Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
สุขภาพผู้ชาย

LDH มีความสำคัญอย่างไรต่อ หัวใจ ตับ และเม็ดเลือดแดง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,969,793 คน

LDH มีความสำคัญอย่างไรต่อ หัวใจ ตับ และเม็ดเลือดแดง

LDH มีความสำคัญอย่างไรต่อ หัวใจ ตับ และเม็ดเลือดแดง

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Lactic dehydrogenase หรือ LDH จากการตรวจสมรรถภาพของตับ ค่าปกติรวมทั้งค่าผิดปกติของ LDH หากพบค่าผิดปกติทั้งในทางมากและน้อยจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย อ่านข้อมูลต่อได้ที่นี่

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
มาตามคำเรียกร้อง กับเเพ็กเกจนวดไทย สุดพรีเมี่ยม ราคาสุดคุ้ม

🔥 เริ่มเพียง 400 บาท ถึง 29 ต.ค. นี้ เท่านั้น

%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2internal ad

LDH

คำแนะนำต้องอดอาหารก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

เพื่อจะทราบค่าเอนไซม์ที่ใช้ในการสร้างพลังงานตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อย่อว่า แอล.ดี.เอช. ในอันที่จะนำข้อมูลมาใช้ร่วมวิเคราะห์ความเสียหายจากเหตุสำคัญหรือโรคที่เกิดขึ้นที่ หัวใจ ตับ เม็ดเลือดแดง ไปกล้ามเนื้อโครงสร้าง สมองและปอด

การเปลี่ยนแปลงค่าของ LDH. ที่สูงขึ้น / ต่ำลงอาจใช้ช่วยบ่งชี้สภาวะผิดปกติของอวัยวะต่างๆ เหล่านั้น โดยนับเป็นข้อมูลที่อาจเสริมการยืนยันร่วมกับข้อมูลจากเรื่อตัวอื่นๆ

คำอธิบายอย่างสรุป

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
มาตามคำเรียกร้อง กับเเพ็กเกจนวดไทย สุดพรีเมี่ยม ราคาสุดคุ้ม

🔥 เริ่มเพียง 400 บาท ถึง 29 ต.ค. นี้ เท่านั้น

%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2internal ad
 1. Lactic dehydrogenase (LDH) เป็นเอนไซม์ที่มีบทบาทเร่งปฏิกิริยาการสร้างพลังงานของเซลล์จึงปรากฏมีอยู่ภายในเนื้อเซลล์ (intracellular enzyme) ของเนื้อเยื่อเกือบทุกอวัยวะดังกล่าวมาข้างต้นโดยเหตุนี้ค่า LDH จากเลือดอันเป็นค่าผลรวมของ LDH ที่สูงขึ้น / ต่ำลงเดี๋ยวเดียวตัวเดียวจึงอาจยังไม่เป็นประโยชน์มากนักเนื่องด้วยวิเคราะห์ไม่ได้ว่าเป็นการเปลี่ยนค่า LDH ที่เกิดมาจากอวัยวะใด
 2. วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่จึงคิดคนวิธีแยกส่วนย่อยของเอนไซม์LDH ด้วยวิธีใช้ไฟฟ้า (electrophoresis) หรือด้วยความร้อนจนสามารถจำแนกเอนไซด์ส่วนย่อย (isoenzyme) ของ LDH ได้ และตั้งชื่อเพื่อจะได้ทราบว่าแต่ละตัวนั้นถือกำเนิดมาจากแหล่งอวัยวะใด

ชื่อ LDH ส่วนย่อยจากอวัยวะแหล่งต่างๆ

อวัยวะ/เนื้อเยื่อ ชื่อ LDH ส่วนย่อย
หัวใจ LDH-1, LDH-2
เม็ดเลือดแดง LDH-1
กล้ามเนื้อโครงสร้าง LDH-5
ปอด LDH-3, LDH-2
ผนังหลอดเลือด LDH-2
ไต LDH-4
ตับ LDH-5
ตับอ่อน, สายรก LDH-4

หมายเหตุ ค่า LDH ส่วนย่อยมีหน่วยนับเป็นเพียงจำนวนเปอร์เซ็นต์ของ LDH  รวมทั้งนี้ในร่างกายผู้มีสุขภาพปกติจะมีค่าเปอร์เซ็นต์ของ LDH-2 สูงกว่าตัวอื่น

