Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์

รายชื่อแพทย์เฉพาะทางดีที่สุด ในประเทศไทย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,539,118 คน

รายชื่อแพทย์เฉพาะทางดีที่สุด ในประเทศไทย

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดีที่สุด ในเมืองไทย ..เผื่อวันหนึ่งจะมีประโยชน์ ** [ข้อมูลนี้ไม่ได้ Update ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545] เนื่องจากในปัจจุบันทางการแพทย์ไม่มีการจัดลำดับว่าใครเก่งที่สุด ดังนั้นข้อขอให้ใช้วิจารณญาณในการอ่าน **

ประสาททางยา

 1. ศ.น.พ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (รามา) 
 2. ศ.น.พ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ (ศิริราช) 
 3. ศ.น.พ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา (จุฬา) 
 4. น.พ.ยรรยงค์ ทองเจริญ (กรุงเทพฯ)

ทางเดินอาหาร

 1. ศ.น.พ.สุขา คุระทอง (รามา) 
 2. ร.ศ.น.พ.พินิจ กุลลวณิชย์ (จุฬา) 
 3. ศ.น.พ.สั จจพันธ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (จุฬา) 
 4. น.พ. เกรียงไกร อัครวงศ์ (สมิติเวช)

เด็ก

 1. น.พ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา (รามา) 
 2. พ.ญ.ชนิกา ตู้จินดา (ศิริราช) 
 3. พ.ญ.จาดศรี ประจวบเหมาะ (กรุงเทพฯ) 
 4. น.พ.วิโรจน์ สืบหลิววงศ์ (จุฬา)

ผ่าตัดทั่วไป

 1. น.พ.เพรา นิวาตวงศ์ (พร้อมมิตร) 
 2. น.พ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ (รามา) 
 3. น.พ.กฤษณ์ จาฏมระ (จุฬา) 
 4. น.พ.ณรงค์ เลิศอักรมณี (ศิริราช)

สูติกรรม

 1. ศ.น.พ.สมหมาย ถุงสุวรรณ์ (ศิริราช) 
 2. น.พ.ประมวล วีรุตเสน (จุฬา) 
 3. น.พ.ไพจิ ตร เจริญขวัญ (ราชวิถี) 
 4. น.พ.กำแหง จาตุรจินดา (รามา)

ผิวหนัง

 1. พ.ญ.ปรียา กุลลวณิชย์ (แจ่มจันทร์) 
 2. พ.อ.น.พ.กฤษฎา ดวงอุไร (พระมงกุฏ) 
 3. พ.ญ.เพ็ญวดี ทิมพัฒนพงษ์ (รามา) 
 4. พ.ญ. พิมลวรรณ กฤติกรังสรรค์ (สถาบันโรคผิวหนัง)

หู คอ จมูก

 1. น.พ.ประพจน์ คล่องสู้ศึก(วิชัยยุทธ) 
 2. น.พ.ศัลยเวช เลขะณุก (สหการแพทย์) 
 3. น.พ.คณิต มันตาภรณ์ (รามา) 
 4. น.พ.ประธาน สูตะบุตร (กรุงเทพฯ) 
 5. พ.ญ.สุจิตรา ประสานสุข (ศิริราช)

ตา

 1. น.พ.ธนัญชัย อติแพทย์ (รามา) 
 2. น.พ.สมอรรถ พัฒนกำจร (มงกุฎ) 
 3. น.พ.ประจักษ์ ประจักชเวช (จุฬา) 
 4. พ.ญ.โสมสราญ วัฒนโชติ (กรุงเทพฯ)

หัวใจและหลอดเลือด

 1. น.พ.ศุภชัย ไชธีรพันธุ์ (ศิริราช) 
 2. พ.ญ.พึ่งใจ งามอุโฆษ (จุฬา) 
 3. น.พ.นิธิ มหานน (ศิริราช)

ไต

 1. น.พ.วิศิษฐ์ สิตปรีชา (จุฬา) 
 2. น.พ.สง่า นิลวรางกุล (ศิริราช) 
 3. พ.ญ.อุ ษณา ลุวีระ (พระมงกุฎ) 
 4. น.พ.สุ ชาติ อินทรประสิทธิ์ (รามา)

ปอด

 1. น.พ.ยศวี สุขมาลจันทร์ (กรุงเทพฯ) 
 2. น.พ.อรรถ นานา (ศิริราช) 
 3. น.พ.ประกิจ วาทีสาถกิจ (รามา) 
 4. น.พ.ประสิทธิ์ กีรติกานน (สมิติเวช)

กระดูก

 1. น.พ.เจริญ โชติกวณิชย์ (ศิริราช) 
 2. น.พ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ (ภูมิพล) 
 3. น.พ.ชายธวัช งามอุโฆษ (จุฬา) 
 4. พลตรีสุปรียา โมคขเวช (พระมงกุฏ)

*** รายชื่อแพทย์ทั้งหมดเป็นข้อมูลตั้งแต่อดีต ไม่ได้อัพเดทให้เป็นข้อมูลในปัจจุบัน บางท่านเกษียณแล้ว บางท่านเสียชีวิตไปแล้ว จึงขออภัยมาณที่นี้ด้วย ***

โฆษณาจาก HonestDocs
🦷รีเทนเนอร์หาย หรือ จัดฟันใกล้เสร็จ? ก็ทำรีเทนเนอร์ลด 30-50% ได้

ไม่ว่าคุณจะอยากได้ "แบบใส" หรือ "แบบลวด" เราก็มีให้คุณครบจบที่เดียว เริ่มต้นเพียง 1,750 บาท เท่านั้น

%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8cadsinternal ad

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่