อาหารโรคขาดโปรตีนและพลังงาน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 29, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ และมีการพัฒนาในด้านการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง จนสามารถส่งอาหารต่างๆ เป็นสินค้าออกที่สำคัญแต่ภาวะทุพโภชนาการด้านการขาดโปรตีนและพลังงาน (protein energy malnutrition; PEM) ยังคงมีอยู่ทั่วไปทั้งในเขตเมืองและชนบท การขาดโปรตีนและพลังงานเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย เพราะมีภูมิต้านทานโรคต่ำ ถ้าเกิดในทารกและเด็กวัยก่อนเรียนจะส่งผลให้การเจริญเติบโตของสมองต่ำกว่าปกติ ตลอดจนมีผลต่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กอีกด้วย กลุ่มบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงต่อการขาดโปรตีนและพลังงาน ได้แก่ ทารกและเด็กวัยก่อนเรียน จากผลการสำรวจสถานการณ์เด็กไทยในช่วงธันวาคม 2548 ถึงกุมภาพันธ์ 2549 พบว่า เด็กไทยทั้งชายและหญิงอายุ 0 – 5 ปี แม้จะมีแนวโน้มน้ำหนักเฉลี่ย และส่วนสูงเพิ่มขึ้นแต่ยังคงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมีภาวะผอมร้อยละ 4.1 น้ำหนักตัวน้อยร้อยละ 9.3 และภาวะเตี้ยร้อยละ 11.9 ดังแสดงในรูปที่ 8.1 ซึ่งน้ำหนักตัวตามเกณฑ์ส่วนสูงเป็นตัวบ่งชี้การขาดโปรตีนและพลังงานตัวหนึ่ง เนื่องจากกล้ามเนื้อและไขมันสะสมในร่างกายจะถูกสลายออกมาใช้จนเกิดภาวะผอม – แกร็น เด็กที่มีน้ำหนักเทียบกับความสูงต่ำกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่า 2 (-2 SD) จัดว่าเป็นเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับปานกลางถึงรุนแรง (อุไรพร, 2551) การขาดสารอาหารในเด็กวัยนี้จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาการของร่างกายและสติปัญญา ที่ส่งผลกระทบทำให้ทรัพยากรมนุษย์ขาดคุณภาพในอนาคตได้

รูปที่ 8.1การสำรวจสถานการณ์ภาวะโภชนาการเด็กในประเทศไทยทั่วประเทศในช่วงธันวาคม 2548 ถึงกุมภาพันธ์2549

ที่มา  :  อุไรพร, 2551

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "พื้นฐานโภชนบำบัด" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ จากสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

เด็กน้ำหนักน้อยเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อยากอ้วนขึ้นต้องทำไงดีครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทำไมฉันถึงไม่อ้วนสักที น้ำหนักไม่ขึ้น
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทำไมเด็กไทยถึงเป็นโรคอ้วนเยอะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่