การดูแลผู้อื่น

การพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวลและเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
การพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวลและเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. กระตุ้นให้ผู้ป่วยแสดงความรู้สึกต่อสภาพที่เผชิญอยู่ ประเมินประสิทธิภาพในการเผชิญปัญหาของผู้ป่วยทั้งจากการสนทนาและการสังเกต
  2. ช่วยเหลือผู้ป่วยในการค้นหาสาเหตุของความวิตกกังวลและถ้าเป็นไปได้ช่วยหาทางแก้ไขปัญหา
  3. ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในการเผชิญปัญหา โดยให้กำลังใจ และจัดกิจกรรมเพื่อลดความวิตกกังวลและความกลัว ช่วยเหลือผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะปกติ โดยปรึกษาครอบครัวและผู้ใกล้ชิด และให้ความรู้อย่างถูกต้อง หากเป็นไปได้ควรให้ผู้ป่วยสนทนากับผู้ป่วยโรคเดียวกันที่มีสภาพจิตใจสมบูรณ์และมีการยอมรับภาวะเจ็บป่วยและเผชิญปัญหาได้ดี เพื่อให้เกิดกำลังใจและความมั่นคงทางใจ
  4. จัดสภาพแวดล้อมให้สุขสบาย โปร่งสบาย สะอาด สงบปราศจากเสียง กลิ่นอันไม่ถึงประสงค์ ปลอดภัย เพื่อลดความเครียด ผ่อนคลาย และพักผ่อนได้เต็มที่
  5. กระตุ้นให้ผู้ป่วยได้อยู่ใกล้กับสิ่งของหรือบุคคลที่คุ้นเคย กระตุ้นให้เข้าไปมีบทบาทร่วมกับผู้อื่น พยายามบอกเวลา สถานที่ และสรุปเรื่องราวที่สนทนาให้เข้าใจง่ายเพื่อกระตุ้นเตือนความทรงจำและช่วยให้จำได้ง่ายขึ้น
  6. รับฟังคำพูดแสดงความรู้สึกวิตกกังวล และความไม่สบายใจต่างๆ ที่ผู้ป่วยต้องการระบาย
  7. มีการซักซ้อมวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ อยู่เสมอ

    ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ถามหมอ

  เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


  ลบไฟล์
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  * ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  ส่งข้อมูล

  วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

  @question.title

  ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

  ค่าบริการ 100 เหรียญ

  คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

  ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

  ค่าบริการ 200 เหรียญ

  คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

  คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

  ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

  จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

  ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่