Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การรักษา

สรุปสถานการณ์ และปัญหา ของการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่อดีต

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,692,615 คน

สรุปสถานการณ์ และปัญหา ของการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่อดีต

การแพทย์แผนไทยที่เคยรุ่งเรืองในสมัยกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้ลดบทบาทลงไปและถูกกดทางอ้อมโดย พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ในระยะแรกนั้นหมอไทยส่วนมากที่ไม่ทราบข้อมูล และไม่สามารถสอบได้ใบประกอบโรคศิลปะต่างก็เลิกอาชีพ และเผาตำราไปเป็นอันมากด้วยความเข้าใจผิด และเกรงว่าอาจจะถูกจับ ส่วนผู้ที่เหลืออยู่ชรามาก

a2.gif ปัจจุบันมีผู้สอบได้ใบประกอบโรคศิลปะประมาณ 29,999 คน (ยอดสะสม) และส่วนหนึ่งก็ได้เสียชีวิตไปแล้ว ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และยังคงประกอบอาชีพนี้จำนวนน้อย คาดว่ามีจำนวนไม่ถึง 18,000 คน สำหรับหมอพื้นบ้านที่ยังมีความสามารถรักษาโรคได้ เช่น หมอยาสมุนไพร หมอยาฝน หมอป่า หมอนวด หมอพระ หมอผี อีกเป็นจำนวนมาก และกระจายอยู่ทั่วประเทศ คาดว่ามีประมาณ 1-3 คนต่อหมู่บ้าน นับเป็นความโชคดีที่หากเราฟื้นฟูบทบาท และจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อให้มีการฟื้นฟูความรู้กันอย่างจริงจังก็จะเป็นการพัฒนาให้บุคคลเหล่านี้ให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ระดับหนึ่งa2.gif ในขณะที่บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยที่ดีมีคุณค่าเหลืออยู่น้อย ภาพลักษณ์ของการแพทย์แผนไทยในด้านอื่น ๆ ก็ยังคงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหา เช่น องค์ความรู้ ตำรา ขาดการรวบรวม การทำยาขาดคุณภาพ วัตถุดิบขาดแคลน เพราะส่วนใหญ่นำมาจากป่า โดยมิได้มีการปลูกทดแทน ป่าจึงถูกทำลายลงไปเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าเพียงร้อยละ 26 พื้นที่ที่เป็นยา จึงนับวันจะสูญหายและสูญพันธุ์ไปในที่สุด นอกจากนี้สถานบริการด้านการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพมีน้อยมาก สถานบริการของรัฐ ยังให้ความสนใจไม่มากพอ จึงเป็นเรื่องที่มีความยากลำบาก ในการฟื้นฟูบูรณะการการแพทย์แผนไทยในยุคปัจจุบัน

โฆษณาจาก HonestDocs
ทำรีเทนเนอร์วันนี้ ลดสูงสุด 50% ถึงวันที่ 17 ก.ย. นี้เท่านั้น

จองคิววันนี้ได้เลย คลีนิกดีมีคุณภาพ ไม่ต้องรอหมอนาน เริ่มต้นเพียง 600 บาท เท่านั้น

Internal ad retainer

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล
ดูในแอป