สุขภาพจิต

ความเครียดในองค์กร ตอนที่ 1 “ทำงานไม่ได้เรื่อง”

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
ความเครียดในองค์กร ตอนที่ 1 “ทำงานไม่ได้เรื่อง”

แม้ว่าสถานการณ์ในครอบครัว คนเรามักเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา การถอนตัวออกจากสถานการณ์มักให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า เพราะที่แท้แล้ว ทุกครอบครัวมีความรักเป็นพื้นฐาน “ขอเพียงรักกัน เรื่องร้ายก็กลายเป็นดี ได้เสมอ”

แต่ในบางสถานการณ์ การถอนตัวออกมาเท่ากับหนีปัญหามากกว่าจะตีความเป็นอย่างอึนได้ การหนีปัญหาทำให้คนอื่นเสียหาย และทำให้ตัวเองเสียหาย เช่น ความเครียดในที่ทำงาน

องค์กรทุกแห่งมีเป้าหมายขององค์กรเป็นพื้นฐานทั้งวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายหลัก เป้าหมายรอง ยุทธศาสตร์ และตัวชีวัด แต่น้อยแห่งที่จะมีความรักเป็นพื้นฐานร่วมด้วย ซึ่งหากองค์กรใด ๆ ไม่ได้มีความรักเป็นพื้นฐานด้วยแล้ว หากเราพบปัญหาหรือมีความ เครียดในที่ทำงานแล้วเลือกถอนตัวออกจากสถานการณ์ ก็มักจะ ไม่มีใครในองค์กรที่รักคุณมากพอจะโอบอุ้มช่วยเหลือ มีแต่จะตัดเนื้อร้ายทิ้งไป

แล้วถ้าคุณทำแบบนี้ในทุกที่ทำงาน ในที่สุดคุณจะเป็นคนที่ไร้ค่า พูดเช่นนี้มิได้หมายความว่าคนอื่นเห็นคุณไม่เอาไหน ตัวเองก็จะเห็นตัวเองไม่เอาไหนด้วย ซึ่งจะเป็นเรื่องที่แย่ที่สุด ความรู้สึกแย่ ๆ ที่มีต่อ ตนเองเป็นความรู้สึกที่แย่มากกว่าความรู้สึกแย่ ๆ เองเสียอีก

เมื่อพบปัญหาหรือความเครียดในที่ทำงาน สิ่งที่ต้องทำคือ ไปคลายเครียดให้ได้ นั้นคือ ไปออกกำลังกายให้มาก น่าจะรู้สึก ดีขึ้น

แน่นอนว่า กลับมาทุกอย่างย่อมต้องเหมือนเดิมด้วย หัวหน้างานคนเดิม เพื่อนร่วมงานพวกเดิม ผู้ใต้บังคับบัญชากลุ่มเดิม ผู้บริหารสูงสุดชุดเดิม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชีวัดเหมือนเดิม ถ้าไปคลายเครียดกลับมาแล้วยังไม่รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาทั้งหมดมีหน้าตาดีขึ้นพอจะอยู่ด้วยกันได้ ก็ถึงคราวลำบากแน่ ๆ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีปัญหาอะไรที่คนเราจะเอาชนะไม่ได้ ไม่มีอะไรที่เรียกว่า no-win situation ดังนั้นภายใต้ความเป็นจริงที่ว่า เราแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ เราต้องเป็นคนที่แก้ไขตัวเองได้

ปัญหาข้อที่หนึ่ง คือ คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าตัวเองเลือกได้หมายถึงเลือกที่จะแก้ไขตนเองได้ แม้ว่าพ่อแม่ก็คนเดิม ภรรยา หรือสามีก็คนเดิม ลูก ๆ ก็คนเดิม องค์กรก็ที่เดิม แต่คนเราเลือกที่จะแก้ไขตนเองได้อย่างแน่นอน มีคำที่ติดปากว่า “หนีไปสู่เสรีภาพ” แปลว่า คนเราชอบขังตัวเองแล้วหาว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้ ที่แท้แล้วคนเราสามารถหนีไปสู่เสรีภาพได้ทุกคน ซึ่งมิได้แปลว่าให้ลาออก

ปัญหาข้อที่สอง คือ ไม่เชื่อว่าตัวเองมีความสามารถจะแก้ได้ ข้อนี้มักมาควบคู่กับไม่รู้ว่าจะให้แก้อะไร ความไม่รู้ว่าจะให้แก้ อะไรมักมาจากการที่องค์กรหรือหัวหน้างานก็ประเมินเราไม่ได้เรื่องด้วยคือได้แต่ประเมินว่าเราทำงานไม่ดี แต่ก็ไม่ชี้ซัดว่าไม่ดีที่ตรงไหน ร้ายกว่านั้นคือ ประเมินเราอย่างไม่เป็นทางการในสถานที่ที่ไม่เป็นทางการ เช่น เปรย ๆ ในโต๊ะกินข้าวว่าเราทำงานไม่ได้เรื่อง เป็นต้น ร้ายกาจที่สุด คือ ประเมินเราออกไมโครโฟนในที่ประชุม จะเห็นว่าการที่เราไม่รู้ว่าจะแก้อะไรที่ตรงไหน หลายครั้งไม่ใช่ความผิดของเรา เป็นความผิดของมันต่างหาก

ปัญหาข้อที่สาม คือ รู้แล้วว่าเราได้หัวหน้าแบบไทย ๆ คือพูดอะไรก็ไม่ชัด ไม่ได้หมายถึงติดอ่างหรือพูดไม่ชัด แต่พูด ไม่ชัดว่าเราทำงานไม่ได้มาตรฐานที่ตรงไหน และทั้งที่รู้แล้วเราก็ยังสวมบทลูกจ้างแบบไทย ๆ คือเจ้านายพูดอะไรก็ต้องใช่ครับท่านเอาไว้ ก่อน ที่ทุกคนควรทำคือ เดินไปหาเจ้านายและขอเวลาทำความกระจ่าง ว่าเราบกพร่องตรงไหน และต้องการให้แก้ไขตรงไหน การทำเช่นนี้ได้ แปลว่าเราต้องยอมรับผิดว่าเราไม่ได้เรื่องจริง ๆในตอนแรก อย่างน้อย ก็ไม่ได้เรื่องในสายตาของเขา

ปัญหาข้อที่สี คือ เมื่อรู้แล้วว่าตัวเองเสียหายตรงไหน เช่น ทำงานไม่ครบถ้วน ทำงานไม่ละเอียด ทำงานไม่ลงลึก หลงลืมนั้นนี้ บ่อยครั้ง ไม่ได้เรื่องมากมายก่ายกอง เรื่องก็จะกลับมาที่ตัวเราเองว่า ต้องการปรับปรุงตัวเอง หรือต้องการอยู่เป็นกาฝากในองค์กรไปวัน ๆ แล้วมาบ่นเครียด

จะเห็นว่าเรื่องวนกลับไปที่ข้อหนึ่ง นั้นคือ เราเลือกได้

คุณสามารถอ่านข้อมูลดีๆมีประโยชน์แบบนี้ได้เพิ่มเติมที่หนังสือ "บำบัดเครียด" โดยน.พ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จากสำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ เพื่อสนับสนุนผู้แต่ง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
การออกกำลังกาย (Fitness)
การออกกำลังกาย (Fitness)

10 ขั้นตอนในการเป็นผู้ฝึกสอนส่วนตัว