การสร้างวินัยให้เด็ก

จะออกแบบการฝึกระเบียบให้เหมาะกับนิสัยของลูกได้อย่างไร?

เพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกระเบียบวินัยตามความต้องการของลูกคุณ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
จะออกแบบการฝึกระเบียบให้เหมาะกับนิสัยของลูกได้อย่างไร?

เพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกระเบียบวินัยตามความต้องการของลูกคุณ

คุณเคยสังเกตเห็นเด็ก 2 คนที่มาจากครอบครัวเดียวกันแต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหรือไม่? เด็กคนหนึ่งอาจจะเป็นเด็กเลี้ยงง่าย มีความสุขและพร้อมที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยในขณะที่เด็กอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นเด็กเกเร ชอบเรียกร้องความสนใจ

บางครั้งพฤติกรรมที่แตกต่างก็ไม่ได้มาจากสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว เด็กแต่ละลคนเกิดมาพร้อมกับลักษณะนิสัยเฉพาะตัว และการออกแบบวิธีการควบคุมวินัยให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนก็เป็นเรื่องที่สำคัญ

สิ่งที่ทำให้เกิดนิสัย

นิสัยแตกต่างจากบุคลิกภาพเล็กน้อย เพราะบุคลิกถาพของเด็กจะรวมถึงความฉลาดและความสามารถด้านต่างๆ ในขณะที่นิสัยจะหมายถึงลักษณะที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเท่านั้น นักวิจัยดพบว่านิสัยประกอบขึ้นจาก 9 ด้านคือ

 • ระดับพฤติกรรม – ลูกของคุณมีความตื่นตัวอยู่ในระดับมากกว่าปกติ ปานกลาง หรือไม่ตื่นตัวเลยเมื่อเทียบกับเด็กที่อายุเท่ากัน?
 • ความสม่ำเสมอ – ลูกของคุณชอบการมีกิจวัตรประจำวันแบบเดิมๆ ? หรือต้องการที่จะกินและนอนที่เวลาเดียวกันทุกๆ วันหรือไม่?
 • เข้าหาหรือหลีกหนี – ลูกของคุณชื่นชอบการพบเจอสิ่งใหม่ๆ และคนใหม่ๆ หรือไม่? หรือชอบมองดูคนอื่นและหลบอยู่ข้างหลังเมื่อพบเจอสถานการณ์ใหม่ๆ?
 • การปรับตัว – ลูกของคุณสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขนาดไหน หรือรู้สึกหงุดหงิดหากมีการเปลี่ยนแปลงตารางของเขา?
 • ความรุนแรงของการตอบสนอง – ลูกของคุณมีการตอบสนองทางอารมณ์มากระดับไหนเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดี
 • ความไวของการตอบสนอง – ลูกของคุณมีการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นจากประสาทสัมผัสเช่นการรับรส ลักษณะ กลิ่นและเสียงอย่างไร?
 • ความวอกแวก – ลูกของคุณสามารถจดจ่อกับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเป็นคนที่วอกแวกง่ายตามเสียงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว?
 • ระยะเวลาของความสนใจ – ลูกของคุณสามารถทำงานได้จนสำเร็จหรือมักจะเลิกทำหรือไม่สนใจที่จะทำต่อก่อนที่งานจะเสร็จ? พวกเขามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากอันหนึ่งเป็นอีกอันหนึ่งอย่างไร?
 • อารมณ์ – โดยปกติแล้วลูกของคุณมักมีอารมณ์ดีหรือมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมรอบช้าง?

การจัดประเภทของนิสัย

นักวิจัยได้ทำการแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น 3 กลุ่มตามองค์ประกอบดังกล่าว แต่ก็ยังพบวว่ามีเด็กอีกประมาณ 35% ที่ไม่เข้าข่ายของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษแต่มักเป็นหลายกลุ่มรวมกัน

 • เด็กเลี้ยงง่ายหรือยืดหยุ่นง่าย (40%) – เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มีอารมณ์คงที่และมองโลกในแง่ดีมากที่สุด พวกเขาค่อนข้างยืดหยุ่นกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตและประสบการณ์ใหม่ๆ ทีเกิดขึ้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพวกเขา กิจวัตรประจำวันของเด็กกลุ่มนี้จะค่อนข้างคาดเดาได้ง่าย
 • เด็กตื่นตัวหรือเด็กเลี้ยงยาก (10%) – เด็กกลุ่มนี้มักมีอารมณ์หงุดหงิด คาดเดากิจวัตรประจำวันไม่ไดแต่อาจกลัวการพบเจอผู้คนใหม่ๆ พวกเขาค่อนข้างไวต่อสิ่งกระตุ้นเช่นเสียงดังหรือพื้นผิวแปลกๆ นอกจากนั้นยังมีการตอบสนองที่รุนแรงต่อสิ่งที่ไม่ชอบอีกด้วย
 • Slow to warm (15%) – เด็กกลุ่มนี้จะตื่นตัวน้อยกว่า อาจฉุนเฉียวได้และหวาดกลัวต่อสถานการณ์และผู้คนใหม่ๆ ได้มากกว่า พวกเขาจะค่อยๆ คุ้นชินกับสิ่งใหม่ๆ ทีละน้อยเมื่อเวลาผ่านไป และมักจะเรียนรู้จากการสังเกตก่อนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม

เลือกวิธีการฝึกระเบียบวินัยที่เหมาะสม

การเลือกวิธีการฝึกระเบียบวินัยในเหมาะสมกับนิสัยของเด็กเป็นเรื่องที่สำคัญ ตัวอย่างเช่นการให้คำชมอาจได้ผลดีในเด็กกลุ่ม slow to warm เพราะอาจกระตุ้นให้พวกเขาลองกิจกรรมใหม่ๆ มากขึ้น และอาจจะตอบสนองได้ดีต่อระบบการให้รางวัลซึ่งจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจมากขึ้น

เด็กกลุ่มที่ตื่นตัวหรือเลี้ยงยากอาจตอบสนองได้ดีต่อการเมินเฉย การใช้วิธี time out หรืองดสิ่งที่เคยได้ทำ อาจใช้วิธีสะสมเหรียญเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีและให้เด็กยังคงมีความสนใจต่อกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่อง

เด็กกลุ่มที่เลี้ยงง่ายหรือยืดหยุ่นมักจะตอบสนองได้ดีกับหลากหลายวิธี การใช้การผสมระหว่างการให้รางวัลหรือการทำโทษอาจเป็นวิธีที่ได้ประสิทธิภาพในการจัดการกับเด็กกลุ่มนี้

ดังนั้นก่อนที่คุณจะเลือกวิธีใดๆ มาจัดการกับลูกของคุณควรพิจารณาความต้องการของเด็กก่อน แล้วจึงค่อยเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับนิสัยของเด็กแต่ละคน

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
คำแนะนำในการช่วยลดความกังวลก่อนเปิดเทอม
คำแนะนำในการช่วยลดความกังวลก่อนเปิดเทอม

ผู้ปกครองสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยลดความกังวลก่อนกลับไปโรงเรียน