โรคเบาหวาน

อินซูลิน ยารักษาโรคเบาหวาน และวิธีอื่นในการรักษาโรคเบาหวาน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 6 นาที
อินซูลิน ยารักษาโรคเบาหวาน และวิธีอื่นในการรักษาโรคเบาหวาน

ฉันควรใช้ยาใดรักษาโรคเบาหวาน

ยารักษาโรคเบาหวานที่คุณได้รับ จะขึ้นกับชนิดโรคเบาหวานที่คุณเป็น และความสามารถของยารักษาโรคเบาหวานที่ได้รับก่อนหน้านี้ว่าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีเพียงใด  สำหรับปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่ผู้ป่วยเป็นร่วมด้วย ราคายา และตารางกิจวัตรประจำวันของคุณ ล้วนมีส่วนเกี่ยวกับการเลือกชนิดยารักษาโรคเบาหวานที่เหมาะสมกับคุณ

โรคเบาหวานชนิดที่ 1

ถ้าคุณเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 คุณจำเป็นต้องใช้ยาฉีดอินซูลิน เพราะร่างกายของคุณจะไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้ คุณอาจจำเป็นต้องได้รับอินซูลินหลายครั้งต่อวัน รวมถึงฉีดพร้อมกับมื้ออาหารด้วย

โรคเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 บางรายสามารถควบคุมโรคได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จำเป็นต้องได้รับยารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งอาจเป็นยาเม็ดสำหรับรับประทาน หรือยาฉีดใต้ผิวหนัง คือ อินซูลิน  และในบางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องได้รับยารักษาโรคเบาหวานมากกว่า 1 ชนิดเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด  และถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้ที่ใช้ยาอินซูลินอยู่ แต่ในบางช่วงเวลาพิเศษอาจต้องมีการใช้อินซูลิน เช่น ระหว่างตั้งครรภ์ หรือระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอาการเจ็บป่วย เป็นต้น

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ถ้าคุณเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์  คุณควรเลือกที่จะควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกายก่อนเป็นลำดับแรก  ถ้าหากคุณยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ตามเป้าหมายอีก แพทย์จะแนะนำให้คุณใช้ยารักษาโรคเบาหวาน เช่น อินซูลิน หรือยาชนิดรับประทานคือ เม็ดฟอร์มิน (metformin) ซึ่งเป็นยาที่มีความปลอดภัยหากใช้ระหว่างตั้งครรภ์  แพทย์จะพิจารณาเริ่มยารักษาโรคเบาหวานให้คุณทันทีหากระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดของคุณอยู่ในระดับสูงมาก

ไม่ว่าคุณจะเป็นโรคเบาหวานชนิดใด การใช้ยารักษาโรคเบาหวานทุกวัน อาจทำให้รู้สึกเป็นภาระในบางครั้ง และบางครั้งคุณอาจมียารักษาโรคอื่นที่คุณเป็นร่วมด้วย เช่น ความดันโลหิตสูง ระดับคอเลสเตอรอลสูง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคเบาหวานด้วย  ดังนั้นจึงควรมีการบริหารจัดการเรื่องแผนการรับประทานยาให้ดี

ความแตกต่างของยาฉีดอินซูลินชนิดต่างๆ

ยาฉีดอินซูลินในปัจจุบันมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะออกฤทธิ์แตกต่างกันตามความเร็วในการออกฤทธิ์ (ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มให้ยาจนยาออกฤทธิ์) และความยาวนานของการออกฤทธิ์  ยาอินซูลินส่วนใหญ่เมื่อให้เข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีช่วงระดับยาสูงสุด หรือช่วงที่ยาออกฤทธิ์มากที่สุด หลังจากนั้นฤทธิ์ของยาจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปในอีกไม่กี่ชั่วโมง

วิธีในการฉีดอินซูลินจะขึ้นกับวิถีการดำเนินชีวิตของคุณ แผนประกันสุขภาพ สิทธิ์ประกันสุขภาพ และความชอบของคุณ คุณอาจไม่ชอบการใช้ยาฉีดอินซูลินผ่านเข็ม และต้องการเลือกเป็นวิธีอื่นแทน ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ  ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่จะฉีดอินซูลินด้วยเข็มและกระบอกฉีดยา, อินซูลินชนิดปากกาวิธีฉีดอินซูลินมีอะไรบ้างข้อมูลในต่างข้างต้นเป็นข้อมูลค่าเฉลี่ย  ดังนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ว่าเมื่อไรจึงควรได้รับยาอินซูลิน และจะใช้ยาอินซูลินได้อย่างไร  แพทย์อาจแนะนำให้ใช้ยาฉีดอินซูลินสูตรผสมก็ได้ ซึ่งเป็นสูตรผสมระหว่างอินซูลินสองชนิดไว้ด้วยกัน  บางชนิดของยาอินซูลินจะมีราคาแพงกว่าชนิดอื่นๆ ดังนั้นให้ปรึกษาแพทย์หากคุณมีข้อกังวลเรื่องราคาที่จะต้องจ่าย

การฉีดอินซูลินด้วยเข็มและกระบอกฉีดยา

วิธีนี้คุณจะฉีดยาอินซูลินด้วยเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยา โดยจะมีการดูดยาออกจากขวดยาเข้าสู่กระบอกฉีดยา  ยาฉีดอินซูลินจะออกฤทธิ์ได้เร็วที่สุดหากฉีดที่บริเวณหน้าท้อง แต่คุณจะต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งที่มีการฉีดยาไปเรื่อยๆ นอกจากหน้าท้องแล้วยังสามารถฉีดที่อื่น ได้แก่ ต้นขา สะโพก หรือต้นแขน  ผู้ป่วยบางรายที่ใช้ยาฉีดอินซูลินอาจจำเป็นต้องได้รับยา 2 – 4 ครั้งต่อวัน เพื่อให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดให้ได้ตามเป้าหมาย แต่บางรายก็ต้องการเพียงวันละ  1 ครั้ง

การฉีดอินซูลินด้วยปากกาอินซูลิน

ปากกาอินซูลิน จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายปากกาแต่จะมีเข็มอยู่ที่ปลายปากกาแล้ว ปากกาอินซูลินบางชนิดจะเป็นชนิดใช้แล้วทิ้ง คือเป็นแบบบรรจุหลอดยามาแล้ว เมื่อใช้หมดต้องทิ้งปากกาอินซูลินทั้งด้าม  สำหรับชนิดอื่นๆ จะเป็นปากกาที่มีช่องว่างสำหรับใส่หลอดยาอินซูลินไว้ภายใน และเมื่อใช้หมดสามารถเปลี่ยนเป็นหลอดยาฉีดใหม่ได้ โดยไม่ต้องทิ้งตัวด้ามปากกา  อินซูลินชนิดปากกาจะมีราคาแพงกว่าชนิดเข็มและกระบอกฉีดยา แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะพบว่าชนิดปากกาใช้ง่ายกว่า

การฉีดอินซูลินด้วยเครื่องอินซูลินปั๊ม

เครื่องอินซูลินปั๊มเป็นเครื่องขนาดเล็ก ที่จะช่วยปลดปล่อยยาอินซูลินเข้าสู่ร่างกายด้วยขนาดยาจำนวนๆ น้อยๆ คงที่ตลอดทั้งวัน ซึ่งคุณจะสวมใส่เครื่องอินซูลินปั๊มไว้ที่ด้านนอกร่างกาย โดยแขวนไปกับเข็มขัด หรือใส่ในกระเป๋าเสื้อ หรือใส่ในกระเป๋า โดยตัวเครื่องอินซูลินปั๊มจะเชื่อมต่อกับสายพลาสติกขนาดเล็กและเข็มขนาดเล็กมากๆ โดยเข็มนี้จะถูกใส่เข้าร่างกายทางใต้ผิวหนังและติดไว้กับร่างกายนานหลายๆ วัน   เครื่องอินซูลินปั๊มจะทำหน้าที่ปั๊มยา (นำส่งยา) ออกเครื่องผ่านสายพลาสติกขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายของคุณตลอดเวลา 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นคุณยังสามารถเพิ่มขนาดยาอินซูลินในช่วงเวลาที่รับประทานอาหารได้

ยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่  2 ชนิดรับประทานคืออะไร

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อาจต้องได้รับยาชนิดรับประทานร่วมกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ตามเป้าหมาย

