ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำ (Low Testosterone) คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ต.ค. 15, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ต่ำสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้ชายและผู้หญิง

ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone) เป็นฮอร์โมนเพศชายหลัก ซึ่งสร้างจากลูกอัณฑะ ทำให้ผู้ชายมีเสียงทุ้ม มีกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ และมีขนตามร่างกาย ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนยังจำเป็นต่อการสร้างตัวอสุจิอีกด้วย เมื่อระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนลดลงจะทำให้มีผลต่อผู้ชายทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ

ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในผู้ชายปกติอยู่ระหว่าง 300-1000 นาโนกรัมต่อเดซิลิตร (ng/dL) ซึ่งระดับปกตินี้ค่อนข้างกว้างและเปลี่ยนไปตามอายุ โดยในผู้ที่มีอายุมากอาจมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนปกติที่ต่ำกว่าในผู้ชายอายุน้อยได้
ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในผู้ชายจะเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและหลังจากนั้น ก่อนจะจะค่อยๆ ลดลงเมื่ออายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป

ภาวะที่ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนค่อยๆ ลดลงนี้อาจเรียกว่า andropause หรือ การเข้าสู่ช่วงวัยทองของผู้ชาย ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนอาจต่ำได้ในผู้ชายที่มีภาวะ hypogonadism ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนออกมาได้มากพอ ภาวะนี้อาจเกิดจากความผิดปกติที่ลูกอัณฑะหรือที่ต่อมใต้สมอง ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของลูกอัณฑะ ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนอาจต่ำได้ในผู้ป่วยที่อ้วนหรือมีโรคทางกายอื่นๆ เช่นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือการใช้สารเสพติด เช่นแอลกอฮอล์หรือกลุ่ม opioid

ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนกับผู้หญิง

ผู้หญิงมีการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนเช่นกันแต่ในปริมาณที่น้อยกว่าผู้ชายมาก ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนปกติในผู้หญิงอยู่ระหว่าง 15-70 นาโนกรัมต่อเดซิลิตร (mg/dL) โดยในผู้หญิงฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนจะถูสร้างขึ้นจากรังไข่และต่อมหมวกไต ภาวะฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ต่ำในผู้หญิงสามารถเกิดได้จากภาวะทางกายหลายชนิดและอายุที่มากขึ้นเช่นเดียวกับในผู้ชาย โดยในช่วงที่ผู้หญิงกำลังเริ่มเข้าสู่วัยทองจะมีฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ต่ำลงเช่นกัน ซึ่งอาจทำให้มีอารมณ์ทางเพศลดลงมีพลังงานลดลงและมีอารมณ์ซึมเศร้าได้

มีการศึกษาพบว่าการใช้ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนทดแทนจะช่วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศและปัญหาทางเพศอื่นๆ ได้ในผู้หญิงบางราย ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าการใช้ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนทดแทนเป็นระยะเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมได้ แต่ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่สามารถสรุปได้แน่ชัด ปัจจุบันการใช้ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนทดแทนยังไม่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาให้ใช้ในผู้หญิงอาการภาวะ hypogonadism ในผู้ชายอาจเป็นตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลังจากอุบัติเหตุหรือการติดเชื้อ

อาการของภาวะนี้ในทารก ประกอบด้วย

 • อวัยวะเพศกำกวม (ambiguous genitalia)
 • มีอวัยวะเพศหญิง (ในทารกที่มีพันธุกรรมเป็นเพศชาย)
 • อวัยวะเพศชายไม่เจริญเติบโต

ในเด็กชายช่วงเข้าสู่วัยรุ่นอาจมีอาการ เช่น

 • ไม่มีการพัฒนาของกล้ามเนื้อ
 • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงพูด
 • ไม่มีขนที่ใบหน้าหรือตามร่างกาย
 • องคชาติและอัณฑะโตช้า
 • มีการเจริญของแขนและขาที่ผิดสัดส่วนกับร่างกายส่วนอื่น

ในผู้ชายอาจมีอาการ เช่น

 • เป็นหมัน
 • มีอารมณ์ทางเพศต่ำ
 • องคชาติไม่แข็งตัว
 • มีขนตามใบหน้าและลำตัวน้อย
 • มีการเจริญเติบโตของเต้านม

และเมื่อระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในร่างกายลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นจะทำให้มีอาการเหล่านีได้

 • อ่อนเพลีย
 • มีอารมณ์ทางเพศลดลง
 • วอกแวกง่าย
 • มีการนอนหลับที่ผิดปกติ

อย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้เป็นอาการทีไม่ได้จำเพาะต่อโรคใดเป็นพิเศษและสามารถพบได้ในโรคอื่นๆ นอกจากการมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำ

การรักษา

สามารถวินิจฉัยภาวะ hypogonadism ในผู้ชายได้จากอาการแสดงการตรวจระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในกระแสเลือดและการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ ส่วนมากจะใช้การรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนทดแทนและการรักษาวิธีอื่นขึ้นกับปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำ ในผู้ชายที่อ้วนหรือมีโรคทางกายอื่นๆ เช่น เบาหวาน ที่สามารถทำให้มีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำได้จะแนะนำให้ลดน้ำหนักหรือควบคุมโรคประจำตัวเพื่อทำให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนกลับเข้าสู่ช่วงปกติ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการโฆษณารณรงค์เกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนทดแทนในกลุ่มผู้ชายวันกลางคน ซึ่งมีอาการอ่อนเพลียหรือมีอารมณ์ทางเพศต่ำ แต่ในปัจจุบันการรักษาโดยการให้ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนทดแทนนั้นยังเป็นที่ถกเถียงว่าปลอดภัยหรือเหมาะสมหรือไม่ แพทย์บางส่วนสนับสนุนการรักษาวิธีนี้ในขณะที่อีกหลายส่วนยังคงไม่แน่ใจถึงผลหรือความปลอดภัยจากการรักษา

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่