ปัญหาของกล่องเสียงในสุนัข

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,180,349 คน

กล่องเสียง (larynx) ถือเป็นอวัยวะที่สำคัญของสุนัขอย่างหนึ่ง ซึ่งปกป้องทางเดินหายใจออกจากหลอดอาหาร โดยเฉพาะในช่วงกลืนอาหาร เพื่อไม่ให้เกิดการสำรอกหรือสำลักเข้าปอด นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียง และยังเป็นทางเปิดเข้าสู่ทางเดินหายใจ ความผิดปกติของกล่องเสียงจึงทำให้เกิด

ในสุนัขมักพบความผิดปกติของกล่องเสียงที่สำคัญ คือ เกิดความผิดปกติของเส้นประสาทที่มาควบคุม ทำให้เกิดภาวะอัมพาตของกล่องเสียง (laryngeal paralysis) ซึ่งพบได้บ่อยในสุนัขพันธุ์ Bouvier des Flandres, Siberian husky, Bull terrier, Dalmatian, German shepherd และ Rottweiler โดยพบว่าเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นทางพันธุกรรม แต่ก็สามารถเกิดขึ้นภายหลังได้ในสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ๆอย่าง St Bernard, Golden retriever, Labrador retriever และ Newfoundland

อาการของโรค

เนื่องจากกล่องเสียงเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางเดินหายใจ จึงมีความสำคัญในกระบวนการหายใจ และการออกเสียง จึงมักพบความผิดปกติดังนี้

 • หอบ
 • หายใจเข้าเสียงดังความถี่สูง (stridor sound)
 • ไอ
 • เสียงไอเปลี่ยนไป
 • ความสามารถในการออกกำลังลดลง
 • สาเหตุของโรค
 • ความผิดปกติทางพันธุกรรม
 • ความเสียหายของระบบประสาทที่มาควบคุม ได้แก่ เส้นประสาทสมองคู่ที่ 10 (vagus nerve) และสาขาที่มาควบคุมกล้ามเนื้อริเวณนี้ที่เรียกว่า recurrent laryngeal nerve
 • โรคของช่องอกที่ลามมารบกวนการทำงานของระบบประสาท
 • โรคของกล้ามเนื้อที่กล่องเสียงเสื่อมโดยตรง
 • โรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง (immune-mediated disease)
 • ความผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยด์ และต่อมหมวกไต
 • ถูกกระทบกระแทกแรงๆ
 • มะเร็งหรือเนื้องอกในบริเวณใกล้เคียง เช่น มะเร็งของกล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียยบ หรือ เนื้อเยื่ออ่อน

การวินิจฉัย

โรคนี้สามารถวินิจฉัยได้ไม่ยากจากอาการ เนื่องจากอาการที่แสดงออกของสัตว์ที่เรียกว่า stridor หรือการหายใจเข้าและมีเสียงเฮือกตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะหลังอยู่ก็ตามเป็นอาการที่ค่อนข้างจำเพาะต่อทางเดินหายใจบริเวณกล่องเสียง และประกอบกับสายพันธุ์ที่พบได้จะเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่เป็นส่วนใหญ่ ทำให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ได้ไม่ยาก แต่เนื่องจากสาเหตุทีทำให้เกิดโรคนี้นั้นมีมากมาย เจ้าของจำเป็นต้องให้รายละเอียดที่สำคัญกับสัตวแพทย์ในการวินิจฉัย ได้แก่ ประวัติการถูกกระทบ หรือการใช้ยา และหากเคยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็สามารถช่วยทำให้สงสัยถึงสาเหตุที่แท้จริงของโรคนี้ได้ นอกจากนี้การตรวจเลือด เพื่อดูค่าเม็ดเลือด ค่าชีวเคมีและ การตรวจฉี่ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นก็มีความสำคัญเช่นกัน

อีกหนึ่งการวินิจฉัยที่สำคัญคือการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย เพื่อตรวจสอบว่ามีภาวะปอดบวมเนื่องมาจากการสำรอก (aspiration pneumonia) หรือไม่ เนื่องจากโครงสร้างนี้จะไม่ปกป้องทางเดินหายใจอีกต่อไป หากต้องการยินยันถึงความผิดปกติของกล้ามเนื้อบริเวณนี้หรือตรวจสอบว่ามีเนื้องอกหรือไม่ต้องทำการส่องกล้อง (laryngoscopy) เพื่อให้เห็นรอยโรคได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

โรคของกล่องเสียงอาจเกิดภาวะปากทางเข้ากล่องเสียงมีการม้วนเข้า (everted laryngeal saccule) ที่มักพบในสุนัขพันธุ์หน้าสั้น (brachycephalic breed) ได้เช่นกัน แต่เสียงของการหายใจเข้าที่ผิดปกติจะไม่ใช่เสียงความถี่สูง แต่เป็นเสียงที่มีลักษณะคล้ายเสียงกรน (stertor sound) ซึ่งการวินิจฉัยก็จะแตกต่างออกไป แต่ก็สามารถใช้ laryngoscopy ในการตรวจวินิจฉัยได้เช่นกัน โรคอื่นๆที่สามารถพบได้อีก ได้แก่ การอักเสบ (laryngitis) การอุดตันหรือภาวะหลอดลมตีบ ซึ่งเสียงที่จะได้ยินจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

การรักษา

การรักษาภาวะกล่องเสียงอัมพาตนั้น สามารถทำได้โดการรักษาสาเหตุโน้มนำเป็นหลัก เช่น หากเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนก็สามารถรักษาได้โดยการทานยาเพื่อแก้ปัญหาฮอร์โมน แต่หากรุนแรงจนไม่สามารถหายใจได้อย่างปกติ อาจต้องทำการผ่าตัดแก้ไขเบื้องต้น โดยอาจเปิดท่อหลอดลมให้ระบายออกสู่ภายนอกโดยตรง ไม่ต้องผ่านกล่องเสียงก่อนก็ได้ และการผ่าตัดเองก็สามารถใช้ในการจัดการปัญหาอื่นๆ เช่น มะเร็ง  หรือการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อที่หย่อนงบริเวณกล่องเสียง เป็นต้น

การดูแลและจัดการ

ความสำคัญของการดูแลสุนัขที่เป็นโรคนี้คือการลดความเครียด และพยายามให้สุนัขได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ร้อนมาก เพื่อให้สุนัขไม่ต้องหายใจถี่ และภายหลังจากการรักษา การผ่าตัดจะตรึงกล้ามเนื้อที่หย่อนเอาไว้ทำให้มีความเสี่ยงต่อการสำลักอาหารเข้าสู่ปอดได้ ดังนั้นเจ้าของควรต้องดูแลเอาใจใส่ขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารเสมอ และที่สำคัญคือควรทานยาให้ครบตามที่สัตวแพทย์ได้ให้คำแนะนำ

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามสัตวแพทย์ที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม