การดูแลผู้อื่น

การยกและเคลื่อนย้ายแบบไม่ใช้อุปกรณ์

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 8 นาที
การยกและเคลื่อนย้ายแบบไม่ใช้อุปกรณ์

การยกและเคลื่อนย้ายโดยผู้ช่วยเหลือคนเดียว

วิธีที่ 1 ท่าประคองเดิน

การประคองเดินโดยผู้ช่วยเหลือคนเดียวใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรู้สึกตัวดี และพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ มีการบาดเจ็บบริเวณขาหรือเท้า ทำให้ไม่สามารถเดินเท้าได้สะดวก ไม่มีกระดูกหรือกระดูกหลังหักและผู้ป่วยตัวใหญ่พอๆ กับผู้ช่วยเหลือ อย่าลืมขั้นตอนการเคลื่อนย้ายต้องบอกเล่าแผนการแก่ผู้ป่วยก่อนเสมอว่า เราจะช่วยทำอะไรจะพาเดินไปทางไหนและประมาณกำลังต้องให้ผู้ป่วยเดินนำหน้าเสมอ ผู้ช่วยต้องมองเท้าผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยล้มระหว่างทางจะได้ประคองผู้ป่วยไว้ได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วยและตนเอง

วิธีการ ให้ผู้ช่วยเหลือเข้าประชิดตัวผู้ป่วยด้านที่ได้รับบาดเจ็บ จับข้อมือผู้ป่วยมาคล้องคอของผู้ช่วยเหลือ พร้อมกับผู้ช่วยเหลือใช้ขาของตนเองล็อคขาของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ แล้วบอกให้ผู้ป่วยเดิน โดยใช้ขาของผู้ช่วยเหลือเป็นตัวช่วยในการนำเดิน

วิธีที่ 2 การอุ้มแบก มี 2 วิธี

วิธีที่ 1 การอุ้มแบกโดยผู้ช่วยคนเดียว

วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวน้อย หรือผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ป่วยตัวเล็กกว่าผู้ช่วยเหลือมาก และไม่มีกระดูกหักที่ใดๆการอุ้มจะเป็นการเคลื่อนย้ายที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย แต่ถ้าผู้ป่วยตัวใหญ่อาจใช้วิธียกโดยคนหลายๆคน

วิธีที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ช่วยเหลืออยู่ด้านปลายเท้าผู้ป่วย พร้อมจับปลายเท้าผู้ป่วยให้อยู่ในท่า ตั้งเข่า

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ช่วยเหลือใช้ปลายเท้าทั้งสองข้างเหยียบดันปลายเท้าผู้ป่วย อยู่ในท่าเตรียมที่จะดึงตัวผู้ป่วยขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ช่วยเหลือออกแรงดึงตัวผู้ป่วยขึ้นไว้บนบ่า พร้อมทั้งใช้มือข้างหนึ่งรวบตัวผู้ป่วยไว้ และมืออีกข้างจับข้อมือผู้ป่วยไว้

ขั้นตอนที่ 4 ยกตัวผู้ป่วยไว้บนบ่า

การยกและเคลื่อนย้ายโดยผู้ช่วยเหลือ 2 คน

วิธีที่ 1 การอุ้มแบกหน้า-หลัง ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยตัวใหญ่ อุ้มคนเดียวไม่ไหวและไม่มีกระดูกส่วนใดหัก

วิธีการ

1. ให้ผู้ป่วยนอนราบกับพื้น ชันเข่าขึ้น

2. ผู้ช่วยคนที่ 1 อยู่ด้านศีรษะของผู้ป่วยใช้มือทั้งสองข้างจับบริเวณไหล่ทั้งสองข้าง ส่วนผู้ช่วยอีกคนอยู่ปลายเท้าผู้ป่วย

3. ผู้ช่วยเหลือคนที่อยู่ปลายเท้าจับข้อมือผู้ป่วยทั้งสองข้าง แล้วดึงตัวผู้ป่วยขึ้นในท่านั่ง และในจังหวะเดียวกันให้ผู้ช่วยเหลือคนที่อยู่ด้านศีรษะผู้ป่วยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างดันหลังของผู้ป่วยไว้พร้อมทั้งใช้เข่าข้างหนึ่งดันหลังผู้ป่วยไว้ด้วย

