสั่ง

ชุมชนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพอาจช่วยพนักงานที่มีความบกพร่องได้

ผู้ว่าจ้างควรจัดตั้งความคาดหวังว่าการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้ไม่สิ้นสุดและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในการทำงานและความปลอดภัย พวกเขาจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ได้โดยการทำตามขั้นตอน ต่อไปนี้

 • ส่งเสริมให้มีความปลอดภัยโดยทั่วไป โดยการจัดผู้ดูแลสำหรับพนักงานทุกคน
 • หากเป็นไปได้ ส่งเสริมให้ใช้การแก้ปัญหาเป็นทีมและให้รางวัลผู้ที่ทุ่มเท
 • เมื่อมีการสอนทักษะใหม่ๆ ควรจำลองให้ดูและสังเกตพนักงานขณะที่พวกเขาเริ่มทำตามได้เชี่ยวชาญ
 • จัดความช่วยเหลือให้เพิ่มขึ้นเมื่อมีการสอนทักษะและค่อยๆ ลดระดับความช่วยเหลือลงเมื่อพนักงานสามารถปฏิบัติทักษะนั้นได้เชี่ยวชาญ

โดยสรุป

การที่มีการช่วยเหลือพนักงานที่มีความบกพร่องจะทำให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจว่าพวกเขากำลังสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรและปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่