Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
มะเร็งและโรคร้าย

มีการพบว่าระดับของ HDL (ไขมันตัวดี) ที่ต่ำมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงทางปัญหาสุขภาพอื่น ๆ อีกมากนอกเหนือจากโรคหัวใจ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,965,753 คน

มีการพบว่าระดับของ HDL (ไขมันตัวดี) ที่ต่ำมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงทางปัญหาสุขภาพอื่น ๆ อีกมากนอกเหนือจากโรคหัวใจ

ทุกวันนี้เกือบทุกคนต่างตระหนักรู้ว่าระดับไขมันในเลือดที่สูงนั้นเป็นความเสี่ยงหนึ่งของโรคหัวใจ และเป็นเวลานานหลายปีที่รู้ว่าไขมันในเลือดนั้นแบ่งเป็นไขมันตัวไม่ดี (LDL) และ ไขมันตัวดี (HDL) มีการศึกษาวิจัยที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับ LDL ที่ต่ำ และความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจที่ลดลง ยาที่ช่วยลดระดับ LDL เช่นยากลุ่ม statins ต่างมีการแสดงให้เห็นว่าสามารถลดความเสี่ยงทางโรคหัวใจและหลอดเลือดได้จริง ดังนั้นแล้วทั้งสอบแบบของการศึกษาวิจัยต่างสนับสนุนว่า LDL เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และการลดระดับ LDL สามารถลดความโอกาสในการเกิดโรคหัวใจวาย และโรคหลอดเลือดสมองได้

เช่นเดียวกันกับ HDL ที่มีการศึกษาพบว่าระดับ HDL ที่สูงมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ต่ำลง อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับ LDL ที่ยาที่สามารถช่วยเพิ่มระดับ HDL ได้นั้นไม่ได้มีผลแสดงให้เห็นชัดเจนว่าช่วยระบบหัวใจและหลอดเลือดให้แข็งแรงขึ้น แล้วสาเหตุที่ไม่มีความสัมพันธ์เช่นนี้ ยังเป็นคำถามสำหรับเหล่านักวิจัยในด้านหัวใจและหลอดเลือดนี้

มีงานวิจัยที่เพิ่งตีพิมพ์ไม่นานนี้ในวารสารของสถาบันโรคหัวใจ (Journal of the American College of Cardiology) ได้ให้คำตอบแก่คำถามนั้น จากการศึกษาในกลุ่มประชากรทั้งหมด 631,762 คน นักวิจัยพบว่าระดับ HDL ที่ต่ำนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น รายได้ที่ต่ำ การใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ระดับ triglycerides ที่สูงขึ้น ความเสี่ยงทางโรคหัวใจอื่น ๆ รวมถึงปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ดังนั้นแล้วความสัมพันธ์ระหว่างระดับ HDL ที่ต่ำนั้นกับปัญหาทางโรคหัวใจและหลอดเลือดที่แย่ลงนั้นอาจเป็นผลมาจากปัจจัยอื่น ๆ ข้างต้น ไม่ใช่จากระดับ HDL ที่ต่ำเพียงอย่างเดียว

การศึกษานี้ยังพบอีกว่าระดับ HDL ที่ต่ำนั้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามยังพบว่าระดับ HDL ที่ต่ำนั้น มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีระดับ HDL ในค่าเฉลี่ยปกติ จากการศึกษาทำให้เห็นว่า แม้ว่าระดับ HDL ที่ต่ำจะไม่ได้ทำนายถึงการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือด - ที่อาจจะเป็นเหตุเป็นผลได้มากกว่านี้หากพบว่าระดับ HDL ที่ต่ำมีผลให้เกิดโรคหัวใจจริง - แต่ระดับ HDL ที่ต่ำนั้นจะทำนายถึงการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ และตอนนี้ยังไม่พบการอธิบายที่สมเหตุสมผลพอว่าระดับ HDL ที่ต่ำส่งผลเช่นนั้นได้อย่างไร ผลสรุปที่นักวิจัยพบคือ ระดับ HDL ที่ต่ำไม่ได้เห็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจหรือมะเร็ง แต่มันมีสาเหตุที่ทำให้ระดับ HDL ต่ำ คือ การใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพทั้งหมด

แล้วจากการศึกษาทั้งหมดเราสรุปอะไรได้บ้าง อย่างแรกคือ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระดับ HDL และโรคหัวใจยังเป็นที่ต้องการเพิ่ม ยังมีการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก (Clinical trials) ขนาดใหญ่อันหนึ่งที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับตัวยาที่จะช่วยเพิ่มระดับ HDL ดังนั้นแล้วการศึกษานี้จะช่วยเปรียบเทียบให้เห็นว่าการเพิ่มระดับ HDL ที่ต่ำให้สูงขึ้น จะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้จริงหรือไม่ ในขณะเดียวกัน ไม่ได้หมายความว่ายาจะมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มระดับ HDL เพียงอย่างเดียว หากคุณมีระดับ HDL ที่ต่ำ การศึกษานี้ได้ให้คำสนับสนุนว่าการออกกำลังกาย และการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มระดับ HDL และช่วยลดปัญหาความเสี่ยงทางสุขภาพต่าง ๆ ที่จะพบในกลุ่มคนที่มีปัญหาระดับ HDL ต่ำ 


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป