Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD
การเลี้ยงลูก

หนังโป๊...เรื่องใกล้ตัวที่พ่อแม่กับลูกควรคุยกัน

คำแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากสอนให้ลูกเข้าใจเรื่องเพศอย่างเหมาะสมกับวัย โดยอาจใช้โอกาส ลูกดูหนังโป๊ เป็นจุดเริ่มต้น
เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ: 8 ต.ค. 2019 อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
หนังโป๊...เรื่องใกล้ตัวที่พ่อแม่กับลูกควรคุยกัน

เมื่อวัยที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น บวกกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของเด็กในยุคนี้ การเปิดรับ “หนังโป๊” หรือสื่อลามกต่างๆ จึงไม่ใช่เรื่องยากหรือเกินความสามารถแต่อย่างใด แน่นอนว่าหนังโป๊เป็นหนึ่งในสื่อที่สามารถปลุกเร้าและกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ มากกว่าจะเป็นที่สื่อที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องเพศ ซึ่งอาจทำให้ลูกเกิดความรู้สึกอยากรู้อยากลอง และอาจนำมาสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แต่ในอีกทางหนึ่ง การดูหนังโป๊ หรืออธิบายเรื่องเพศด้วยการใช้หนังโป๊เป็นเครื่องมือ อาจมีประโยชน์กว่าที่คุณคิด

พ่อแม่ควรทำอย่างไร เมื่อรู้ว่าลูกดูหนังโป๊?

ก่อนอื่น พ่อแม่ต้องพยายามทำความเข้าใจก่อนว่าการดู “หนังโป๊” ของลูกไม่ใช่เรื่องผิด แต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้กับเด็กทุกคน เพราะเมื่อเด็กเริ่มโตขึ้น ร่างกายก็จะเริ่มมีพัฒนาการของระบบสมองในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมเพศ (Gonad) ซึ่งทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศ ส่งผลให้เด็กวัยเริ่มโตมีแรงขับทางเพศ นำมาสู่พฤติกรรมและความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นการดูหนังโป๊ ซึ่งเป็นเพียงความอยากรู้อยากเห็น ความต้องการหาคำตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัยตามธรรมชาติ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจฮอร์โมนและระดับไทรอยด์ เริ่มต้นที่ 1,630 บาท

หงุดหงิดง่าย ผมร่วง เหนื่อยง่าย น้ำหนักขึ้น ความต้องการทางเพศลดลง อาจเกิดจากฮอร์โมนผิดปกติ

Istock 1028394832

ลูกดูหนังโป๊ พัฒนาการปกติที่แสดงให้เห็นว่าลูกสนใจเรื่องเพศ

โดยปกติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยไหน ล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะดูหนังโป๊ได้ทั้งนั้น สิ่งแรกที่พ่อแม่ต้องให้ความสำคัญ คือ การสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการโดยรวมของลูกในช่วงวัยนั้นๆ เนื่องจากเด็กในแต่ละช่วงวัยมีความสนใจเรื่องเพศและความสามารถในการทำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้แตกต่างกันออกไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงอายุ

 • อายุ 5-8 ปี ในช่วงอายุนี้เป็นช่วงอายุที่ร่างกายอาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ว่าเด็กจะเริ่มรับรู้ความแตกต่างระหว่างเพศในเชิงกายภาพ เด็กในวัยนี้มักจะมีคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ รอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปรียบเทียบความแตกต่างเรื่องเพศ เช่น ทำไมผู้ชายถึงไม่เหมือนผู้หญิง ทำไมอวัยวะของเด็กถึงไม่เหมือนของผู้ใหญ่ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มอธิบายให้เด็กๆ เข้าใจเรื่องเพศได้ แต่การตอบคำถามต้องไม่ซับซ้อนหรือยากเกินไป
 • อายุ 9-12 ปี หรือเรียกได้ว่าช่วงก่อนเป็นวัยรุ่น เด็กจะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยเฉพาะด้านอารมณ์ ความรู้สึกทางเพศมีมากขึ้น เริ่มมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่เด็กอีกต่อไป พ่อแม่ควรส่งเสริมให้ลูกวัยนี้รู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเองและคนอื่นๆ โดยสามารถพูดคุยหรืออธิบายประเด็นต่างๆ อย่างละเอียดและซับซ้อนยิ่งขึ้น
 • อายุ 13-18 ปี เป็นการก้าวเข้าสู่วัยรุ่นอย่างเต็มตัว สังเกตได้ว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ฮอร์โมนพลุ่งพล่าน มีความอยากรู้อยากลองสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ช่วงวัยนี้เด็กจำเป็นจะต้องรู้เรื่องเพศในด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและละเอียด ในขณะเดียวกันเด็กก็ยังต้องการ “ความเป็นพวกเดียวกัน” อยู่ ดังนั้นพ่อแม่จึงควรพยายามเป็นส่วนหนึ่ง และอธิบายประเด็นต่างๆ อย่างใกล้ชิด

