Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การตั้งครรภ์

ใช้ประกันสังคมหรือสิทธิบัตรทองฝากท้องได้หรือไม่

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,722,833 คน

ใช้ประกันสังคมหรือสิทธิบัตรทองฝากท้องได้หรือไม่

การตั้งครรภ์ จริงอยู่ว่าเป็นความดีใจของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ แต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจทำให้หนักอกหนักใจเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายไม่น้อย เพราะรวม ๆ แล้วค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเลยทีเดียว หากพอจะมีสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทใดได้จึงอย่ารอช้า โดยเฉพาะบัตรทองและบัตรประกันสังคม ที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะสามารถเบิกและคุ้มครองค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว

สิทธืในการใช้บัตรทอง

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
กว่า 100 โปรแกรมตรวจสุขภาพ ลดสูงสุด 40%

รายการตรวจครบทุกช่วงวัย พร้อมจองคิวให้ ไม่ต้องรอนาน เลือกดูและสอบถามเราวันนี้

Istock 989108042

บัตรทอง 30 บาท คือบัตรประกันสุขภาพที่คนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน บัตรนี้ให้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ผู้ที่ถือบัตร เพื่อการเข้าถึงสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี สำหรับคุณแม่ที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สามารถขอรับสิทธิได้ทุกคนถึงแม้ไม่ได้รับสิทธิข้าราชการ หรือประกันสังคมร่วมด้วยก็ตาม

สิทธิบัตรทองกรณีฝากครรภ์และคลอดบุตร

บัตรทอง 30 บาทเป็นบัตรที่ให้บริการสุขภาพได้ครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงการคลอดบุตรด้วย หากคุณแม่ไม่มีบัตรประกันสังคม บัตรข้าราชการ หรือไม่ได้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ แนะนำอย่างยิ่งให้สมัครบัตรทองเพื่อขอใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล ซึ่งกรณีตั้งครรภ์นี้ สปสช. ให้การดูแลคุ้มครองคุณแม่ตั้งแต่การไปฝากครรภ์เลยทีเดียว

 • คุณแม่จะได้รับการฝากครรภ์ตามมาตรฐานคุณภาพครบ 5 ครั้งตามมาตรฐานสากล
 • ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาการเกิดภาวะผิดปกติในเด็ก
 • มีระบบห้องคลอด การบริบาลทารกแรกเกิด และการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ขวบ
 • ได้รับบริการตรวจร่างกาย และตรวจครรภ์ ชั่งน้ำหนัก สัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตรวจภายใน วัดความสูงยอดมดลูก ตรวจปัสสาวะ ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย โปรตีน และน้ำตาลในปัสสาวะ ตรวจเลือด ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง การคัดกรองโรค เช่น ซิฟิลิส เอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี และโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทั้งคุณแม่และสามี
 • คุณแม่ที่ถือบัตรทองสามารถใช้สิทธิต่อเนื่องในการคลอดลูกฟรีได้ตามสถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ไว้
 • ได้รับการส่งเสริมสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์ ทารกแรกเกิด ภาวะโภชนาการ และพัฒนาการเด็ก
 • ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ว่าจะเป็นการวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด
 • ได้รับการฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
 • แต่สำหรับการรักษาภาวะมีบุตรยาก หรือการผสมเทียมจะไม่ได้ถูกคุ่มครองในสิทธิบัตรทอง

สิทธิบัตรประกันสังคมกรณีคลอดบุตร

สำหรับผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือข้าราชการ จะได้สิทธิเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างคือ สิทธิประกันสังคม โดยคุณแม่สามารถเข้ารับการตรวจครรภ์หรือคลอดบุตรได้ตามโรงพยาบาลที่เลือกไว้ ซึ่งสามารถเลือกโรงพยาบาลรัฐได้ถึง 156 แห่ง เอกชน 86 แห่ง รวมถึงเครือข่ายสถานพยาบาลอีกกว่า 2000 แห่ง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสิทธิ์คลอดบุตรจากประกันสังคม

 • ผู้ประกันตนจะต้งจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนรับบริการคลอดบุตร จึงจะมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้
 • หากเป็นไปตามเงื่อนไขผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ผู้ประกันตนจะได้ค่าคลอดบุตรในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดหนึ่งครั้ง
 • ผู้หญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์หยุดงานเพื่อคลอดบุตรอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเวลา 90 วัน
 • สำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร
 • สามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง

สิทธิคุณแม่ที่รับราชการกรณีคลอดบุตร

 • สำหรับผู้ที่ทำงานอาชีพราชการหรือการปกครองท้องถิ่น ยังสามารถใช้สิทธิจากประกันสังคมได้ด้วย
 • มีสิทธิลาคลอดได้ 90 วันโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
 • คุณแม่ที่รับราชการจะสามารถรับเงินเดือนได้ตามปกติ 90 วัน
 • ส่วนพนักงานรับราชการ จะสามารถรับเงินเดือนได้ตามปกติแต่จะได้จากว่วนราชการ 45 วัน และได้รับจากสำนักงานประกันสังคม 45 วัน
 • พนักงานราชการมีสิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทำการโดยไม่รับเงินเดือน
 • นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สิทธิข้าราชการกับประกันสังคมคู่กันได้ ทั้งนี้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือรับราชการทั้งคู่ให้ตรวจสอบสวัสดิการเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่

ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม แนะนำคุณแม่และคุณพ่อศึกษาสิทธิทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เราสามารถรับสิทธิตามที่เราควรได้รับ ควรเตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของเราและจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง เพียงเท่านี้จะช่วยให้เรามีเวลาเตรียมตัวเป็นคุณแม่ได้อย่างอุ่นใจ และพร้อมที่จะเพื่อดูแลลูกรักอย่างเต็มตัวค่ะ


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป