อาการของภาวะฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ เม.ย. 3, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำสามารถทำให้มีลักษณะทางเพศชายที่ลดลงและยังอาจทำให้เกิดอาการอื่นๆ ได้เช่นอ่อนเพลียหรือมีอารมณ์ทางเพศลดลง

อาการของการมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำในผู้ชายนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้มีระดับฮอร์โมนต่ำและช่วงเวลาที่เกิด ในผู้ชายที่มีภาวะ hypogonadism ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถสร้างระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนได้มากพออาจมีอาการ เช่น อวัยวะเพศไม่เจริญเติบโต เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นช้ากว่าปกติ หรือการไม่มีลักษณะทางเพศชาย เช่น เสียงทุ้มและขนที่ใบหน้า ในผู้ชายวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุอาจมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ลดลงได้จากอายุที่มากขึ้น ในกลุ่มนี้อาจมีอาการ คือ มีพลังงานลดลง มีอารมณ์ซึมเศร้า มีอารมณ์ทางเพศต่ำ และมีปัญหาองคชาติไม่แข็งตัว อย่างไรก็ตามไม่สามารถวินิจฉัยการมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ต่ำได้จากอาการแสดงเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องมีการตรวจวัดระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในกระแสเลือดว่ามีการต่ำจริงควบคู่ด้วย

อาการของภาวะ hypogonadism

ภาวะ hypogonadism ในผู้ชายสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุจากการเกิดความผิดปกติที่ส่งผลต่อลูกอัณฑะหรือต่อมใหต้สมอง ซึ่งอาการแสดงของภาวะนี้ในเด็กทารก ประกอบด้วย

 • อวัยวะเพศกำกวม (ambiguous genitalia)
 • มีอวัยวะเพศหญิง (ในทารกที่มีพันธุกรรมเป็นเพศชาย)
 • อวัยวะเพศชายไม่เจริญเติบโต

ในเด็กชายภาวะนี้จะเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ที่ช้ากว่าปกติและอาจมีอาการ เช่น

 • ไม่มีการพัฒนาของกล้ามเนื้อ
 • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงพูด
 • ไม่มีขนที่ใบหน้าหรือตามร่างกาย
 • องคชาติและอัณฑะโตช้า
 • มีการเจริญของแขนและขาที่ผิดสัดส่วนกับร่างกายส่วนอื่น

ในผู้ชายอาจมีอาการ เช่น

 • เป็นหมัน
 • มีอารมณ์ทางเพศต่ำ
 • องคชาติไม่แข็งตัว
 • มีขนตามใบหน้าและลำตัวน้อย
 • มีการเจริญเติบโตของเต้านม

ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในผู้ชายที่มีภาวะนี้มักจะอยู่ในช่วงต่ำมากและมีไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันซึ่งจะพบได้ในผู้ชายปกติ

อาการแสดงของการมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ลดลงจากอายุที่มากขึ้น

ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในร่างกายลดลงอาจมีอาการที่ไม่จำเพาะเหล่านีได้

 • อ่อนเพลีย
 • มีอารมณ์ทางเพศลดลง
 • วอกแวกง่าย
 • มีการนอนหลับที่ผิดปกติ

แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายทุกคนที่มีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำจำเป็นต้องมีอาการดังกล่าว เนื่องจากว่าระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ต่ำจนทำให้เกิดอาการนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อาการที่ไม่จำเพาะเหล่านี้ เช่น อ่อนเพลียนอนไม่หลับ อารมณ์ไม่ดี สามารถเกิดได้จากปัจจับอื่นๆ เช่น ผลข้างเคียงของยา โรคซึมเศร้า หรือการรับประทานแอลกอฮอล์มากเกินไป

อาการของการมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำในผู้หญิง

ผู้หญิงมีการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนเช่นกันในรังไข่และต่อมหมวกไต และสามารถมีการลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนได้ในช่วงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือน การลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนนี้อาจทำให้มีอารมณ์ทางเพศลดลง มีพลังงานลดลง อ่อนเพลีย และมีอารมณ์ซึมเศร้าได้

การวินิจฉัย

ภาวะ hypogonadism และระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ต่ำจากอายุที่มากขึ้นนั้นสามารถวินิจฉัยได้จากการตรวจวัดระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในกระแสเลือด สมาคมโรคต่อมไร้ท่อ (The Endocrine Society) และสมาคมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบต่อมไร้ท่อแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Association of Clinical Endocrinologists) แนะนำให้มีการตรวจวัดระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนรวมในผู้ที่สงสัยว่ามีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำในช่วงเช้า (ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนจะมีระดับสูงที่สุดในผู้ชายอายุน้อยแม้ว่าอาจจะไม่ได้ผลเข่นเดียวกันในผู้สูงอายุ) มักมีการตรวจซ้ำอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นหากพบว่ามีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำ

ในบางครั้งอาจมีการตรวจวัดระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนชนิดที่ลอยอยู่ในกระแสเลือด (free testosterone) ได้ โดยฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในกระแสเลือดส่วนใหญ่ จะมีการเกาะอยู่กับโปรตีน 2 ชนิดคือ albumin หรือ Sex hormone binding globulin (SHBG) และมีส่วนน้อยที่จะไม่เกาะอยู่กับโปรตีนหรือที่เรียกว่า free testosterone ซึ่งฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่เกาะอยู่กับ SHBG นั้นจะไม่สามารถทำงานได้แต่ฮอร์โมนที่เกาะกับ albumin นั้นจะทำงานได้เนื่องจากพันธะที่เชื่อมระหว่างฮอร์โมนกับ albumin นั้นอ่อนกว่าพันธะที่ฮอร์โมนทำกับ SHBG ดังนั้นฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่สามารถทำงานได้จึงหมายถึงfree testosterone รวมกับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่เกาะอยู่กับ albumin มีโรคทางกายบางอย่างที่สามารถทำให้มีระดับ SHBG ในกระแสเลือดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ซึ่งจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่สามารถทำงานได้ ดังนั้นการตรวจวัดระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ทำงานได้จึงให้ผลที่แม่นยำกว่าการตรวจฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนรวมในกระแสเลือด

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่