Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การดูแลผู้สูงอายุ

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมผู้สูงอายุ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,643,156 คน

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมผู้สูงอายุ

ในแต่ละปี ผู้สูงอายุหลายแสนคนถูกทำร้าย เพิกเฉย และถูกเอาเปรียบ ซึ่งเรียกว่าการทารุณกรรมผู้สูงอายุ ได้แก่ การกระทำโดยรู้ตัว ตั้งใจ หรือเพิกเฉยของผู้ให้การดูแล หรือใครก็ตามที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใหญ่ที่อ่อนแอ ส่วนใหญ่แล้วผู้ถูกกระทำมักมีอายุมาก อ่อนแอ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และต้องพึ่งพาผู้อื่นสำหรับการทำกิจวัตรพื้นฐาน

 

โฆษณาจาก HonestDocs
ทำรีเทนเนอร์วันนี้ ลดสูงสุด 50% ถึงวันที่ 17 ก.ย. นี้เท่านั้น

จองคิววันนี้ได้เลย คลีนิกดีมีคุณภาพ ไม่ต้องรอหมอนาน เริ่มต้นเพียง 600 บาท เท่านั้น

Internal ad retainer

การทารุณกรรมผู้สูงอายุสามารถทำให้เกิดบาดแผลทางกาย อารมณ์ และการเงินอย่างถาวรแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งอาจสูญเสียสุขภาพ เงินทอง และชีวิตเนื่องจากการกระทำหรือการเพิกเฉยของสมาชิกในครอบครัว เพื่อน ผู้ให้การดูแล ผู้กระทำ หรือ "ผู้ได้รับความไว้วางใจ" คนอื่น ๆ

 

อะไรคือปัญหาทางกฎหมายในการทำทารุณกรรมผู้สูงอายุ ?

สภานิติบัญญัติใน 50 รัฐ ได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา นิยามของคำดังกล่าวอาจมีความหลากหลายในแต่ละรัฐ แต่หากนิยามโดยกว้าง ๆ แล้ว การทารุณกรรม หมายถึง

-การทำร้ายทางร่างกาย ทางเพศ และทางอารมณ์

-การเพิกเฉย

โฆษณาจาก HonestDocs
ทำรีเทนเนอร์วันนี้ ลดสูงสุด 50% ถึงวันที่ 17 ก.ย. นี้เท่านั้น

จองคิววันนี้ได้เลย คลีนิกดีมีคุณภาพ ไม่ต้องรอหมอนาน เริ่มต้นเพียง 600 บาท เท่านั้น

Internal ad retainer

-การเอาเปรียบ

-การละทิ้ง

-การละเลย

 

ในหลายกรณี การทารุณกรรมผู้สูงอายุเป็นอาชญากรรม อ้างอิงจากประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายลักษณะอาญาในแต่ละรัฐ ผู้กระทำอาจถูกจับ ปรับ และถูกพิพากษาว่ามีความผิด สำหรับการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการทารุณกรรมผู้สูงอายุที่หลากหลาย กฎเหล่านี้หลายข้อปกป้องประชาชนโดยทั่วไปโดยไม่คำนึงถึงอายุของผู้ถูกกระทำ ตัวอย่างเช่น กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม การทำร้าย ข่มขืน และทารุณทางเพศก็ปกป้องผู้สูงอายุเช่นกัน แม้จะไม่ได้กล่าวไว้อย่างจำเพาะในตัวบทกฎหมายก็ตาม

 

โฆษณาจาก HonestDocs
ทำรีเทนเนอร์วันนี้ ลดสูงสุด 50% ถึงวันที่ 17 ก.ย. นี้เท่านั้น

จองคิววันนี้ได้เลย คลีนิกดีมีคุณภาพ ไม่ต้องรอหมอนาน เริ่มต้นเพียง 600 บาท เท่านั้น

Internal ad retainer

ทำไมจึงมีกฎหมายอาญาที่มีความจำเพาะ ?

ผู้สูงอายุหลายรายมีความเสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรมมากกว่า เนื่องจากการแยกตัว ความสามารถที่ถดถอย ความชรา การเคลื่อนไหวที่จำกัด และภาวะสมองเสื่อม รายได้ที่ต่ำ สุขภาพที่แย่ การว่างงานหรือการเกษียณอายุ การบาดเจ็บก่อนหน้านี้ และการขาดการสนับสนุนทางสังคม ทั้งหมดนี้บ่งชี้ถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นที่ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลที่ไม่ดี

รัฐตอบสนองต่อเรื่องนี้โดยการออกกฎหมายอาญาเพื่อปกป้องผู้สูงอายุที่อาจตกเป็นเหยื่อในสถานการณ์เหล่านี้โดยเฉพาะ

 

ตัวอย่างเช่น ที่แคลิฟอร์เนียมีกฎหมายเรื่องการคุกคามทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ อ้างอิงจากศูนย์การทารุณกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ การคุกคามทางการเงินหรือการโกงเงินจัดเป็นการใช้เงินทุน อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินของผู้สูงอายุอย่างไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย

