การรักษา

สรุปสถานการณ์ และปัญหา ของการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่อดีต

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
สรุปสถานการณ์ และปัญหา ของการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่อดีต

การแพทย์แผนไทยที่เคยรุ่งเรืองในสมัยกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้ลดบทบาทลงไปและถูกกดทางอ้อมโดย พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ในระยะแรกนั้นหมอไทยส่วนมากที่ไม่ทราบข้อมูล และไม่สามารถสอบได้ใบประกอบโรคศิลปะต่างก็เลิกอาชีพ และเผาตำราไปเป็นอันมากด้วยความเข้าใจผิด และเกรงว่าอาจจะถูกจับ ส่วนผู้ที่เหลืออยู่ชรามาก

a2.gif ปัจจุบันมีผู้สอบได้ใบประกอบโรคศิลปะประมาณ 29,999 คน (ยอดสะสม) และส่วนหนึ่งก็ได้เสียชีวิตไปแล้ว ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และยังคงประกอบอาชีพนี้จำนวนน้อย คาดว่ามีจำนวนไม่ถึง 18,000 คน สำหรับหมอพื้นบ้านที่ยังมีความสามารถรักษาโรคได้ เช่น หมอยาสมุนไพร หมอยาฝน หมอป่า หมอนวด หมอพระ หมอผี อีกเป็นจำนวนมาก และกระจายอยู่ทั่วประเทศ คาดว่ามีประมาณ 1-3 คนต่อหมู่บ้าน นับเป็นความโชคดีที่หากเราฟื้นฟูบทบาท และจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อให้มีการฟื้นฟูความรู้กันอย่างจริงจังก็จะเป็นการพัฒนาให้บุคคลเหล่านี้ให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ระดับหนึ่งa2.gif ในขณะที่บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยที่ดีมีคุณค่าเหลืออยู่น้อย ภาพลักษณ์ของการแพทย์แผนไทยในด้านอื่น ๆ ก็ยังคงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหา เช่น องค์ความรู้ ตำรา ขาดการรวบรวม การทำยาขาดคุณภาพ วัตถุดิบขาดแคลน เพราะส่วนใหญ่นำมาจากป่า โดยมิได้มีการปลูกทดแทน ป่าจึงถูกทำลายลงไปเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าเพียงร้อยละ 26 พื้นที่ที่เป็นยา จึงนับวันจะสูญหายและสูญพันธุ์ไปในที่สุด นอกจากนี้สถานบริการด้านการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพมีน้อยมาก สถานบริการของรัฐ ยังให้ความสนใจไม่มากพอ จึงเป็นเรื่องที่มีความยากลำบาก ในการฟื้นฟูบูรณะการการแพทย์แผนไทยในยุคปัจจุบัน

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่