ค่าปกติของ LDH

 1. ให้ยึดถือตามค่าที่ระบุไว้ในใบรายงานแสดงผลเลือด (ถ้ามี)
 2. ค่าปกติทั่วไป มักมีค่าไม่ใคร่แน่นอนจากตำราหลายเล่ม จึงมีค่า LDH ปกติ ที่แตกต่างกัน ดังนี้
 • แหล่งที่ 1LDH : 100 – 190  U/L
 • แหล่งที่ 2LDH : 71 – 207  U/L
 • แหล่งที่ 3LDH : 140 – 280  U/L
 1. ค่าปกติ Isoenzyme LDH (หรือค่าปกติของ LDH หน่วยย่อย) มีตัวเลขดังนี้
LDH-1  14 - 16%
LDH-2 29 - 39%
LDH-3  20 - 26%
LDH-4 8 - 16%
LDH-5 6 - 16%

ข้อสังเกต LDH-2 โดยธรรมดาจะต้องมากกว่า LDH-1 เสมอ และมักเป็นค่าที่สูงที่สุดในบรรดา LDH แยกย่อยทุกตัว

ค่าปกติของ LDH

 1. ในทางน้อย แสดงผลว่า
  • ในภาพรวมของ Total LDH ที่ต่ำกว่าปกติมักไม่ปรากฏ
  • สำหรับค่า LDH แยกย่อยนั้นอาจต่ำ / สูงสลับตำแหน่งกัน ในการนี้ ย่อมนับเป็นข้อมูลที่สามารถใช้บ่งชี้ถึงความมีสุขภาพปกติหรือความมีโรคใดๆ ได้
 2. ในทางมากอาจแสดงผลว่า
  • หาก LDH รวมสูงกว่าปกติมากแสดงว่า LDH แยกย่อยตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวไหลล้นเข้าสู่กระแสเลือดจึงเพิ่มค่า LDH รวมให้สูงขึ้น
  • กรณี LDH รวมอาจอยู่ในเกณฑ์สุขกว่าปกติเล็กน้อยแต่หากเปอร์เซ็นต์ของ LDH แยกย่อยบางตัวสูงผิดไปจากเกณฑ์ปกติค่อนข้างเด่นชัดกรณีอย่างนี้จะทำให้ได้ข้อวินิจฉัยโรคโดยอาศัยสถิติที่เคยเกิดขึ้น ซึ่งอาจชี้สภาวะโลกได้ดังนี้
   1. กรณี LDH-1สูงขึ้นไปมากเพียงตัวเดียว (จนสูงกว่า LDH-2) อาจบ่งชี้ว่ากำลังเกิดสภาวะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (myocardial infarction, MI)
   2. กรณี LDH-5 สูงขึ้นไปมากจนผิดปกติเพียงตัวเดียวอาจบ่งชี้ว่าบังเกิดเหตุให้เซลล์ตับได้รับบาดเจ็บเสียหายหรืออาจกำลังเกิดโรคตับ
   3. กรณี LDH-2 พร้อมๆ กับ LDH-3 มีค่าสูงขึ้นไปด้วยกันส่วนสังเกตเห็นความผิดปกติได้กรณีอย่างนี้อ่านตรงที่ว่ากำลังเกิดความเสียหายแก่ปอนด์หรือกำลังเกิดโรคปอด
   4. กรณี LDH แยกย่อยทุกตัวสูงขึ้นพร้อมกันอาจบ่งชี้ว่าได้เกิดโรคมากกว่าหนึ่งอวัยวะหรืออาจเกิดโรคมะเร็งแพร่กระจายระยะลุกลาม (advanced malignancy)
  • บางกรณีทางการแพทย์ท่านก็นิยมใช้ อัตราส่วน LDH-1 ต่อ LDH-2 เป็นตัวบ่งชี้ซึ่งในคนสุขภาพดีทั่วไปจะมีค่าน้อยกว่า 1 (ด้วยเหตุว่า LDH-2 จะมีค่ามากกว่า LDH-1 เสมอ)

   ณ เวลาใดก็ตาม หากเกิดมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก และเมื่อตรวจเลือดและเพราะว่าค่าอัตราส่วน LDH-1 ต่อ LDH-2 มีค่ามากกว่า 1 ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจกำลังเกิดโรค MI (โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด)

   แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
   มาตามคำเรียกร้อง กับเเพ็กเกจนวดไทย สุดพรีเมี่ยม ราคาสุดคุ้ม

