การตั้งครรภ์

ใช้ประกันสังคมหรือสิทธิบัตรทองฝากท้องได้หรือไม่

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
ใช้ประกันสังคมหรือสิทธิบัตรทองฝากท้องได้หรือไม่

การตั้งครรภ์ จริงอยู่ว่าเป็นความดีใจของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ แต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจทำให้หนักอกหนักใจเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายไม่น้อย เพราะรวม ๆ แล้วค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเลยทีเดียว หากพอจะมีสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทใดได้จึงอย่ารอช้า โดยเฉพาะบัตรทองและบัตรประกันสังคม ที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะสามารถเบิกและคุ้มครองค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว

สิทธืในการใช้บัตรทอง

โฆษณาจาก HonestDocs
กังวลหลังมีเพศสัมพันธ์?

สั่งยาและชุดตรวจด่วนพิเศษ

เลือกซื้อ

บัตรทอง 30 บาท คือบัตรประกันสุขภาพที่คนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน บัตรนี้ให้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ผู้ที่ถือบัตร เพื่อการเข้าถึงสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี สำหรับคุณแม่ที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สามารถขอรับสิทธิได้ทุกคนถึงแม้ไม่ได้รับสิทธิข้าราชการ หรือประกันสังคมร่วมด้วยก็ตาม

สิทธิบัตรทองกรณีฝากครรภ์และคลอดบุตร

บัตรทอง 30 บาทเป็นบัตรที่ให้บริการสุขภาพได้ครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงการคลอดบุตรด้วย หากคุณแม่ไม่มีบัตรประกันสังคม บัตรข้าราชการ หรือไม่ได้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ แนะนำอย่างยิ่งให้สมัครบัตรทองเพื่อขอใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล ซึ่งกรณีตั้งครรภ์นี้ สปสช. ให้การดูแลคุ้มครองคุณแม่ตั้งแต่การไปฝากครรภ์เลยทีเดียว

 • คุณแม่จะได้รับการฝากครรภ์ตามมาตรฐานคุณภาพครบ 5 ครั้งตามมาตรฐานสากล
 • ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาการเกิดภาวะผิดปกติในเด็ก
 • มีระบบห้องคลอด การบริบาลทารกแรกเกิด และการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ขวบ
 • ได้รับบริการตรวจร่างกาย และตรวจครรภ์ ชั่งน้ำหนัก สัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตรวจภายใน วัดความสูงยอดมดลูก ตรวจปัสสาวะ ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย โปรตีน และน้ำตาลในปัสสาวะ ตรวจเลือด ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง การคัดกรองโรค เช่น ซิฟิลิส เอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี และโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทั้งคุณแม่และสามี
 • คุณแม่ที่ถือบัตรทองสามารถใช้สิทธิต่อเนื่องในการคลอดลูกฟรีได้ตามสถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ไว้
 • ได้รับการส่งเสริมสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์ ทารกแรกเกิด ภาวะโภชนาการ และพัฒนาการเด็ก
 • ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ว่าจะเป็นการวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด
 • ได้รับการฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
 • แต่สำหรับการรักษาภาวะมีบุตรยาก หรือการผสมเทียมจะไม่ได้ถูกคุ่มครองในสิทธิบัตรทอง

สิทธิบัตรประกันสังคมกรณีคลอดบุตร

สำหรับผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือข้าราชการ จะได้สิทธิเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างคือ สิทธิประกันสังคม โดยคุณแม่สามารถเข้ารับการตรวจครรภ์หรือคลอดบุตรได้ตามโรงพยาบาลที่เลือกไว้ ซึ่งสามารถเลือกโรงพยาบาลรัฐได้ถึง 156 แห่ง เอกชน 86 แห่ง รวมถึงเครือข่ายสถานพยาบาลอีกกว่า 2000 แห่ง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสิทธิ์คลอดบุตรจากประกันสังคม

 • ผู้ประกันตนจะต้งจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนรับบริการคลอดบุตร จึงจะมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้
 • หากเป็นไปตามเงื่อนไขผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ผู้ประกันตนจะได้ค่าคลอดบุตรในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดหนึ่งครั้ง
 • ผู้หญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์หยุดงานเพื่อคลอดบุตรอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเวลา 90 วัน
 • สำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร
 • สามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง

สิทธิคุณแม่ที่รับราชการกรณีคลอดบุตร

 • สำหรับผู้ที่ทำงานอาชีพราชการหรือการปกครองท้องถิ่น ยังสามารถใช้สิทธิจากประกันสังคมได้ด้วย
 • มีสิทธิลาคลอดได้ 90 วันโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
 • คุณแม่ที่รับราชการจะสามารถรับเงินเดือนได้ตามปกติ 90 วัน
 • ส่วนพนักงานรับราชการ จะสามารถรับเงินเดือนได้ตามปกติแต่จะได้จากว่วนราชการ 45 วัน และได้รับจากสำนักงานประกันสังคม 45 วัน
 • พนักงานราชการมีสิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทำการโดยไม่รับเงินเดือน
 • นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สิทธิข้าราชการกับประกันสังคมคู่กันได้ ทั้งนี้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือรับราชการทั้งคู่ให้ตรวจสอบสวัสดิการเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่

ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม แนะนำคุณแม่และคุณพ่อศึกษาสิทธิทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เราสามารถรับสิทธิตามที่เราควรได้รับ ควรเตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของเราและจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง เพียงเท่านี้จะช่วยให้เรามีเวลาเตรียมตัวเป็นคุณแม่ได้อย่างอุ่นใจ และพร้อมที่จะเพื่อดูแลลูกรักอย่างเต็มตัวค่ะ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่