หูน้ำหนวก (Otitis media)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 18, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

หูน้ำหนวก (Otitis media)

ความหมาย มีการอักเสบติดเชื้อในหูชั้นกลาง รวมถึงการอักเสบของเยื่อบุช่องหูชั้นกลางและโพรงอากาศในกระดูกมาสตอยด์

สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อ Beta hemolytic streptococci, Pneumococci, Hemophilus influenza บริเวณจมูกและคอ แล้วเชื้อลุกลามผ่านทางท่อยูสเตเชียนเข้าสู่หูชั้นกลาง ทำให้เกิดการอักเสบ มีหนองเกิดขึ้นในหูชั้นกลาง

พยาธิสรีรภาพ ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อที่คอหรือจมูกแล้วเชื้อโรคผ่านเข้าหูชั้นกลางทางท่อยูสเตเชียน ทำให้เกิดการอักเสบในหูชั้นกลางหรือเชื้อผ่านเข้าสู่หูชั้นกลางทางแก้วหูที่ทะลุ เช่น น้ำเข้าหู แคะหูด้วยวัสดุที่สกปรก เป็นต้น ทำให้เกิดการอักเสบเป็นหนองขึ้นในหูชั้นกลาง หูน้ำหนวกแบ่งเป็นชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง หากเป็นชนิดเฉียบพลันจะเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่เกิน 3 สัปดาห์ แก้วหูอาจจะทะลุหรือไม่ทะลุก็ได้ ส่วนเชื้อเรื้อรังจะอักเสบติดต่อกันนานกว่า 3 เดือน แก้วหูจะทะลุ

อาการ หูน้ำหนวกชนิดเฉียบพลันจะปวดหูมาก มีไข้สูง เยื่อบุในช่องหูชั้นกลางจะบวม แน่นในหู หูอื้อ ตรวจพบแก้วหูโป่ง เห็นเส้นเลือกที่แก้วหู มีหนองในหูชั้นกลาง ทำให้ผู้ป่วยปวดหูมาก มีไข้สูง การได้ยินเสียไปอย่างชัดเจน แก้วหูจะเริ่มทะลุมีหนองไหลออกมาและอาการปวดจะลดลงจะเห็นแก้วหูทะลุเป็นรูเล็กๆ หูน้ำหนวกชนิดเรื้อรังจะมีน้ำหนวกไหลออกจากหูเป็นๆ หายๆ ซึ่งอาจเป็นน้ำเมือกหรือหนอง หากสุขภาพแข็งแรงจะมีความต้านทานโรคดี น้ำหนวกจะหยุดไหลไปเอง หรือหากเป็นหวัดเจ็บคอ น้ำเข้าหู หรือมีสิ่งสกปรกเข้าหูก็จะอักเสบได้อีก  อาจมีเสียงดังในหูเป็นเสียงต่ำๆ อื้อๆ ตรวจดูจะพบว่าแก้วหูทะลุ ในช่องหูอาจมีหนองหรือไม่มีก็ได้ ตรวจพบการได้ยินผิดปกติ

การวินิจฉัยโรค จากประวัติมีการได้ยินเปลี่ยนไป อาการปวดหู หูอื้อ มีไข้ มีน้ำหรือหนองไหลจากหู อาจมีอาการเวียนศีรษะ มีเสียงดังในหู ปวดศรีษะ จากการตรวจหูด้วยเครื่องส่องหูจะพบน้ำหรือหนองในช่องหู บางรายอาจพบว่ามีกลิ่นเหม็นช่องหูบวมแดง แก้วหูทะลุ จากการถ่ายภาพรังสีกระดูกมาสตอยด์แล้วตรวจการได้ยินมักพบการได้ยินเสียไปแบบการนำเสียงผิดปกติ (Conduction hearing)

