โรคเบาหวาน

ระดับน้ำตาลในเลือดบอกอะไรคุณ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
ระดับน้ำตาลในเลือดบอกอะไรคุณ

การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด หรือระดับกลูโคสในเลือด เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการดูแลรักษาโรคเบาหวาน  ข้อมูลในหน้านี้จะช่วยบอกคุณเกี่ยวกับ:

 • ทำไมคุณถึงต้องรู้ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณ
 • วิธีในการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
 • ค่าเป้าหมายในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคือเท่าใด
 • หากระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำเกินไปจะต้องทำอย่างไร
 • จะจ่ายเงินสำหรับการตรวจได้อย่างไร

ทำไมจึงจำเป็นต้องรู้ระดับน้ำตาลในเลือดของตนเอง

ระดับน้ำตาลในเลือดจะสะท้อนให้เห็นถึงการควบคุมโรคเบาหวานของคุณว่าอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดการดูแลโรคเบาหวานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงได้ เช่น โรคไต และปัญหาการมองเห็นลดลง

การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำ จะทำให้คุณรู้ได้ว่าอะไรที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง และอะไรที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมีความเครียดหรือรับประทานอาหารบางอย่าง จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ และเมื่อคุณได้รับยารักษาโรคเบาหวาน และยาออกฤทธิ์ได้ดี ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณจะลดต่ำลง  ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าอะไรที่เหมาะสมสำหรับคุณ และอะไรที่คุณจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง

จะวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างไร

มีสองวิธีในการวัดระดับน้ำตาลในเลือด

 • ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง การตรวจนี้จะช่วยให้คุณรู้ระดับน้ำตาลกลูโคสของตัวเอง ณ เวลาที่ทำการตรวจ
 • การตรวจระดับน้ำตาลสะสม (A1C) การตรวจนี้จะต้องทำการตรวจที่สถานพยาบาลโดยห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยบอกระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือดในช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา

จะตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองได้อย่างไร

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด้วยตนเองจะใช้เครื่องวัดระดับน้ำตาลขนาดเล็กพกพาได้ ซึ่งจะใช้เลือกปริมาณเล็กน้อยจากการเจาะปลายนิ้วมือ คุณสามารถหาซื้อเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองและอุปกรณ์ต่างๆ จากร้านขายยา

อ่านวิธีการใช้เครื่องที่แนบมาพร้อมกับเครื่องเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องในการวัดระดับน้ำตาลในเลือด   ทีมบุคลากรทางแพทย์สามารถแนะนำวิธีใช้เครื่องให้กับคุณได้  และให้จดบันทึกวัน เวลา และค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่ตรวจวัดได้ไว้เสมอ และนำผลการตรวจที่จดบันทึกนี้ไปให้แพทย์ดูทุกครั้งที่ไปพบแพทย์

เป้าหมายของระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานคือเท่าไร

เป้าหมายในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย คือค่าเป้าหมายที่คุณควรจะควบคุมให้ได้ ซึ่งโดยทั่วไปแพทย์จะแนะนำค่าเป้าหมายดังนี้

 • ระดับน้ำตาลก่อนอาหาร: 80 – 130
 • ระดับน้ำตาลหลังอาหาร 2 ชั่วโมง: ต่ำกว่า 180

โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับค่าเป้าหมายในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่เหมาะสมสำหรับคุณ เพราะบางครั้งค่าเป้าหมายสำหรับแต่ละคนอาจแตกต่างกันได้

ต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองบ่อยแค่ไหน

จำนวนครั้งในการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองจะขึ้นกับประเภทของโรคเบาหวานที่เป็น และยาที่กำลังใช้รักษาโรคเบาหวาน ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่ใช้ยาฉีดอินซูลินอาจจำเป็นต้องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดบ่อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ยาฉีดอินซูลิน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความถี่ในการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

โดยทั่วไปเวลาที่แนะนำให้ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดคือ เมื่อตื่นนอน, ก่อนอาหาร, หลังอาหาร 2 ชั่วโมง และก่อนนอน  แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเอง

ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปควรทำอย่างไร

ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป หรือเรียกว่าภาวะ hyperglycemia หมายถึงระดับน้ำตาลในเลือดของคุณสูงกว่าค่าเป้าหมาย หรือสูงกว่า 180  การมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง

หากคุณรู้สึกอ่อนเพลียมาก กระหายน้ำ มองเห็นไม่ชัด หรือปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ อาจหมายถึงระดับน้ำตาลในเลือดของคุณสูงเกินไป

หากตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองแล้วพบว่าสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดสำหรับคุณหรือสูงกว่า 180 นั่นหมายถึงมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง วิธีหนึ่งในการลดระดับน้ำตาลก็คือการดื่มน้ำแก้วใหญ่ และออกกำลังกายโดยการเดินเร็ว  ให้ปรึกษาแพทย์หรือทีมแพทย์ที่ดูแลคุณ หากระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า  3 ครั้งในช่วง 2 สัปดาห์  โดยไม่ทราบสาเหตุ

ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป ควรทำอย่างไร

ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ หรือภาวะ hypoglycemia หมายถึงร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 70  ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายได้ และต้องได้รับการรักษาทันที ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถเกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำได้ ซึ่งจะพบมากหากใช้ยาฉีดอินซูลินหรือยารักษาเบาหวานบางชนิด

อย่าลืมที่จะพกลูกอมไว้ติดตัวเสมอสำหรับแก้ไขภาวะดังกล่าว ถ้าคุณรู้สึกมือสั่น เหงื่อออก หิวมาก ให้เช็คระดับน้ำตาลในเลือด และถึงแม้คุณไม่มีอาการดังกล่าวข้างต้น แต่คุณคิดว่าคุณอาจมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ก็แนะนำให้เจาะวัดด้วยตนเองเสมอ