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ส่วนใหญ่จะเริ่มการรักษาด้วยยา “เม็ดฟอร์มิน” (metformin) ซึ่งเป็นยาชนิดเม็ด  โดยยานี้จะลดระดับน้ำตาลกลูโคสที่ถูกสร้างจากตับและช่วยให้ร่างกายนำอินซูลินไปใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น และยายังอาจลดน้ำหนักตัวของคุณได้เล็กน้อยด้วย

สำหรับยารักษาโรคเบาหวานชนิดรับประทานตัวอื่นๆ จะออกฤทธิ์ด้วยวิธีที่ต่างกัน  คุณอาจจำเป็นต้องได้รับยารักษาโรคเบาหวานเพิ่มมากกว่า 1 ชนิด เมื่อเวลาผ่านไป  การใช้ยารักษาโรคเบาหวานร่วมกัน 2 ชนิด หรือ 3 ชนิด จะช่วยลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดได้ดีกว่าการใช้เพียง 1 ชนิด

ยาฉีดรักษาโรคเบาหวานอื่น นอกจากอินซูอิน

นอกจากยาอินซูลินแล้ว ยังมียาฉีดรักษาโรคเบาหวานอื่น ซึ่งยานี้จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณไม่ให้สูงเกินไปหลังจากรับประทานอาหาร ยานี้จะช่วยลดความอยากอาหารและช่วยลดน้ำหนักตัวได้เล็กน้อย แต่ยาฉีดอื่นไม่สามารถทดแทนยาอินซูลินได้ จึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ผลข้างเคียงของยารักษาโรคเบาหวานที่ควรรู้มีอะไรบ้าง

ผลข้างเคียงคืออาการที่เกิดขึ้นจากการได้รับยา ยารักษาโรคเบาหวานบางชนิดจะทำให้เกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) ได้ ถ้าคุณรับประทานยาแต่ไม่สัมพันธ์กับการรับประทานอาหารและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรว่า ยารักษาโรคเบาหวานที่คุณได้รับสามารถทำให้เกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ หรือผลข้างเคียงอื่นๆ ได้หรือไม่ เช่น อาการปวดท้อง หรือน้ำหนักเพิ่ม เป็นต้น  และให้ใช้ยารักษาโรคเบาหวานตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานที่คุณเป็น

การรักษาทางเลือกอื่นสำหรับโรคเบาหวาน

เมื่อการใช้ยาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เพียงสำหรับการควบคุมโรคเบาหวาน จะมีการรักษาอื่นที่อาจเป็นทางเลือกได้ ได้แก่ การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อรักษาโรคอ้วน (bariatic surgery) ซึ่งจะเหมาะกับผู้ป่วยบางรายที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 และยังมีการักษาด้วยการปลูกถ่ายตับอ่อนสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 บางราย

การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อรักษาโรคอ้วน (bariatic surgery)

การผ่าตัดนี้อาจเรียกอีกอย่างว่าการผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนัก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อ้วน สามารถลดน้ำหนักลงได้มาก และทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดให้อยู่ในช่วงปกติได้ ผู้ป่วยบางรายที่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหารนี้อาจไม่จำเป็นต้องได้รับยารักษาโรคเบาหวานอีกในอนาคต หลังการผ่าตัดความสามารถในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจะขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละราย, ประเภทของการผ่าตัด และปริมาณน้ำหนักตัวที่ลดลงของผู้ป่วยรายนั้น  สำหรับปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ระยะเวลาในการเป็นโรคเบาหวาน และเคยใช้ยาอินซูลินมาก่อนหรือไม่

การศึกษาวิจัยล่าสุดแนะนำว่าการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่อ้วน  ซึ่งขณะนี้นักวิจัยกำลังศึกษาผลระยะยาวจากการผ่าตัดกระเพาะอาหารนี้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2

การปลูกถ่ายตับอ่อน

การปลูกถ่ายตับอ่อน เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ควบคุมโรคได้ไม่ดี ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเบาหวานชนิดนี้จะไปทำลายเซลล์ไอเลตส์ (islets cell) ที่อยู่ในตับอ่อน ซึ่งปกติแล้วเซลล์นี้จะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนอินซูลิน จึงทำให้ร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ สำหรับประเทศไทยมีการผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อนสำเร็จแล้ว 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่