ความรู้สุขภาพ

การศรัทธาในศาสนาดีต่อสุขภาพไหมครับ?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
การศรัทธาในศาสนาดีต่อสุขภาพไหมครับ?

ศรัทธาและการแพทย์ มักจะเกี่ยวเนื่องกันครับ เวลาพ่อแม่กับผม คุยกันในหัวข้อด้านการแพทย์ เรามักจะคุยกันไปถึงเรื่องจิตวิญญานด้วยเสมอ มีคนไม่น้อยที่เชื่อว่า การมีชีวิตอยู่หรือตายไปเป็นคําตัดสินจาก เบื้องบนพอ ๆ กับหรือมากกว่าฝีมือทีมแพทย์และการรักษาด้วยซ้ำไป นอกจากนี้ การให้กําลังใจจากกลุ่มที่มีศรัทธาร่วมกัน มีส่วนช่วยฟื้นฟู อาการผู้ป่วยและหายจากโรคได้อย่างดี กลุ่มศาสนามักมีโปรแกรมให้ความช่วยเหลือ ประสานงานกับนักสังคมสงเคราะห์ ในการให้คําปรึกษาและช่วยเหลือผู้ที่กําลังเดือดร้อนขาดแคลน

ไม่นานมานี้ ขณะที่ผมอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ ก็เกิดความคิดเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพกับศาสนาในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยการนําคําสอนทางศาสนามาร่วมสนับสนุนการดําเนินชีวิตวิถีสุขภาพทุก ๆ วัน ไม่ใช่ทําเฉพาะเวลาวิกฤต ผมเห็นข่าวการเสียชีวิตของ ริชาร์ด เบรสโลว (Richard Breslow) ผู้บุกเบิกตัวจริงแห่งวงการสาธารณสุข ชายผู้ทุ่มเทชีวิตศึกษาศาสตร์แห่งอายุยืนยาว สมแล้วที่เขามีชีวิตอยู่นานถึง 97 ปี ผลงานวิจัยอันกว้างขวางครอบคลุมของเขาเป็นบทเรียนสําคัญให้เราเรียนรู้ได้มาก ด็อกเตอร์เบรสโลวเป็นนักสาธารณสุขแถวหน้านานกว่า 70 ปี เขา คือคนสําคัญในการเชื่อมโยงการสูบบุหรี่กับโรคปอด โดยเฉพาะมะเร็งปอด ไม่เพียงแค่นั้น เขายังแสดงให้ประจักษ์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมีอายุยืน กับสุขภาพดี ซึ่งเกิดได้จากการประพฤติตามชุดพฤติกรรม 7 ประการ (ชื่อภาษาอังกฤษคือ Alameda 7 ตั้งชื่อตามมณฑลแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็น ต้นเรื่องแห่งพฤติกรรมทั้ง 7) คือ ไม่สูบบุหรี่ นอนให้ได้คืนละ 7-8 กินอาหารตรงเวลา รักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสม กินมื้อเช้า ดื่มแอลกอฮอล์ แต่น้อย และอย่างน้อยต้องออกกําลังกายปานกลาง

สิ่งที่สะดุดใจผมก็คือ การที่ด็อกเตอร์เบรสโลว์ยังคงทํางานได้ดี แม้ย่างเข้าสู่วัยเก้าสิบ ในปี พ.ศ. 2553 ขณะมีอายุ 95 ปี เขายังเป็น ประพันธ์ร่วมในผลงานวิจัย 25 ปีในการติดตามศึกษากลุ่มมอร์มอนใน แคลิฟอร์เนีย เขาเขียนงานชิ้นนี้ร่วมกับศาสตราจารย์เจมส์ อี เอ็นสตรอม จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอส แองเจลิส แสดงให้เห็นว่า ผู้ชายมอร์มอนมีอายุยืนยาวกว่าชายอเมริกันผิวขาวทั่ว ๆ ไปประมาณ 10 ปี ในขณะที่หญิงมอร์มอนอายุขัยเฉลี่ยยาวกว่าหญิงทั่วไป 5-6 ปี การมีอายุ ยืนยาวเห็นชัดเจนในกลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่ ผู้ที่ไปโบสถ์ทุกสัปดาห์และเป็นผู้ที่แต่งงาน ข้อดีอื่นๆ พบได้ในผู้ที่มีน้ำหนักตัวพอเหมาะ นอนตอนกลางคืนเพียงพอและออกกําลังกาย ผู้วิจัยเชื่อว่า อายุที่ยืนยาวนั้นเป็นผลจากหลักคําสอนที่ดีต่อสุขภาพของมอร์มอน ได้แก่ กินอาหารที่ครบถ้วนสมดุล ละเว้นจากยาสูบ แอลกอฮอล์ กาแฟ ชา และสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย ผู้วิจัยพบว่าไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือลัทธิใด หากปฏิบัติตามหลักสุขภาพ แบบเดียวกันนี้ก็ย่อมจะเกิดผลดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน

เราพบมานานแล้วว่า มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง การเป็นคนที่ไป วัดสม่ำเสมอกับการมีอายุยืน แต่ยากที่จะชี้ชัดว่าเพราะประเด็นใดกันแน่ การมีสุขภาพดี ส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากการเลือกเอง ผู้เคร่งศาสนาเป็นกลุ่ม คนที่มีพฤติกรรมดําเนินชีวิตไปในวิถีสุขภาพที่ดีกว่า ดังนั้นจึงมีชีวิตยืนยาว ผลการศึกษาพบว่า คนที่มักไปโบสถ์ไม่ชอบทําพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะสูบบุหรี่หรือดื่มจัด นอกจากนี้ หากตั้งใจตื่นแต่เช้าเพื่อไปโบสถ์ ทุกเช้าวันอาทิตย์ ย่อมไม่สามารถจะดื่มเต็มเหนี่ยวในคืนวันเสาร์ได้ และถ้ายังไปโบสถ์ไหว น่าจะถือเป็นตัวชีวัดว่าสุขภาพยังดีอยู่ มากกว่าจะถือเป็นสาเหตุที่ทําให้สุขภาพดี

มีแง่มุมทางจิตวิญญานที่เป็นประโยชน์อีกมาก การสงบภาวนาใน พิธีกรรมทางศาสนาช่วยลดระดับความเครียด หลายศาสนามีบทสวดถึง ความรัก การให้อภัย ความหวัง และการมองโลกในแง่ดี สร้างกําลังใจให้ ชีวิต ซึ่งส่งผ่านมายังสุขภาพจิตที่ดี หลายศาสนาสอนให้เห็นความสําคัญของ การขอบคุณ เราทราบกันดีแล้วว่า ความกตัญญูนั้นสําคัญยิ่งต่อสุขภาพจิต ผู้นําทางศาสนาบางศาสนานอกจากจะให้คําปรึกษาแล้ว ก็ยังช่วยรับฟังการ สารภาพบาป ซึ่งเป็นการลดความตึงเครียดทางอารมณ์ ด้วยการปลดปล่อย ความรู้สึกผิดและทุกข์ในใจออกมา ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่น่าจะดีต่อสุขภาพ

ผมไม่ใช่คนเคร่งศาสนา แต่ผมก็ประจักษ์หลักฐานที่ยืนยันว่า ศรัทธา และความเชื่อในศาสนาต่าง ๆ ส่งผลดีต่อสุขภาพ จากประสบการณ์ทําให้ ผมเข้าใจว่า การที่บางคนศรัทธาในอํานาจเบื้องบนที่จะช่วยให้เขารับมือกับ ความป่วยไข้รุนแรงได้ ช่วยให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบาก หลาย ๆ ครั้งที่ กําลังใจและแรงสนับสนุนของกลุ่มผู้มีศรัทธาในศาสนา มีผลอย่างมากต่อสุขภาพของสมาชิก ในอีกด้านหนึ่ง ผมได้เห็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าได้รับ กําลังใจและแรงสนับสนุนจากในกลุ่มของตน ผ่านแนวคิดที่ยอมรับว่าสิ่ง ต่างๆ ล้วนเป็นไปตามกฎธรรมชาติในโลก เห็นได้ชัดเจนว่า คุณไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เคร่งศาสนาก่อนจึงจะปฏิบัติตามหลักการที่ดีต่อสุขภาพที่มีอยู่ ในคําสอนของหลายๆ ศาสนา ข้อปฏิบัติเหล่านี้เหมาะสําหรับทุกคนครับ

บทสรุปของหมอเบซเซอร์

การปฏิบัติตามคําสอนเรื่องสุขภามที่สนับสนุนโดยศาสนาต่าง ๆ ช่วยให้อายุยืน แล้วทราบไหมครับว่า คุณจะเชื่อในพระเจ้าหรือเคร่งศาสนาหรือไม่ก็ตาม คุณสามารถนําคําสอนนั้นมาปฏิบัติได้ครับ

 จงมีศรัทธา

ไม่ว่าคุณจะเคร่งศาสนาหรือไม่ แต่ก็คุ้มค่าที่จะนําข้อปรัชญาที่กลุ่ม คนผู้มีศรัทธาหลาย ๆ กลุ่มยึดถือมาปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเอง และคนอื่นๆ

  • สร้างความสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความรัก และถนอมรักษามันไว้
  • ช่วยเหลือและเป็นกําลังใจให้คนรอบข้าง ในยามที่พวกเขาต้องการ
  • รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่ มีข้อดีหลายประการของความรู้สึก รู้คุณ ช่วยให้ความสัมพันธ์ของคนในสังคมผูกพันกันแน่นแฟ้น ทําให้ผู้คน อยากช่วยเหลือกันต่อไป และยังมีหลักฐานว่า ความรู้สึกกตัญญูสัมพันธ์กับ การนอนหลับสนิท เจ็บป่วยน้อยลง และลดความเครียดอีกด้วย
  • อย่าเพิ่งเลิกเรียนหนังสือ การศึกษาดีต่อสุขภาพ
  • ปฏิบัติต่อร่างกายของคุณราวกับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ กินอาหาร ถ้าจะดื่มก็ดื่มเพียงเล็กน้อย ให้ถูกต้อง ออกกําลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับให้เพียงพอ ไม่สูบบุหรี่ และถ้าจะดื่มก็ดื่มเพียงเล็กน้อย

 หากคุณเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์และอยากอ่านเกี่ยวกับหัวข้อนี้เพิ่มเติม สามารถสนับสนุนผู้แต่ง นายแพทย์ริชาร์ด เบซเซอร์  ได้โดยการซื้อหนังสือ “ความจริงจากหมอไขข้อกังขาปัญหาสุขภาพ”

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
ประโยชน์ของการหยุดสูบบุหรี่
ประโยชน์ของการหยุดสูบบุหรี่

ร้อยพันประโยชน์ของการหยุดสูบบุหรี่ เราเลือกตัวท็อปมาให้คุณ