เหตุผลที่พ่อแม่ควรคุยกับลูกเรื่องเพศ แทนที่จะปล่อยให้ลูกเรียนรู้จากหนังโป๊ 

ในสังคมไทย การพูดถึงเรื่องเพศเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับมากนัก พ่อแม่หลายๆ คนมองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรพูดถึง เพราะอาจเป็นการชี้โพรงให้กระรอก ให้ลูกอยากรู้อยากลอง ดังนั้นหลายๆ บ้านจึงเลี่ยงที่จะพูดเรื่องนี้ไป และคาดหวังว่าโรงเรียนจะสามารถสอนหรืออธิบายเรื่องเพศแก่ลูกได้

แต่มีการวิจัยพบว่า เด็กที่ได้รับข้อมูลเรื่องเพศจากเพื่อนหรือโรงเรียนก่อน มีอัตราการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานมากกว่าผู้ที่ได้รับข้อมูลจากผู้ปกครอง ในขณะเดียวกัน เด็กที่สามารถพูดคุยเรื่องเพศกับผู้ปกครองได้อย่างตรงไปตรงมามักมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในช่วงอายุที่มากกว่า 

นอกจากนี้ บางครั้งการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเพศก็เป็นเรื่องส่วนตัวเกินกว่าที่ลูกจะนำไปปรึกษาครู หรือแม้กระทั่งเพื่อนที่โรงเรียนได้ เด็กหลายๆ คนจึงเลือกที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ในการหาคำตอบในเรื่องต่างๆ ที่ตนเองสงสัย ซึ่งอาจนำไปสู่การการศึกษาและสังเกตจากหนังโป๊ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

สรุปคือ พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เป็นรากฐานสำคัญและกลุ่มคนที่มีใกล้ชิดกับลูกมากที่สุด หากครอบครัวมีความสนิทสนมกับลูก หรือแสดงออกให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่พร้อมรับฟัง จะส่งผลให้ลูกกล้าเปิดใจพูดคุยในเรื่องเพศกับพ่อแม่มากกว่าการพูดคุยกับคนอื่นๆ เป็นโอกาสให้พ่อแม่สามารถรับฟังและอธิบายประเด็นนี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หนังโป๊เกี่ยวข้องกับการเริ่มคุยเรื่องเพศระหว่างพ่อแม่กับลูกอย่างไร?

การที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองรับรู้ว่าลูกดูหนังโป๊ อาจเป็นจุดที่ทำให้ตระหนักได้ว่าลูกเริ่มมีความสนใจเรื่องเพศ แต่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะควรเข้าไปคุยกับลูกเลยทันที ควรจะมีการเตรียมตัวร่วมด้วย ดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลเรื่องเพศที่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะเป็นผู้ใหญ่มากกว่า ผ่านอะไรมามากว่า แต่ใช่ว่าสิ่งที่พ่อแม่รู้จะถูกต้องตามหลักสุขศึกษาเสมอไป ดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยกับลูกจึงจำเป็นต้องคาดการณ์เบื้องต้นว่าลูกมีความสนใจหรือมีแนวโน้มสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศในประเด็นใดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ควรศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้อง

