อาหารโรคขาดโปรตีนและพลังงาน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 29, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ และมีการพัฒนาในด้านการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง จนสามารถส่งอาหารต่างๆ เป็นสินค้าออกที่สำคัญแต่ภาวะทุพโภชนาการด้านการขาดโปรตีนและพลังงาน (protein energy malnutrition; PEM) ยังคงมีอยู่ทั่วไปทั้งในเขตเมืองและชนบท การขาดโปรตีนและพลังงานเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย เพราะมีภูมิต้านทานโรคต่ำ ถ้าเกิดในทารกและเด็กวัยก่อนเรียนจะส่งผลให้การเจริญเติบโตของสมองต่ำกว่าปกติ ตลอดจนมีผลต่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กอีกด้วย กลุ่มบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงต่อการขาดโปรตีนและพลังงาน ได้แก่ ทารกและเด็กวัยก่อนเรียน จากผลการสำรวจสถานการณ์เด็กไทยในช่วงธันวาคม 2548 ถึงกุมภาพันธ์ 2549 พบว่า เด็กไทยทั้งชายและหญิงอายุ 0 – 5 ปี แม้จะมีแนวโน้มน้ำหนักเฉลี่ย และส่วนสูงเพิ่มขึ้นแต่ยังคงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมีภาวะผอมร้อยละ 4.1 น้ำหนักตัวน้อยร้อยละ 9.3 และภาวะเตี้ยร้อยละ 11.9 ดังแสดงในรูปที่ 8.1 ซึ่งน้ำหนักตัวตามเกณฑ์ส่วนสูงเป็นตัวบ่งชี้การขาดโปรตีนและพลังงานตัวหนึ่ง เนื่องจากกล้ามเนื้อและไขมันสะสมในร่างกายจะถูกสลายออกมาใช้จนเกิดภาวะผอม – แกร็น เด็กที่มีน้ำหนักเทียบกับความสูงต่ำกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่า 2 (-2 SD) จัดว่าเป็นเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับปานกลางถึงรุนแรง (อุไรพร, 2551) การขาดสารอาหารในเด็กวัยนี้จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาการของร่างกายและสติปัญญา ที่ส่งผลกระทบทำให้ทรัพยากรมนุษย์ขาดคุณภาพในอนาคตได้

รูปที่ 8.1การสำรวจสถานการณ์ภาวะโภชนาการเด็กในประเทศไทยทั่วประเทศในช่วงธันวาคม 2548 ถึงกุมภาพันธ์2549

ที่มา  :  อุไรพร, 2551

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "พื้นฐานโภชนบำบัด" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ จากสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

เด็กน้ำหนักน้อยเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อยากอ้วนขึ้นต้องทำไงดีครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทำไมฉันถึงไม่อ้วนสักที น้ำหนักไม่ขึ้น
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทำไมเด็กไทยถึงเป็นโรคอ้วนเยอะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่