Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
โรคติดต่อ

รายชื่อโรคติดต่อ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,361,727 คน

รายชื่อโรคติดต่อ

รายชื่อโรคติดต่อ

โรคติดต่อ (Contagious Disease) หมายถึงโรคที่เกิดขึ้นในทั้งคนและสัตว์ สามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีตัวนำเชื้อโรคเรียกว่าพาหะนำโรค ทั้งการสัมผัสโดยตรง การสูดหายใจ การรับประทานอาหารที่ปนเปื้อน ซึ่งโรคติดต่อแบ่งได้ 3 ชนิดคือ

  1. โรคติดต่ออันตราย
  2. โรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  3. โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ

ในประเทศไทยมีโรคติดต่อบางชนิดเท่านั้นที่เป็นโรคอันตรายร้ายแรง และบางโรคที่เคยร้ายแรงก็ได้ถูกกำจัดไปบ้างแล้ว อย่างไรก็ตามโรคติดต่อเหล่านี้ก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง และรักษาให้หมดไปจากประเทศไทย

ค้นหาโรคที่ติดต่อ

ฐานข้อมูลล่าสุด : กุมภาพันธ์ 2559
ชื่อโรคติดต่อ
(0 รายการ)
รหัสโรค (ICD-10)
ชื่อโรคติดต่อ รหัสโรค (ICD-10)
(โรค) กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง A55
(โรค) กาฬโรค A20.0 - A20.9
(โรค) ไข้กลับซ้ำ A68.0 - A68.9
(โรค) ไข้กาฬหลังแอ่น A39.0และG01.0
(โรค) ไข้ซิกา A92.8
(โรค) ไข้ทรพิษ B03
(โรค) ไข้ปวดข้อยุงลายหรือไวรัสชิกุนคุนยา A92.0
(โรค) ไข้มาลาเรีย B50 - B54
(โรค) ไข้รากสาดเทียม A01.1 - A01.4
(โรค) ไข้รากสาดน้อย A01.0
(โรค) ไข้รากสาดใหญ่ A75.0 - A75.9
(โรค) ไข้เลือดออก A91.0 - A91.9
(โรค) ไข้สมองอักเสบ A83 - A87.9
(โรค) ไข้สุกใส B01.0 - B01.9
(โรค) ไข้หวัดใหญ่ J09 - J11.9
(โรค) ไข้หัด B05.0 - B05.9
(โรค) ไข้หัดเยอรมัน B06.0 - B06.9
(โรค) ไข้เหลือง A95.0 - A95.9
(โรค) คอตีบ A36.0 - A36.9
(โรค) คางทูม B26.0 - B26.9
(โรค) คุดทะราด A66.0 - A66.9
(โรค) ซิฟิลิส A50 - A53.9
(โรค) ตับอักเสบ B15.0 - B19.9
(โรค) ตาแดงจากไวรัส B30.9
(โรค) ทริคิโนซิส B75
(โรค) ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซาร์ส U04.9
(โรค) เท้าช้าง B74.0
(โรค) บาดทะยัก A33 - A35
(โรค) บิดแบซิลลารี่ A03.9
(โรค) บิดอมีบา A06.0 - A06.1
(โรค) โปลิโอ A80.0 - A80.9
(โรค) แผลกามเรื้อรังที่ขาหนีบ A58
(โรค) แผลริมอ่อน A57
(โรค) พิษสุนัขบ้า A82.0 - A82.9
(โรค) มูรีนไทฟัส A75.2
(โรค) เริมที่อวัยวะเพศ A60.0 , A60.9
(โรค) เรื้อน A30.0 - A30.9
(โรค) เลปโตสไปโรซิส A27.0 - A27.9
(โรค) วัณโรค A15 - A19.9
(โรค) สครัพไทฟัส A75.3
(โรค) หนองใน A54.0 - A54.9
(โรค) หนองในเทียม A56.0 - A56.8
(โรค) หูดหงอนไก่ B07
(โรค) อหิวาตก A00.0 - A00.9
(โรค) อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลันในเด็ก G72.8
(โรค) อาหารเป็นพิษ A05.0 - A05.9
(โรค) อุจจาระร่วง A09.9
(โรค) เอดส์ B20 - B24
(โรค) แอนแทร็กซ์ A22.0 - A22.9
(โรค) ไอกรน A37.0 - A37.9

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป