สุขภาพจิต

บทสรุป ทักษะชีวิต

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
บทสรุป ทักษะชีวิต

ทักษะชีวิตประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่

- กำหนดเป้าหมาย

- วางแผน

- ตัดสินใจ

- ยอมรับผลลัพธ์ของการกระทำ

- มีความยืดหยุ่น

มีความจริงสองสามข้อที่เราควร “รับทราบ” และ “ยอมรับ”โดยเร็ว

ข้อหนึ่ง คือ เราไม่เคยรู้จริง ๆ ว่าที่เราตัดสินใจทำอะไรบางอย่างลงไปนั้นดีหรือไม่ดี เหตุผลเพราะเมื่อเราตัดสินใจไปทางหนึ่ง เราจะไม่รู้อย่างแท้จริงหรอกว่า ถ้าไปอีกทางหนึ่งจะดีกว่าหรือแย่กว่า

ดังนั้นทุกครั้งที่เราตัดสินใจ เราไม่ควรหลงตนมากเกินไปว่าทำดีที่สุดแล้ว เพราะอาจจะมีหนทางอื่นที่ดีกว่านี้ อย่างไรก็ตาม เราควรต้องยอมรับผลลัพธ์ของการตัดสินใจของตนเองเสมอ และยินดีรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น นี่คือทักษะชีวิตที่ดี

ข้อสอง คือ เราไม่เคยรู้จริง ๆ ว่าอะไรที่แย่ ๆ ที่เกิดกับเรานั้นเป็น "โชคดีที่โชคร้ายหรือเปล่า" กล่าวคือ หากเราเลือกไปอีกหนทางหนึ่งเราอาจจะพบชะตากรรมสาหัสกว่าที่เป็นอยู่ตรงหน้าก็ได้

ดังนั้นทุกครั้งที่เราคิดวาแย่แล้ว ควรฝึกคิดด้วยว่านี้ยังไม่แย่ รวมทั้งแม้วันนี้จะแย่ แต่อีกสองปีข้างหน้าเรื่องอาจจะกลับกลายเป็นดียิ่งกว่า นี่คือ ทักษะชีวิตที่ดี

ผมแก่พอจะบอกว่า ข้อสองนี้ถูกบ่อยครั้ง อะไรที่ว่าแย่วันนี้ กลับกลายเป็นดีกว่าเมื่อเวลาผ่านไป

ดังนั้นหากถามว่า เทคนิคคลายเครียดที่สั้นที่สุดคืออะไร คำตอบคือ “อดทน”

ข้อสาม คือ การยอมรับผลลัพธ์ของการกระทำอาจจะเป็น เรื่องสำคัญที่สุด จะเกิดอะไรเราก็ยอมรับได้ เพื่อที่จะได้ไปต่อไป นั้นคือ กำหนดเป้าหมายใหม่ เพราะเป้าหมายเดิมอาจจะผิด ทั้งผิดทิศทั้งยากเกินไป หรือง่ายเกินไป จากนั้นวางแผนใหม่ แผนหนึ่งเสียหายแล้ว ก็วางแผนสอง สาม และสี่ ชีวิตจึงจะไม่มีวันสิ้นสุด จากนั้น ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างอีกครั้งหนึ่ง ควรดีใจหากพบว่าเราล้มเหลว ตั้งแต่อายุยังน้อย หรือพบลูก ๆ ล้มเหลวตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะ หากตั้งตัวได้ใหม่และยินดีทำทั้งหมดใหม่อีกครั้งหนึ่ง นี้คือทักษะชีวิตที่ดีมาก จากนั้นยอมรับผลลัพธ์อีก จะเห็นว่าทักษะชีวิตกลายเป็นวัฏจักร หมุนวนไปเรื่อย ๆ

คนที่เครียดง่าย ไม่พ้นมีอุปนิสัยดังต่อไปนี้

- ไม่กำหนดเป้าหมาย หายใจเข้าออกไปวัน ๆ แต่อยากมีอยากได้ ครั้นไม่ได้ก็โวยวาย

- ไม่วางแผน คิดจะทำอะไรก็ทำ ครั้นไม่ได้ก็ตีโพยตีพาย

- ไม่ตัดสินใจ แม้ว่าชีวิตจะมีอุปสรรคก็พร้อมจะเศร้าหรือร้องไห้อยู่ตรงทางแยกนั้น ไม่ตัดสินใจเดินไปสักทาง

- ตัดสินใจแล้วไม่ยอมรับผล ไม่รับผิดรับชอบ เอาแต่โทษตนเองหรือโทษคนอื่น หรือโทษฟ้าดิน

- ไม่ยืดหยุ่น รู้ว่าไปทางข้างหน้าหาเรื่องใส่ตัวแน่ ๆ ก็ยังจะทำ

จะเห็นว่าความเครียดมากับทักษะชีวิตที่แย่ ในทางตรงข้าม ความไม่เครียดมากจนเกินไปมากับทักษะชีวิตที่ดี โดยเล็งเห็นความจริงของชีวิตตั้งแต่แรกว่า "ชีวิตเป็นอนุกรมของความทุกข์" อยู่ก่อนแล้ว

ชีวิตควรเดินสายกลาง และมีศรัทธากับเรื่องบางเรื่องอย่างมั่นคง จึงจะไปได้เรื่อย ๆ เดินสายกลาง แปลว่า ไม่มากไป ไม่น้อยไปในทุก ๆ เรื่อง เช่น อยากมี อยากได้ทุกอย่างนั้นมากไป แต่หากไม่อยากได้อะไรเลยก็น้อยไป จะสร้างความทุกข์ทั้งคู่ แม้ปากพูดว่า “ปลง” แล้วก็ตาม

ความอยากได้นั้นไม่ผิดอะไร แต่ควรจัดลำดับความสำคัญให้เป็นใครจัดถูกมักได้ทั้งหมด ใครจัดผิดมักไม่ได้อะไรสักข้อ เช่น อยากได้เงิน ชื่อเสียง และครอบครัวที่ดี ข้อแนะนำทั่วไปคือจัดลำดับความสำคัญให้ครอบครัวเป็นที่หนึ่ง เมื่อครอบครัวเรียบร้อย เราจะมีพลัง ทำงานได้ดี เงินก็จะตามมาเป็นที่สอง ครั้นงานดีขึ้นทุกขณะ ทำงาน เพียงเพื่องาน มิได้คิดเป็นอื่น ชื่อเสียงจึงจะตามมาเองเป็นที่สาม

คนส่วนใหญ่เอาเงินขึ้นก่อน จึงมักไม่ได้ทั้งครอบครัวและชื่อเสียง ได้แต่เงินอย่างเดียว

ความไม่อยากได้ก็ไม่ผิดอะไร แต่ขอให้มั่นใจว่ามิได้ทำให้คนข้างเคียงเดือดร้อนตามไปด้วย เส้นบาง ๆ ระหว่างความไม่อยากได้อะไรกับความไม่รับผิดชอบต่อคนที่รัก บางครั้งก็บางนิดเดียว

วิธีคลายเครียดที่ดีที่สุด คือ อยู่กับมันอย่างมีความสุข

คุณสามารถอ่านข้อมูลดีๆมีประโยชน์แบบนี้ได้เพิ่มเติมที่หนังสือ "บำบัดเครียด" โดยน.พ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จากสำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ เพื่อสนับสนุนผู้แต่ง 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
การออกกำลังกาย (Fitness)
การออกกำลังกาย (Fitness)

10 ขั้นตอนในการเป็นผู้ฝึกสอนส่วนตัว