การรักษา ชนิดเฉียบพลันต้องได้รับการรักษาเพื่อแก้ไขการติดเชื้อ และบรรเทาอาการต่างๆ โดยให้รับประทานยาปฏิชีวนะ ให้ยาแก้ปวด เจาะแก้วหู ในระหว่างที่แก้วหูยังไม่ปิดต้องระวังไม่ให้น้ำเข้าหูโดยเด็ดขาด ห้ามแคะหู ต้องรักษาโรคหวัดเจ็บคอหรือโรคเกี่ยวกับการอักเสบของคอและจมูกให้หาย ส่วนเชื้อเรื้อรังต้องระวังไม่ให้น้ำเข้าหู รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ไม่ให้มีการติดเชื้อบริเวณคอ จมูก และหากมีน้ำหนวกไหล ต้องรักษาให้แห้งโดยการรักษาสาเหตุของโรค เช่น หากเป็นหวัดให้รับประทานยาแก้แพ้และยาลดบวม หากมีหูอักเสบเป็นหนองต้องหยอดหูด้วยยาปฏิชีวนะหรือยาปฏิชีวนะที่ผสมเตียรอยด์เพื่อช่วยลดการอักเสบและอาการบวมของเยื่อบุภายในช่องหู หากรูหูทะลุอาจต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะชนิดขี้ผึ้ง ในระยะนี้ห้ามสั่งน้ำมูกแรงๆ ไม่ให้น้ำเข้าหู หรือผู้ป่วยที่มีแก้วหูทะลุจากหูน้ำหนวกและกระดูกหูผิดปกติอาจต้องทำผ่าตัดปะแก้วหู (Myringoplasty or Tympanoplasty type I) เพื่อชวยลดการอักเสบ และช่วยให้การได้ยินดีขึ้น ผู้ป่วยที่มีหูน้ำหนวกเรื้อรัง แก้วหูทะลุและกระดูกหูบางส่วนถูกทำลาย ต้องทำผ่าตัดตกแต่งหูชั้นกลางร่วมกับผ่าตัดปะแก้วหูและตกแต่งกระดูกหูเพื่อให้การได้ยินดีขึ้นและแก้ไขหูอักเสบ หากผู้ป่วยเป็นหูน้ำหนวกเรื้อรัง มี Cholesteatomy ก้อนเล็กๆ และกระดูกสเตียรอยด์อักเสบเล็กน้อย จะทำผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ ปะแก้วหูร่วมกับการตกแต่งกระดูกหู (Tympano-mastoidectomy) เพื่อแก้ไขการอักเสบและช่วยให้การได้ยินดีขึ้น หากผู้ป่วยมีเส้นประสาทเฟเชียลเป็นอัมพาต (Facial nerve paralysis) ต้องทำผ่าตัดเพื่อชวยลดการกดของเส้นประสาทเฟเชียล (Facial nerve decompression) ซึ่งจะช่วยแก้ไขการกดของเส้นประสาทเฟเชียลที่ผ่านหูชั้นกลาง

การพยาบาท มุ่งเน้นการแก้ไขการติดเชื้อโดยให้ยาแก้ปวดลดไข้ ยาปฏิชีวนะ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุโดยแนะนำให้ผู้ป่วยระมัดระวังในขณะลุกขึ้นหรือเปลี่ยนท่าเนื่องจากอาจมีอาการเวียนศีรษะหลังผ่าตัด และส่งเสริมการดูแลตนเองหลังผ่าตัด ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะ แนะนำไม่ให้ใช้นิ้วสัมผัสแผลผ่าตัด ระวังไม่ให้นำเปียกผ้าปิดแผล ผู้ป่วยจะได้กลับไปดูแลตัวเองที่บ้านหลังผ่าตัด 1-2 วัน จะนัดมาตัดไหมเมื่อครบ 1 สัปดาห์หลังผ่าตัด งดสระผม จนกว่าจะตัดไหม ห้ามน้ำเข้าหูนานหลายเดือน หรือจนกว่าแก้วหูจะติดดี ขณะอาบน้ำต้องใช้สำลีแห้งใส่ไว้ในช่องหู และให้หมวกคลุมผมคลุมใบหูไว้ หากมีอาการผิดปกติให้มาตรวจก่อนนัดได้ เช่น มีไข้ เป็นหวัด ปวดศีรษะ เวียนศีรษะมาก เป็นต้น ต้องไปพบแพทย์เพราะอาจมีการติดเชื้อ และเน้นเรื่องการมาตรวจนัดและระวังการเกิดอุบัติเหตุดดยเปลี่ยนท่าช้าๆ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่