  ในขณะเดียวกัน การคุยเรื่องเพศยังเป็นประเด็นที่อ่อนไหว ดังนั้นนอกจากการเตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูลแล้ว พ่อแม่ยังจำเป็นที่จะต้องเปิดใจเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องที่อาจเกิดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น ด้านอารมณ์ ความสนใจ หรือรสนิยมทางเพศของลูก
 • หาโอกาสที่เหมาะสม แท้จริงแล้ว การคุยเรื่องเพศสามารถพูดคุยให้เป็นเรื่องปกติทั่วไปได้ตั้งแต่ลูกยังเด็ก เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยกับพ่อแม่ได้ แต่ในหลายๆ บ้านที่ไม่เคยคุยเรื่องเพศกับลูกมาก่อน และมาทราบว่าลูกดูหนังโป๊ การที่จะเริ่มคุยนั้นจำเป็นที่จะต้องหาจังหวะหรือโอกาสที่เหมาะสมในการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุย ซึ่งควรจะเป็นช่วงเวลาสบายๆ ไม่ตึงเครียด เช่น ในขณะดูละครหรือข่าว

  พ่อแม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เห็นจากสื่อ และลองถามถึงความคิดเห็นของลูกที่มีต่อเรื่องเพศ ในขณะเดียวกันพ่อแม่ต้องสื่อสารให้ลูกรู้ว่าการคุยในเรื่องนี้ไม่ใช่การจับผิดหรือตำหนิ เป็นเพียงการรับฟังและพูดคุยเหมือนเรื่องทั่วๆ ไป
 • ฟังอย่างตั้งใจ เมื่อการสนทนาเริ่มขึ้น สิ่งที่พ่อแม่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุดคือการรับฟังสิ่งที่ลูกพูดอย่างตั้งใจ ไม่รีบพูด ไม่ตัดสิน ไม่ตำหนิ พ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความคิดเห็น และซักถามได้อย่างอิสระ
 • ตอบคำถามและพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา เมื่อรับฟังอย่างตั้งใจแล้ว พ่อแม่สามารถพูดคุยหรือตอบคำถามต่างๆ ที่ลูกกำลังสงสัย โดยต้องคำนึงถึงช่วงวัยที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ เพราะเด็กแต่ละช่วงอาจจะต้องการคำตอบที่แตกต่างกันออกไป

  หากลูกยังอยู่ในช่วงก่อนเข้าวัยรุ่น หรืออายุ 5-8 ปี การตอบคำถามในเรื่องเพศไม่ควรเป็นคำตอบที่ซับซ้อน ยากต่อความเข้าใจ

  หากลูกอยู่ในช่วงอายุ 13-18 ปี พ่อแม่สามารถอธิบายเรื่องราวที่อาจจะซับซ้อนได้มากกว่า

  ในกรณีที่พ่อแม่ไม่สามารถตอบได้ทุกคำถาม พ่อแม่สามารถชวนลูกมาหาคำตอบที่ถูกต้องไปด้วยกันได้ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ พ่อแม่จะต้องตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ทั้งยังทำให้ลูกรู้สึกถึงความจริงใจที่พ่อแม่มีให้  

สิ่งที่สำคัญในการพูดคุยเรื่องเพศกับลูกไม่ใช่แค่ความถูกต้องของข้อมูล เด็กหลายๆ คนคาดหวังปฏิกิริยาตอบโต้ที่แสดงถึงความจริงใจ ใส่ใจ ของพ่อแม่มากกว่า พ่อแม่จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยในการคุยเรื่องเพศกับลูก ให้ลูกรับรู้ว่าพ่อแม่คือคนที่อยู่เคียงข้าง พร้อมรับฟัง และชี้แนะในสิ่งที่เหมาะสมแก่ลูกเสมอ


5 การอ้างอิง
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
อนุกรรมการสุขภาพวัยรุ่น ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศ, คุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องเพศและความสัมพันธ์ (http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20170410105046.pdf)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, หนุนให้ข้อมูลเรื่องเพศแต่เล็กสร้างเกราะวัยรุ่นเสริมทักษะชีวิต (https://www.thaihealth.or.th/Content/16743-หนุนให้ข้อมูลเรื่องเพศแต่เล็กสร้างเกราะวัยรุ่นเสริมทักษะชีวิต.html), 10 กันยายน 2555.
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, สอนลูกอย่างไรให้รู้เท่าทันเรื่องเพศสัมพันธ์ (https://www.thaichildrights.org/multimedia/infographic-sex-education/)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป