อาการของภาวะฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ เม.ย. 3, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 545,665 คน

ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำสามารถทำให้มีลักษณะทางเพศชายที่ลดลงและยังอาจทำให้เกิดอาการอื่นๆ ได้เช่นอ่อนเพลียหรือมีอารมณ์ทางเพศลดลง

อาการของการมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำในผู้ชายนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้มีระดับฮอร์โมนต่ำและช่วงเวลาที่เกิด ในผู้ชายที่มีภาวะ hypogonadism ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถสร้างระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนได้มากพออาจมีอาการ เช่น อวัยวะเพศไม่เจริญเติบโต เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นช้ากว่าปกติ หรือการไม่มีลักษณะทางเพศชาย เช่น เสียงทุ้มและขนที่ใบหน้า ในผู้ชายวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุอาจมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ลดลงได้จากอายุที่มากขึ้น ในกลุ่มนี้อาจมีอาการ คือ มีพลังงานลดลง มีอารมณ์ซึมเศร้า มีอารมณ์ทางเพศต่ำ และมีปัญหาองคชาติไม่แข็งตัว อย่างไรก็ตามไม่สามารถวินิจฉัยการมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ต่ำได้จากอาการแสดงเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องมีการตรวจวัดระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในกระแสเลือดว่ามีการต่ำจริงควบคู่ด้วย

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

อาการของภาวะ hypogonadism

ภาวะ hypogonadism ในผู้ชายสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุจากการเกิดความผิดปกติที่ส่งผลต่อลูกอัณฑะหรือต่อมใหต้สมอง ซึ่งอาการแสดงของภาวะนี้ในเด็กทารก ประกอบด้วย

 • อวัยวะเพศกำกวม (ambiguous genitalia)
 • มีอวัยวะเพศหญิง (ในทารกที่มีพันธุกรรมเป็นเพศชาย)
 • อวัยวะเพศชายไม่เจริญเติบโต

ในเด็กชายภาวะนี้จะเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ที่ช้ากว่าปกติและอาจมีอาการ เช่น

 • ไม่มีการพัฒนาของกล้ามเนื้อ
 • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงพูด
 • ไม่มีขนที่ใบหน้าหรือตามร่างกาย
 • องคชาติและอัณฑะโตช้า
 • มีการเจริญของแขนและขาที่ผิดสัดส่วนกับร่างกายส่วนอื่น

ในผู้ชายอาจมีอาการ เช่น

 • เป็นหมัน
 • มีอารมณ์ทางเพศต่ำ
 • องคชาติไม่แข็งตัว
 • มีขนตามใบหน้าและลำตัวน้อย
 • มีการเจริญเติบโตของเต้านม

ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในผู้ชายที่มีภาวะนี้มักจะอยู่ในช่วงต่ำมากและมีไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันซึ่งจะพบได้ในผู้ชายปกติ

อาการแสดงของการมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ลดลงจากอายุที่มากขึ้น

ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในร่างกายลดลงอาจมีอาการที่ไม่จำเพาะเหล่านีได้

 • อ่อนเพลีย
 • มีอารมณ์ทางเพศลดลง
 • วอกแวกง่าย
 • มีการนอนหลับที่ผิดปกติ

แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายทุกคนที่มีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำจำเป็นต้องมีอาการดังกล่าว เนื่องจากว่าระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ต่ำจนทำให้เกิดอาการนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อาการที่ไม่จำเพาะเหล่านี้ เช่น อ่อนเพลียนอนไม่หลับ อารมณ์ไม่ดี สามารถเกิดได้จากปัจจับอื่นๆ เช่น ผลข้างเคียงของยา โรคซึมเศร้า หรือการรับประทานแอลกอฮอล์มากเกินไป

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

อาการของการมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำในผู้หญิง

ผู้หญิงมีการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนเช่นกันในรังไข่และต่อมหมวกไต และสามารถมีการลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนได้ในช่วงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือน การลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนนี้อาจทำให้มีอารมณ์ทางเพศลดลง มีพลังงานลดลง อ่อนเพลีย และมีอารมณ์ซึมเศร้าได้

การวินิจฉัย

ภาวะ hypogonadism และระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ต่ำจากอายุที่มากขึ้นนั้นสามารถวินิจฉัยได้จากการตรวจวัดระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในกระแสเลือด สมาคมโรคต่อมไร้ท่อ (The Endocrine Society) และสมาคมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบต่อมไร้ท่อแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Association of Clinical Endocrinologists) แนะนำให้มีการตรวจวัดระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนรวมในผู้ที่สงสัยว่ามีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำในช่วงเช้า (ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนจะมีระดับสูงที่สุดในผู้ชายอายุน้อยแม้ว่าอาจจะไม่ได้ผลเข่นเดียวกันในผู้สูงอายุ) มักมีการตรวจซ้ำอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นหากพบว่ามีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำ

ในบางครั้งอาจมีการตรวจวัดระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนชนิดที่ลอยอยู่ในกระแสเลือด (free testosterone) ได้ โดยฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในกระแสเลือดส่วนใหญ่ จะมีการเกาะอยู่กับโปรตีน 2 ชนิดคือ albumin หรือ Sex hormone binding globulin (SHBG) และมีส่วนน้อยที่จะไม่เกาะอยู่กับโปรตีนหรือที่เรียกว่า free testosterone ซึ่งฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่เกาะอยู่กับ SHBG นั้นจะไม่สามารถทำงานได้แต่ฮอร์โมนที่เกาะกับ albumin นั้นจะทำงานได้เนื่องจากพันธะที่เชื่อมระหว่างฮอร์โมนกับ albumin นั้นอ่อนกว่าพันธะที่ฮอร์โมนทำกับ SHBG ดังนั้นฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่สามารถทำงานได้จึงหมายถึงfree testosterone รวมกับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่เกาะอยู่กับ albumin มีโรคทางกายบางอย่างที่สามารถทำให้มีระดับ SHBG ในกระแสเลือดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ซึ่งจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่สามารถทำงานได้ ดังนั้นการตรวจวัดระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ทำงานได้จึงให้ผลที่แม่นยำกว่าการตรวจฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนรวมในกระแสเลือด

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความก่อนหน้า
เทสโทสเทอโรนต่ำ
เทสโทสเทอโรนต่ำ
บทความต่อไป
สาเหตุ
สาเหตุ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่