การตั้งครรภ์

อารมณ์แปรปรวน? บางทีคุณอาจจะกำลังตกไข่อยู่

ความต้องการทางเพศของผู้หญิง รอบประจำเดือน และการตั้งครรภ์
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
อารมณ์แปรปรวน? บางทีคุณอาจจะกำลังตกไข่อยู่

คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า อารมณ์ทางเพศเพิ่มในบางช่วงเวลาของเดือน ถ้าคุณติดตามรอบประจำเดือนของคุณ คุณจะพบว่าอารมณ์ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นในช่วงใกล้กับก่อนเวลาตกไข่ ฮอรโมนที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มความต้องการทางเพศ ธรรมชาติต้องการให้มนุษย์ตั้งครรภ์และทำให้อารมณ์เราเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่ความต้องการทางเพศที่เพิ่มขี้นในช่วงเวลาที่ตกไข่เท่านั้น แต่ช่วงเวลานี้ความดึงดูดกับคู่ของคุณก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

เมื่อไหร่ที่ความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นก่อนภาวะไข่ตก?

คำตอบ ช่วงเวลาที่สามารถมีตั้งครรภ์มีระยะเวลาประมาณ 7 วันในหนึ่งรอบเดือน อย่างไรก็ตาม การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงท้ายๆ ของ 7 วันนี้โอกาสการตั้งครรภ์ก็จะลดลง เวลาที่เหมาะสมสำหรับการปฏิสนธิมากที่สุดคือช่วงเวลา 3 วันก่อนถึงวันตกไข่ ในวันที่ 3 ก่อนวันตกไข่ โอกาสประมาณ 8-23% ในขณะที่ 1 วันก่อนการตกไข้ โอกาสประมาณ 21-24%

การวิจัยค้นพบว่า ช่วงเวลาที่มีความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นนั้นมีระยะเวลาทั้งหมด 6 วันของในรอบเดือนนั้นๆ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 3 ก่อนระดับฮอร์โมน LH ที่สูงขึ้น (ซึ่ง LH ฮอร์โมนจะเพิ่มสูงสุดในช่วงใกล้ก่อนการตกไข่) นั่นหมายความว่า ถ้าคุณทำตามความรู้สึกของอารมณ์ทางเพศและมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลา 6 วันนี้ โอกาสการตั้งครรภ์ก็จะมากขึ้น

งานวิจัยอีกฉบับทดลองให้ผู้หญิงติดตามการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 90 วัน และตรวจปัสสาวะในตอนเช้าทุกวัน เพื่อศึกษาระดับการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน LH ในแต่ละวัน จากการเก็บตัวอย่างดังกล่าวพบข้อมูลน่าสนใจว่า ผู้หญิงจะมีเพศสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นเมื่อระดับฮอร์โมน LH สูง และวันที่มีระดับฮอร์โมน LH สูงสุดจะเป็นวันที่ผู้หญิงส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับวันที่เหมาะสมที่สุดที่จะมีการตั้งครรภ์

ทำไมความต้องการทางเพศเพิ่มมากขึ้นในช่วงของการตกไข่?

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ความต้องการนี้เพิ่มมากที่สุด? คำตอบคือ มีหลายปัจจัยแต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานคือระดับของฮอร์โมนมีผลต่ออารมณ์ ยกตัวอย่างเวลาผู้หญิงมีระดับฮอร์โมนเพศที่ไม่คงที่อาจจะมีอาการซึมเศร้า ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะมีบุตรยากอาจจะทำให้อารมณ์แปรปรวนได้

การศึกษายังค้นพบอีกว่า ในช่วงเวลาของการเกิดตกไข่นั้น ผู้หญิงมักจะมีอารมณ์เหงาลดลงและอาจจะมีความรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขเพิ่มขึ้น ซึ่งอารมณ์เหล่านี้จะช่วยทำให้เพิ่มความรู้สึกความต้องการทางเพศ อีกหนึ่งสาเหตุ คือปัจจัยทางกายภาพที่จะช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศ อย่างที่ได้กล่าวข้างต้นว่าระยะเวลาก่อนไข่ตกจะมีฮอร์โมน LH และเอสโตรเจน (estrogen) เพิ่มถึงจุดสูงสุด

ฮอร์โมนเหล่านี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกและของเหลวบริเวณนี้ (คือสารคัดหลั่งปกติจากทางช่องคลอด) การตรวจของเหลวจากปากมดลูกนี้จะช่วยบ่งบอกเวลาที่พร้อมเหมาะสมในการมีเพศสัมพันธ์เพื่อการตั้งครรภ์ การเพิ่มสารคัดหลั่งบริเวณปากมดลูกนั้นจะทำให้เพิ่มความรู้สึกว่าช่องคลอดเปียกชื้นมากขึ้น ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะเพิ่มความต้องการทางเพศมากขึ้น

ความรู้สึกต้องการทางเพศที่มากขึ้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเวลาที่ที่มีการตกไข่และเป็นเวลาที่เหมาะสมในการมีเพศสัมพันธ์เพื่อตั้งครรภ์

การตรวจสารคัดหลั่งที่ปากมดลูกหรือวัดอุณหภูมินั้นเป็นการตรวจที่เชื่อถือได้ในการวัดเวลาการตกไข่ ในขณะเดียวกันร่างกายถูกสั่งโปรแกรมให้มีความต้องการทางเพศในเวลาเดียวกัน คุณอาจจะติดตามอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ทางเพศ เพื่อที่จะมีเซ็กส์ในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตั้งครรภ์

แต่ถึงกระนั้นก็ตามอารมณ์ทางเพศมักจะไม่ใช่อยู่ในช่วงเวลาการตกไข่เสมอไป ถ้าคุณมีอารมณ์เครียดหรือซึมเศร้า อารมณ์ทางเพศอาจจะไม่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกันคุณอาจจะมีอารมณ์ทางเพศเพิ่มขึ้นได้จากเหตุผลอื่นๆ ได้นอกจากภาวะตกไข่ ความต้องการทางเพศที่สูงไม่ได้แสดงถึงเวลาตกไข่เสมอไป มันเป็นแค่อารมณ์ทางธรรมชาติที่คุณอาจจะลองสังเกตดู ดังนั้นถ้าครั้งหน้าคุณมีความรู้สึก มีอารมณ์ดังกล่าวลองคิดว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาของการมีไข่ตกและใช้โอกาสนี้ในห้องนอนของคุณ!

 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
อะไรคือสัญญาณการฉีกขาดในภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก?
อะไรคือสัญญาณการฉีกขาดในภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก?

เรียนรู้สัญญาณการตั้งครรภ์นอกมดลูกก่อนที่มันจะฉีกขาด

ทำความเข้าใจกับภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy) ใช่หรือไม่ใช่?
ทำความเข้าใจกับภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy) ใช่หรือไม่ใช่?

การตั้งครรภ์ที่เร็วเกินไปที่จะยืนยันด้วยวิธีการทางชีวเคมี

ผลตรวจอัลตราซาวนด์ (ULTRASOUND) แสดงอัตราการเต้นหัวใจที่ค่อนข้างช้าของทารกในครรภ์ช่วงไตรมาสแรก
ผลตรวจอัลตราซาวนด์ (ULTRASOUND) แสดงอัตราการเต้นหัวใจที่ค่อนข้างช้าของทารกในครรภ์ช่วงไตรมาสแรก

ความเสี่ยงของการแท้งบุตรในกรณีที่มีทารกในครรภ์มีอัตราการเต้นของหัวใจที่ค่อนข้างช้าในช่วงไตรมาสแรก