4. ผู้ช่วยคนที่อยู่ปลายเท้า หันหลังให้กับผู้ป่วยกลับอยู่ในตำแหน่งระหว่างขา2ข้างของผู้ป่วย แล้วให้จับบริเวณข้อพับเข่าทั้งสองข้าง (ถ้าผู้ป่วยเป็นผู้หญิง ให้ผู้ช่วยเข้าทางด้านข้าง ด้านใดด้านหนึ่ง แล้วสอดแขนด้านหนึ่งเข้าใต้ข้อพับเข่า มืออีกข้างกดบริเวณข้อเท้า ในท่าที่พร้อมจะยก)

5. ผู้ช่วยเหลือที่อยู่ด้านหลังผู้ป่วย ให้สอดแขนเข้าทางใต้รักแร้ของผู้ป่วยพร้อมจับแขนผู้ป่วยเข้าหาตัวทั้งสองข้าง จากนั้นให้ผู้ช่วยใช้มือขวาของตัวเองจับมือซ้ายของผู้ป่วย และใช้มือซ้ายจับมือขวาของผู้ป่วย

6. เมื่อผู้ช่วยทั้งสองอยู่ในท่าพร้อมยก ตามข้อ 4 และ 5 ให้ผู้ช่วยทั้งสองคนให้จังหวะซึ่งกันและกัน และยกผู้ป่วยขึ้นพร้อมๆกัน

วิธีที่ 2 การอุ้มแบกด้านข้าง ใช้ในผู้ป่วยรู้สึกตัวดี

วิธีการ

1. ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่ง แล้วเอามือโอบบ่าของผู้ช่วยเหลือทั้งสอง


2. ผู้ช่วยทั้งสองคน อ้อมมือที่อยู่ด้านชิดตัวผู้ป่วยไปทางด้านหลังของผู้ป่วย ในลักษณะที่มือของผู้ช่วยเหลือไขว้กันทางด้านหลังของผู้ป่วย มือของผู้ช่วยทั้งสองจับขอบเอวของผู้ป่วย

3. มืออีกข้างของผู้ช่วยเหลือทั้งสอง สอดเข้าใต้ข้อพับเข่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยอยู่ในท่าพร้อมยก

4. ผู้ช่วยเหลือให้สัญญาณทำ การยกผู้ป่วยขึ้นพร้อมๆกัน

วิธีที่ 3 การพยุงเดินโดยผู้ช่วยเหลือ 2 คน

ใช้ในกรณีผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ที่อาจมีบาดเจ็บเล็กน้อย บริเวณขาที่ทำให้เดินไม่สะดวก และตัวใหญ่ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายโดยคนเดียวได้

วิธีการ ผู้ช่วยเหลือ 2 คน เข้าประคองผู้ป่วยคนละข้าง และผู้ช่วยเหลือแต่ละคน จับข้อมือผู้ป่วยคนละข้างมาคล้องคอตนเอง แล้วค่อยๆพยุงเดิน และบอกเล่าทิศทางการเดินกับผู้ป่วยว่าจะเดินไปทางไหน

การยกเคลื่อนย้ายโดยผู้ช่วยเหลือ 3 คน

วิธีการ

1.ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยทั้ง 3 คน นั่งท่าชันเข่าข้างเดียวกัน เรียงแถวเดียวกันทางด้านใดด้านหนึ่งของผู้ป่วย

2. ให้ผู้ช่วยเหลือคนใดคนหนึ่งทำ หน้าที่เป็นหัวหน้าทีม คอยสั่งการและให้จังหวะแก่สมาชิกในทีมเพื่อความพร้อมเพียงในการยก

3. ให้ผู้ช่วยเหลือทั้ง 3 คนวางมือบนลำตัวผู้ป่วย โดยผู้ช่วยคนที่ 1 วางมือตรงตำแหน่งหน้าอกหรือลำตัวช่วงบน ผู้ช่วยคนที่ 2 วางมือตรงตำแหน่งสะโพกและต้นขาด้านบน ส่วนผู้ช่วยคนที่ 3 วางมือตรงตำแหน่งต้นขาด้านล่างและส่วนปลายขา