ตัวอย่างของการคุกคามทางการเงิน รวมถึง

-การนำเช็คของผู้สูงอายุไปขึ้นเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

-การปลอมลายเซ็นผู้สูงอายุ

-การใช้เงินหรือทรัพย์สินของผู้สูงอายุอย่างไม่เหมาะสมหรือการขโมย

-การหลอกลวงหรือชักจูงให้ผู้สูงอายุให้ลงนามในเอกสาร (เช่น สัญญาหรือการแสดงเจตจำนง)

-การใช้อำนาจของผู้ปกป้องหรืออำนาจทางกฎหมายอย่างไม่เหมาะสม

 

ความผิดทางอาญาของการขโมยหรือการยักยอกเงินจัดเป็นความผิดทางอาญาพิเศษในแคลิฟอร์เนีย หากกระทำตาอผู้สูงอายุ ยังมีกฎหมายแยกสำหรับผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ดูแลและผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลด้วย

 

ผู้สูงอายุจะป้องกันตนเองจากการถูกทารุณกรรมได้อย่างไร ?

 

คำสั่งให้งดเว้นการกระทำมักถูกใช้เพื่อปกป้องผู้สูงอายุจากการทารุณกรรมที่เป็นอยู่หรือป้องกันไม่ให้เกิดการทารุณกรรมในอนาคต โดยทั่วไปแล้ว คำสั่งงดเว้นการกระทำให้การปกป้องที่หลากหลาย ซึ่งสามารถร้องขอให้ผู้ที่ถูกสั่งงดเว้นอยู่ให้ห่าง ไม่ติดต่อ และไม่ทำร้ายผู้ที่ได้รับการปกป้อง คำสั่งงดเว้นนี้สามารถออกได้ทั้งจากศาลแพ่งและศาลอาญา

ในหลายรัฐ มีคำสั่งงดเว้นหลายชนิดที่อาจปกป้องผู้สูงอายุจากการถูกทารุณกรรมได้

 

คำสั่งงดเว้นการทารุณกรรมผู้สูงอายุ

ในแคลิฟอร์เนีย ผู้มีคุณสมบัติในการได้รับการปก

ป้องจากคำสั่งดังกล่าวจะต้องมีอายุมากกว่า 65 ปี และเป็นเหยื่อของการทารุณกรรม สำหรับจุดประสงค์ของคำสั่ง ประเภทของการทารุณกรรมต้องเป็นหนึ่งในลักษณะต่อไปนี้ ทางร่างกาย การเงิน วาจา ทางเพศ การเพิกเฉย ละทิ้ง ลักพาตัว โดดเดี่ยว หรือการขาดผู้ดูแล ผู้ที่ถูกสั่งงดเว้นอาจเป็นใครก็ได้ ตั้งแต่คนแปลกหน้า ผู้ให้การดูแล เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว หากไม่มีคุณสมบัติสำหรับคำสั่งข้อนี้ ก็ยังอาจมีคำสั่งงดเว้นอื่น ๆ ที่เป็นตัวเลือกอยู่

 

คำสั่งงดเว้นสำหรับความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้การปกป้องแก่ใครก็ตามที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่ถูกสั่งงดเว้น คุณสมบัติของความสัมพันธ์ดังกล่าว รวมถึงสมาชิกในครอบครัว คู่ครองปัจจุบัน หรือพ่อแม่และลูก

 

คำสั่งคุ้มครอง: ในการกระทำทางอาชญากรรมต่อใครก็ตามที่ไม่ใช่การทารุณกรรมผู้สูงอายุ คำสั่งดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อปกป้องเหยื่อ

 

อะไรเป็นคุณสมบัติของคดีความทางแพ่ง ?

คดีความทางแพ่งเป็นปัญหาทางกฎหมายอีกอย่างของการทารุณกรรมผู้สูงอายุ โดยคดีความดังกล่าวอาจกล่าวหาเรื่องการหลอกลวง การทารุณกรรมผู้สูงอายุ หรือการทำให้เสียชีวิต ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หากผู้ยื่นฟ้องคดีดังกล่าวชนะความ ก็อาจได้รับการชดเชยทางการเงิน เช่น ค่าเสียหาย หรือค่าทนาย

 ไม่ว่าจะเป็นการทารุณกรรมประเภทใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือรีบขอความช่วยเหลือทันที หากคุณรู้สึกว่าคุณหรือคนที่รู้จักตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมผู้สูงอายุ โปรดติดต่อ Laura’s house ที่หมายเลข (866)498-1511

อดัม ดอจด์ ผู้อำนวยการของ Laura’s house ให้การสนับสนุนและการศึกษาแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมที่กำลังหาข้อมูล การชี้นำ และความช่วยเหลือในเรื่องกระบวนการของคำสั่งงดเว้นและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง Laura’s house เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อทางสังคม มุมมอง และพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการทารุณกรรม การให้บริการทางกฎหมาย และยังเป็นแหล่งพักพิงฉุกเฉินและทรัพยากรชุมชนทั้งในภาษาอังกฤษและสเปน ให้แก่เหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวและการทำทารุณกรรมผู้สูงอายุ

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล
ดูในแอป