ถ้าผลการตรวจด้วยตนเองพบว่าระดับน้ำตาลต่ำกว่า 70 ให้ปฏิบัติตามวิธีด้านล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • เคี้ยวเม็ดน้ำตาลกลูโคส 4 เม็ด
 • ดื่มน้ำผลไม้ประมาณ 120 มิลลิลิตร
 • ดื่มน้ำหวานอัดลมประมาณ 120 มิลลิลิตร (ไม่ใช่ชนิดปราศจากน้ำตาล) หรือ
 • อมลูกอม โดยเคี้ยวให้เป็น 4 ส่วน

หลังจากปฏิบัติตามวิธีข้างต้น 1 วิธีแล้ว  ให้รอ 15 นาที และตรวจระดับน้ำตาลในเลือดซ้ำอีกครั้ง  และให้ทำซ้ำวิธีข้างต้นจนกว่าระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงกว่า 70 และหากมื้ออาหารถัดไปยังต้องรอนานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ให้รับประทานอาหารว่างรองท้องก่อนด้วย

ถ้าคุณมีภาวะระดับน้ำตาลต่ำบ่อยครั้ง แนะนำให้ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดก่อนขับรถ และหากพบว่าต่ำจะต้องรักษาให้เป็นปกติก่อนขับรถเสมอ

ฉันจำเป็นต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการตรวจระดับน้ำตาลสะสม

การตรวจระดับน้ำตาลสะสมจะช่วยบอกคุณและทีมแพทย์ที่ดูแลรักษาว่าระดับน้ำตาลเฉลี่ยของคุณในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเป็นเท่าใด ซึ่งจะช่วยให้ทีมแพทย์ตัดสินใจเลือกชนิดและปริมาณของยารักษาโรคเบาหวานให้กับคุณได้

เป้าหมายในการควบคุมระดับน้ำตาลสะสมที่เหมาะสมคือเท่าใด

ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่จะมีค่าระดับน้ำตาลสะสมเป้าหมายที่น้อยกว่า 7 ค่าระดับน้ำตาลสะสมจะต่างจากระดับน้ำตาลที่คุณตรวจทุกวัน ทีมแพทย์ที่ดูแลคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าเป้าหมายในการควบคุมระดับน้ำตาลสะสมที่เหมาะสมสำหรับคุณคือเท่าใด

ต้องตรวจค่าระดับน้ำตาลสะสมบ่อยแค่ไหน

คุณจำเป็นต้องตรวจระดับน้ำตาลสะสมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และต้องตรวจถี่ขึ้นถ้า:

 • ค่าที่ตรวจได้สูงกว่าเป้าหมายของคุณ
 • การรักษาโรคเบาหวานของคุณมีการเปลี่ยนแปลง

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมาย

หากพบว่าคุณไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในอยู่ในเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลว แต่หมายถึงคุณและทีมแพทย์ที่ดูแลรักษาคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการรักษาถ้าจำเป็น แนะนำให้ไปพบแพทย์ทันทีหากระดับน้ำตาลในเลือดของคุณสูงหรือต่ำกว่าเป้าหมายบ่อยครั้ง การปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำต่างๆ ที่กล่าวมานี้จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งในวันนี้และในอนาคต

เรื่องราวของจอห์น

ทุกครั้งที่จอห์นมาพบแพทย์ ทีมแพทย์ที่ดูแลรักษาจอห์นจะทำการตรวจระดับน้ำตาลสะสม และขอดูผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองที่บันทึกไว้ เพื่อดูว่าการรักษาที่จอห์นได้รับนั้นเหมาะสมแล้วหรือยัง  สำหรับการมาพบแพทย์ในวันนี้ ค่าระดับน้ำตาลสะสมของจอห์นและระดับน้ำตาลในเลือดในวันนี้มีค่าสูงกว่าปกติ ซึ่งทั้งจอห์นและทีมแพทย์จึงวางแผนร่วมกันว่าจะทำอย่างไรเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลสะสมและระดับน้ำตาลในเลือดใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ จอห์นได้ตัดสินใจที่จะออกกำลังกายมากขึ้น โดยเขาจะ:

 • เพิ่มการเดินอย่างน้อย 30 นาที ทุกวันหลังรับประทานอาหารเย็น
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองตอนเช้าหลังตื่นนอน (fasting blood sugar) เพื่อที่จะดูว่าหลังการเพิ่มการออกกำลังกายแล้วสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นหรือไม่
 • ไปพบแพทย์ภายใน 1 เดือนหลังจากปรับเปลี่ยนยา หากระดับน้ำตาลในเลือดยังคงสูงอยู่
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมใน 3 เดือน เพื่อดูว่าการปรับเปลี่ยนแผนทั้งหมดนี้มีประสิทธิภาพหรือไม่

ข้อควรจำ

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองทุกวัน ตามจำนวนครั้งที่ทีมแพทย์แนะนำ
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
 • จดบันทึกค่าระดับน้ำตาลในเลือดและระดับน้ำตาลสะสมไว้เสมอ
 • นำผลการจดบันทึกค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่ตรวจด้วยตนเองไปให้แพทย์ดูเสมอทุกครั้งที่ไปพบแพทย์
 • ไปพบแพทย์หากระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำกว่าเป้าหมายบ่อยครั้ง

วางแผนการรักษาร่วมกับทีมแพทย์ของคุณเพื่อตัดสินใจร่วมกันว่าควรปรับเปลี่ยนการรักษาอย่างไร เพื่อให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่