4.ผู้ช่วยเหลือทั้ง 3 คน สอดมือเข้าใต้ลำตัวของผู้ป่วย ตรงตามตำแหน่งที่ได้วางมือไว้ โดยไม่ยกตัวผู้ป่วยสูงจากพื้นเกิน 8 เซนติเมตร และตัวผู้ป่วยต้องตรงตลอดเวลา

5. หัวหน้าทีมสั่งการให้จังหวะให้แก่สมาชิกในทีมยกผู้ป่วยขึ้นพร้อมกัน วางบนเข่า ผู้ช่วยเหลือขยับมือให้สามารถรับน้ำหนักได้พอดี

6. หัวหน้าทีมสั่งการให้สมาชิกในทีมยกผู้ป่วยขึ้นพร้อมๆกัน และอยู่ในท่ายืนพร้อมพับตัวผู้ป่วยพับเก็บเข้าหาตัวผู้ของช่วยเหลือทั้ง 3 คน

7. หัวหน้าทีมสั่งการให้ออกเดินไปด้านซ้ายหรือด้านขวา ซึ่งจังหวะในการเดินเป็นไปในลักษณะก้าวชิดก้าว พร้อมๆ กันทั้ง 3 คน จนถึงที่หมาย

8. เมื่อถึงที่หมาย จะวางตัวผู้ป่วยลง ให้ผู้ช่วยเหลือทั้ง 3 คน นั่งในท่าคุกเข่าข้างหนึ่งพร้อมๆกัน โดยผู้ป่วยอยู่ในท่าเดียวกับช่วงจังหวะตอนยกขึ้น

9. หัวหน้าทีมสั่งการให้วางผู้ป่วยลงพร้อมๆกัน

การยกและเคลื่อนย้ายโดยผู้ช่วยเหลือ 4 คน หรือมากกว่า

วิธีการ

1.ผู้ช่วยเหลือ 3 คน นั่งในท่าชันเข่าข้างใดด้านหนึ่ง (ควรเป็นข้างเดียวกัน) อยู่ด้านข้างผู้ป่วย

2.ผู้ช่วยเหลือหนึ่งคนที่อยู่ในตำแหน่งด้านศีรษะผู้ป่วย เพื่อป้องกันอันตรายบริเวณกระดูกต้นคอ

3.ผู้ช่วยเหลือที่อยู่ด้านข้างทั้ง 3 คน วางมือในลักษณะแบมือบนลำตัวผู้ป่วยเพื่อกำหนดตำแหน่งในการวางมือในการยกผู้ป่วย

4.เมื่อผู้ช่วยเหลือทั้ง 4 คน วางมือในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว ให้หัวหน้าทีมสั่งการให้จังหวะแก่สมาชิกในทีมสอดแขนเข้าใต้ลำตัวผู้ป่วยพร้อมๆกัน

5.หัวหน้าทีมสั่งการให้สมาชิกในทีม ยกตัวผู้ป่วยพร้อมๆกัน แล้ววางพักบนเข่า

6.หัวหน้าทีมสั่งการให้ยกตัวผู้ป่วยขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันในท่ายืนพร้อมจะเดิน

7.หัวหน้าทีมสั่งการ ให้สมาชิกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดหมาย โดยการออกเดินก้าวไปในทางเดียวกัน

8.เมื่อถึงที่หมาย จะวางผู้ป่วยลงให้ผู้ช่วยทั้ง 4 คน นั่งในท่าคุกเข่าข้างหนึ่งพร้อมๆโดยอยู่ในท่าเดียวกับช่วงจังหวะในการยกขึ้น หัวหน้าทีมสั่งการให้วางผู้ป่วยพร้อมๆกัน

คุณสามารถอ่านข้อมูลดีๆมีประโยชน์แบบนี้ได้เพิ่มเติมที่หนังสือ "คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ฉบับพกพา)" โดยส่วนจัดการการท่องเที่ยว สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์แพทย์ และพันธ์ุพืช

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่