มะเร็งและโรคร้าย

มีการพบว่าระดับของ HDL (ไขมันตัวดี) ที่ต่ำมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงทางปัญหาสุขภาพอื่น ๆ อีกมากนอกเหนือจากโรคหัวใจ

เผยแพร่ครั้งแรก 12 ก.ค. 2018 อัปเดตล่าสุด 4 ส.ค. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
มีการพบว่าระดับของ HDL (ไขมันตัวดี) ที่ต่ำมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงทางปัญหาสุขภาพอื่น ๆ อีกมากนอกเหนือจากโรคหัวใจ

ทุกวันนี้เกือบทุกคนต่างตระหนักรู้ว่าระดับไขมันในเลือดที่สูงนั้นเป็นความเสี่ยงหนึ่งของโรคหัวใจ และเป็นเวลานานหลายปีที่รู้ว่าไขมันในเลือดนั้นแบ่งเป็นไขมันตัวไม่ดี (LDL) และ ไขมันตัวดี (HDL) มีการศึกษาวิจัยที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับ LDL ที่ต่ำ และความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจที่ลดลง ยาที่ช่วยลดระดับ LDL เช่นยากลุ่ม statins ต่างมีการแสดงให้เห็นว่าสามารถลดความเสี่ยงทางโรคหัวใจและหลอดเลือดได้จริง ดังนั้นแล้วทั้งสอบแบบของการศึกษาวิจัยต่างสนับสนุนว่า LDL เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และการลดระดับ LDL สามารถลดความโอกาสในการเกิดโรคหัวใจวาย และโรคหลอดเลือดสมองได้

เช่นเดียวกันกับ HDL ที่มีการศึกษาพบว่าระดับ HDL ที่สูงมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ต่ำลง อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับ LDL ที่ยาที่สามารถช่วยเพิ่มระดับ HDL ได้นั้นไม่ได้มีผลแสดงให้เห็นชัดเจนว่าช่วยระบบหัวใจและหลอดเลือดให้แข็งแรงขึ้น แล้วสาเหตุที่ไม่มีความสัมพันธ์เช่นนี้ ยังเป็นคำถามสำหรับเหล่านักวิจัยในด้านหัวใจและหลอดเลือดนี้

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
เข้าร่วมงานวิจัยทางการแพทย์วันนี้

ค้นหางานวิจัยที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อรับการรักษาใหม่ที่อาจทำให้อาการของคุณดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อสังคม

E02

มีงานวิจัยที่เพิ่งตีพิมพ์ไม่นานนี้ในวารสารของสถาบันโรคหัวใจ (Journal of the American College of Cardiology) ได้ให้คำตอบแก่คำถามนั้น จากการศึกษาในกลุ่มประชากรทั้งหมด 631,762 คน นักวิจัยพบว่าระดับ HDL ที่ต่ำนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น รายได้ที่ต่ำ การใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ระดับ triglycerides ที่สูงขึ้น ความเสี่ยงทางโรคหัวใจอื่น ๆ รวมถึงปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ดังนั้นแล้วความสัมพันธ์ระหว่างระดับ HDL ที่ต่ำนั้นกับปัญหาทางโรคหัวใจและหลอดเลือดที่แย่ลงนั้นอาจเป็นผลมาจากปัจจัยอื่น ๆ ข้างต้น ไม่ใช่จากระดับ HDL ที่ต่ำเพียงอย่างเดียว

การศึกษานี้ยังพบอีกว่าระดับ HDL ที่ต่ำนั้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามยังพบว่าระดับ HDL ที่ต่ำนั้น มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีระดับ HDL ในค่าเฉลี่ยปกติ จากการศึกษาทำให้เห็นว่า แม้ว่าระดับ HDL ที่ต่ำจะไม่ได้ทำนายถึงการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือด - ที่อาจจะเป็นเหตุเป็นผลได้มากกว่านี้หากพบว่าระดับ HDL ที่ต่ำมีผลให้เกิดโรคหัวใจจริง - แต่ระดับ HDL ที่ต่ำนั้นจะทำนายถึงการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ และตอนนี้ยังไม่พบการอธิบายที่สมเหตุสมผลพอว่าระดับ HDL ที่ต่ำส่งผลเช่นนั้นได้อย่างไร ผลสรุปที่นักวิจัยพบคือ ระดับ HDL ที่ต่ำไม่ได้เห็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจหรือมะเร็ง แต่มันมีสาเหตุที่ทำให้ระดับ HDL ต่ำ คือ การใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพทั้งหมด

แล้วจากการศึกษาทั้งหมดเราสรุปอะไรได้บ้าง อย่างแรกคือ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระดับ HDL และโรคหัวใจยังเป็นที่ต้องการเพิ่ม ยังมีการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก (Clinical trials) ขนาดใหญ่อันหนึ่งที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับตัวยาที่จะช่วยเพิ่มระดับ HDL ดังนั้นแล้วการศึกษานี้จะช่วยเปรียบเทียบให้เห็นว่าการเพิ่มระดับ HDL ที่ต่ำให้สูงขึ้น จะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้จริงหรือไม่ ในขณะเดียวกัน ไม่ได้หมายความว่ายาจะมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มระดับ HDL เพียงอย่างเดียว หากคุณมีระดับ HDL ที่ต่ำ การศึกษานี้ได้ให้คำสนับสนุนว่าการออกกำลังกาย และการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มระดับ HDL และช่วยลดปัญหาความเสี่ยงทางสุขภาพต่าง ๆ ที่จะพบในกลุ่มคนที่มีปัญหาระดับ HDL ต่ำ 


5 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Low levels of HDL (the “good” cholesterol) appear connected to many health risks, not just heart disease. Harvard Health. (https://www.health.harvard.edu/blog/low-levels-of-hdl-the-good-cholesterol-appear-connected-to-many-health-risks-not-just-heart-disease-2016110210626)
HDL: The "Good" Cholesterol. MedlinePlus. (https://medlineplus.gov/hdlthegoodcholesterol.html)
Management of Low Levels of High-Density Lipoprotein-Cholesterol. National Center for Biotechnology Information. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4231714/)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ตั้งกระทู้ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป