เซ็กส์อย่างถูกวิธี

วิธีจัดการกับอารมณ์ทางเพศ ไม่ให้หมกมุ่นมากเกินไป

Istock 619253258 m

คงจะต้องทำใจยอมรับกับทุกวันนี้ ที่สื่อมากมายมีการนำเสนอภาพและการแสดง รวมทั้งคลิปวีดีโอ อันนำมาซึ่งการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ จนกระทั่งมีข่าวอาชญากรรม ทางเพศมากมาย ทำยังไงดี ก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติ เราจะหาวิธีการจัดการกับอารมณ์ทางเพศอย่างไรดี ให้มันพอเหมาะ

ต้องยอมรับว่าความต้องการทางเพศเป็นความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุด ในทางจิตวิทยาจัดเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ ที่จะต้องมีเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ ดังนั้นเมื่อมีก็ต้องหาทางปลดปล่อย ด้วยการหากิจกรรมอื่นๆทำ

ออกกำลังกาย

เนื่องจากความต้องการทางเพศเป็นแรงขับ เป็นแรงเก็บกดอยู่ภายใน เมื่อมีการออกกำลังกายก็จะได้ระบายออก ร่างกายจะหลั่งสารเพื่อลดความเครียด เป็นการลดแรงขับภายใน ได้ประโยชน์กับสุขภาพอีกทางหนึ่ง

ทำงานอดิเรก 

งานอดิเรก จะช่วยให้จิตใจไม่หมกมุ่น มีความภาคภูมิใจในผลงานที่ออกมา ได้จัดระบบความคิด จิตใจมีสมาธิกับสิ่งที่ทำ งานอดิเรกบางชนิด เป็นต้นว่า การอ่านหนังสือ ปลูกต้นไม้ ทำอาหาร เป็นการพักผ่อนและสร้างอาชีพใหม่ไปในตัว

เล่นดนตรี

มนเสน่ห์แห่งเสียงเพลง และเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ ของทำนองเพลงจะช่วยจรรโลงใจและทำให้แรงขับทางเพศลดลง และยังทำให้เกิดความสุขขึ้นในจิตใจ นอกจากนี้ การได้เล่นเครื่องดนตรีจะทำให้สมองได้วางแผนจัดการกับตัวโน๊ต นำไปสู่การจับจังหวะเสียงไม่ให้เร็วหรือช้าจนเกินไป เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากอารมณ์ทางเพศ และเกิดการสันทนาการไปในตัว

ใส่ใจในการเรียน

ส่วนใหญ่ปัญหานี้จะเกิดกับวัยรุ่น เพราะร่างกายจะมีการเจริญเติบโตสู่ภาวะหนุ่มสาว ฮอโมนด์ทางเพศก็จะมากขึ้น การใส่ใจการเรียน โดยอ่านตำรา กวดวิชา จะกระตุ้นให้เกิดความเครียดในระดับหนึ่ง ความเครียดนี้เองจะก่อให้เกิดสมาธิ และธรรมชาติของวิชาการก็จะลดอารมณ์ทางเพศได้เช่นกัน

ใส่ใจการงาน

ข้อนี้สำหรับผู้ใหญ่ที่ยังใส่ใจเรื่องเพศอยู่ ลองตั้งใจทำงานให้มาก มุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพงานที่ทำ ยังส่งผลดีกับหน้าที่การงานของตนในอนาคต

เข้าสังคมกับญาติพี่น้องที่เป็นเพศตรงข้าม

การใส่ใจกับญาติรอบข้าง เป็นการสร้างสายใยที่ดี ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธุ์ ซึ่งวิธีนี้เอง เป็นการโน้มน้าวใจให้เกิดจิตสำนึกด้านคุณธรรม เกิดการยับยั้งชั่งใจ ความต้องการทางเพศจะลดลงเอง

อย่างไรก็ตาม นอกจากวิธีการดังกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้น การไม่ดูสิ่งเร้าที่เป็นการยั่วยุกามารมณ์ จากสื่อจะแก้ปัญหาได้ในอีกทางหนึ่ง สิ่งเร้าจะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ นานเข้า ทำให้จิตใจหมกมุ่นจนกระทั่งเกิดเป็นโรคจิตเภทในอนาคต

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


บทความต่อไป
การคลายความเครียดสำหรับเด็ก
การคลายความเครียดสำหรับเด็ก

การคลายความเครียดสำหรับเด็ก : จะทำให้การผ่อนคลายความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเด็กได้อย่างไร

การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จที่โรงเรียน
การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จที่โรงเรียน

8 ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นกุญแจที่จะช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