   🔥 เริ่มเพียง 400 บาท ถึง 29 ต.ค. นี้ เท่านั้น

   %e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2internal ad

   โดยประสบการณ์ทางการแพทย์ พบว่า อัตราส่วน LDH-1 ต่อ LDH-2 ที่มากกว่า 1 นั้น มักจะกลับมาสู่สภาวะปกติ (น้อยกว่าหนึ่ง) ภายในระยะเวลาประมาณ 18 ถึง 24 ชั่วโมงหรือภายในช่วงระยะเวลาสั้นสั้นเท่านั้นทางการแพทย์ท่านจึงนิยมเรียกค่า LDH ที่เปลี่ยนแปลงเร็วกลับไปกลับมานี้ว่า “flipped LDH” (ค่า แอล.ดี.เอส. พลิกผัน)

   แต่อัตราส่วน LDH-1 ต่อ LDH-2 ที่น้อยกว่า 1 ของคนที่มีสภาวะโรค MI จะอยู่ได้ไม่นานก็จะหวนอัตราส่วนกลับคืนไปสู่สภาวะเลวร้ายมากกว่า 1 อีกเช่นเดิม

   ฉะนั้น ท่านผู้ใดที่ตรวจเลือดแล้ว คำนวณอัตราส่วน LDH-1 ต่อ LDH-2 ได้ผลลัพธ์ว่ามีค่ามากกว่า 1 ซึ่งเป็นสภาวะวิกฤตก็ขอให้โปรดจะได้ดีใจไปกับค่าพลิกผันชั่วคราวของ “flipped LDH” ที่น้อยกว่า 1 ในทำนองว่าหายจากโรค MI แล้วเป็นอันขาด !

  • โรคเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดงมักมี LDH-1 สูงขึ้นผิดปกติเดี่ยวๆ ตัวเดียว
  • โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อโครงสร้าง เช่น โรคกล้ามเนื้อลีบ (muscular dystrophy) สภาวะกล้ามเนื้อฟกช้ำ (muscular traumar) หรือกล้ามเนื้อที่เพิ่งออกกำลังกายอย่างหนัก ฯลฯ กรณีเหล่านี้มักปรากฏค่า LDH-5 สูงขึ้นจนผิดสังเกต
  • สภาวะโลกภายในเนื้อไตเองแท้ๆ (renal parenchymal disease) ซึ่งหมายถึงสภาวะโลกของไปที่มิได้เกิดจากของเสียที่ผ่านไปหรือ ไม่ได้เกิดจากเลือดที่เลี้ยงไต เลือดที่ไปจะต้องฟอก เช่น กรณีเซลล์ของตายหรือกรวยไตติดเชื้อ (glomerulonephritis) ฯลฯ กรณีเหล่านี้หากตรวจเลือดจะพบว่ามีค่า LDH-1 สูงปกติ

   โดยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องตรวจให้ทราบข้อมูลจากผลเลือดตัวอื่นเพื่อยืนยันสภาวะโรคไตร่วมด้วยเสมอ

  • กรณี LDH-4 สูงขึ้นโดดเด่นอาจบ่งชี้ว่าเกิดสภาวะโรคตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis)
  • สรุปว่า หากพบว่าค่า LDH รวมตัวเดียวสูงขึ้นมากกว่าปกติก็สันนิษฐานได้ว่าหัวใจ ปอด กล้ามเนื้อ ตับ ไต ตับอ่อน ฯลฯ เพียงอวัยวะเดียวหรือหลายอวัยวะอยู่ในสภาวะเกิดโรคแต่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าอวัยวะใดที่ผิดปกติ

โดยเหตุนี้ LDH แยกย่อย (isoenzyme ของ LDH) จึงเป็นข้อมูลที่ควรเจาะจงให้แสดงในใบรายงานผลการตรวจเลือดด้วยเพราะอาช่วยอำนวยประโยชน์ในการบ่งชี้โล่ต่ออวัยวะสำคัญของร่างกายได้อีกข้อมูลหนึ่ง

หากคุณเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์และอยากอ่านเกี่ยวกับหัวข้อนี้เพิ่มเติม สามารถสนับสนุนผู้แต่ง (พลเอกประสาร เปรมะสกุล) ได้โดยการซื้อหนังสือ (คู่มือแปลผลการตรวจเลือด)


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
ดูในแอป