Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การนอน

ฝันกลางวันที่ไม่เหมาะสม

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,315,075 คน

ฝันกลางวันที่ไม่เหมาะสม

Maladaptive daydreaming คืออะไร?

Maladaptive daydreaming เป็นภาวะทางจิตเวช ที่ทำให้เกิดการฝันกลางวันอย่างรุนแรงและทำให้ผู้ป่วยไม่สนใจชีวิตจริง หลายครั้งที่เหตุการณ์ในชิวิตจริงนั้นกระตุ้นให้เกิดการฝันตอนกลางวัน เช่น

 • หัวข้อที่สนทนา
 • สิ่งเร้าต่างๆ เช่นเสียงหรือกลิ่น
 • ประสบการณ์ที่ได้รับผ่านทางกาย

โรคนี้ยังไม่ได้อยู่รวมใน Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) และยังไม่มีวิธีการรักษาอย่างเป็นทางกาย แต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่านี่เป็นความปกติจริงๆ ที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของผู้ป่วย

อาการ

ผู้ที่อาจจะมีภาวะนี้อาจจะมีอาการอย่างน้อย 1 อย่าง อาการที่พบบ่อยประกอบด้วย

 • มีความฝันในตอนกลางวันที่ชัดเจนอย่างมาก ด้วยการสร้างบุคลิกภาพ สถานที่ เนื้อเรื่องและองค์ประกอบอื่นๆ ขึ้นมาเอง
 • ฝันกลางวันที่ถูกกระตุ้นจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง
 • ปัญหาในการทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • มีปัญหาในการนอนหลับตอนกลางคืน
 • มีความต้องการที่จะฝันกลางวันต่ออย่างรุนแรง
 • มีการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ในขณะที่กำลังฝัน
 • แสดงสีหน้าเวลาที่ฝันกลางวัน
 • กระซิบและพูดในขณะที่ฝันกลางวัน
 • ฝันกลางวันเป็นเวลานาน (ตั้งแต่หลายนาทีถึงหลายชั่วโมง)

ผู้เชี่ยวชาญยังคงไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้คืออะไร

การวินิจฉัย

ยังไม่มีแนวทางมาตรฐานที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคนี้ ผู้ที่ให้คำนิยามโรคนี้นั้นได้พัฒนาเกณฑ์คะแนนขึ้นมาเพื่อช่วยระบุว่าผู้ป่วยนั้นมีภาวะนี้เกิดขึ้นหรือไม่

โดยเกณฑ์นี้มีทั้งหมด 14 ส่วน และเป็นการประเมินลักษณะของโรคนี้หลักๆ 5 ด้าน

 • เนื้อหาและรายละเอียดของความฝัน
 • ความสามารถของผู้ป่วยในการควบคุมความฝันและความอยากที่จะฝัน
 • ปัญหาที่เกิดจากการฝันกลางวัน
 • ประโยชน์ที่ผู้ป่วยคิดว่าได้รับจากการฝันกลางวัน
 • การฝันกลางวันนั้นส่งผลเสียต่อความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันแค่ไหน
 • นอกจากนั้นยังมีการประเมินความถี่ในการเกิดอาการอีกด้วย

โรคนี้มักจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภท เนื่องจากผู้ที่เป็นโรคจิตเภทนั้นไม่สามารถแยกโลกแห่งความเป็นจริงออกจากโรคสมมุติได้ แต่ผู้ที่เริ่มนิยามโรคนี้ขึ้นมานั้นกล่าวว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคจิตเภทเนื่องจากผู้ป่วยนั้นรู้ว่าความฝันของพวกเขานั้นไม่ใช่ความจริง

ภาวะแทรกซ้อน

ผู้ที่มีภาวะนี้อาจจะเป็นโรคดังต่อไปนี้ร่วมด้วย

ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าโรคเหล่านี้สัมพันธ์กับโรค maladaptive daydreaming อย่างไร

การรักษา

ยังไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้อย่างเป็นทางการ งานวิจัยหนึ่งพบว่าการใช้ยา fluvoxamine นั้นสามารถช่วยควบคุมการฝันกลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งยานี้เป็นยาที่มักใช้ในการรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำ

ผลลัพธ์

โรคนี้สามารถส่งผลต่อชีวิตประจำวันได้และยังคงมีข้อมูลน้อยทำให้อาจจะรักษาได้ยาก

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่