Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การดูแลผู้อื่น

การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ จากการได้รับการรักษาด้วยอินซูลิน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,291,977 คน

การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ จากการได้รับการรักษาด้วยอินซูลิน
  1. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงสาเหตุ อาการและอาการแสดง ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
  2. แนะนำให้ผู้ป่วยฝึกสังเกตอาการ และค้นหาสาเหตุของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น การรับประทานอาหารได้น้อยลง การได้รับการฉีดอินซูลิน เป็นต้น เพื่อลดระดับน้ำตาล
  3. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาแก้คลื่นไส้ อาเจียน เช่น Motilium 1 เม็ด ก่อนอาหารเช้า กลางวัน เย็น และสังเกตอาการข้างเคียง เช่น มึนงง การบีบตัวของทางเดินอาหารเพิ่มขึ้น เป็นต้น
  4. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ หากรันประทานอาหารไม่ได้ ให้ดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำหวาน 1 แก้วทดแทน
  5. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้วทันที เมื่อมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
  6. แนะนำวิธีแก้ไขเมื่อเกิดอาการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โดยดูแลให้ผู้ป่วยดื่มน้ำหวาน 1 แก้วแล้วนอนพักทันที
  7. วัดสัญญาณชีพขณะมีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ และติดตามการเปลี่ยนแปลงทุก 30-60 นาที
  8. รายงานให้แพทย์ทราบ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาทันที และเตรียมอุปกรณ์สำหรับให้กลูโคสทางหลอดเลือดดำ
  9. เน้นให้ผู้ป่วยเห็นความสำคัญของการดูแลและช่วยเหลือตนเองเมื่อมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงถึงขึ้นอันตรายต่อชีวิต
  10. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับอินซูลินตามแผนการรักษา โดยฉีดก่อนอาหารเช้า 15 ยูนิต และก่อนอาหารเย็น 8 ยูนิต ฉีดใต้ผิวหนังบริเวณหน้าท้อง และสังเกตอาการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป